Головна   Всі книги

6.3. Тест по темі «Страхування»

1. Найбільш поширеним способом зниження фінансового ризику є:

а) диверсифікація;

б) страхування;

в) придбання додаткової інформації про вибір і результати.

2.

Страхове забезпечення застосовується:

а) в майновому страхуванні;

б) особистому страхуванні;

в) страхуванні відповідальності.

3. Страхова сума - це...

а) грошова сума, визначена договором страхування або встановлена законом;

б) частина збитку, що не відшкодовується страхувальником.

4. Страхувальник - це...

а) страхова компанія або організація;

б) третя особа;

в) юридична або фізична особа, що уклала зі страхувальником договір страхування.

Плата за страхування, призначена для формування страхового фонду і що сплачується внаслідок закону при добровільному страхуванні або за умовами договору в добровільному страхуванні:

А: страховий внесок

Би: страхова премія

В: страхова виплата

Г: страхове забезпечення

### страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страхувальником за бажанням клієнта

По об'єктах страхування всю сукупність страхових відносин розділяють на:

А: обов'язкове страхування

Би: добровільне страхування

В: майнове страхування

Г: особисте страхування

Д: страхування відповідальності

Страхування### передбачає обов'язку страхувальника зробити страхові виплати у разі смерті застрахованого, а також дожития його до остаточного терміну страхування або до віку, визначеного договором страхування

Майнове страхування включає страхування:

А: коштів транспорту

Би: страхування будов

В: страхування життя

Г: страхування вантажів

Особисте страхування передбачає:

А: страхування життя

Би: медичне страхування

В: страхування працездатності

Г: страхування будов ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Комерційний банк - це організація, створена для: а):  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Комерційний банк - це організація, створена для: а) залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поворотності, платности і терміновості; 6) захисти майнових інтересів, пов'язаних з майном і
ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом цін; б) може рости і зменшуватися; в) завжди залишається постійної. 2. На стоимость золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і ін.); б) місце видобутку; в) загальне
Тести: На відміну від конкурентної фірми монополіст: а) може призначати будь-яку:  Тести: На відміну від конкурентної фірми монополіст: а) може призначати будь-яку ціну на свій продукт; б) максимізує прибуток при рівності граничного доходу і граничних витрат; в) може зробити будь-який обсяг продукції і продати її по будь-якій ціні; г) при
Тести: Цінова еластичність попиту буде вище: а) на товари першої:  Тести: Цінова еластичність попиту буде вище: а) на товари першої необхідності, чим на предмети розкоші; б) в тих випадках, коли споживачі використовують даний товар з найбільшою користю для себе; в) чим більше альтернативні витрати виробництва
Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е.:  Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е. те, що кожний предмет дійсно стоїть тому, хто хоче придбати його, є труд і зусилля, потрібний для придбання цього предмета»: а) А. Сміту; б) К. Марксу; в) Ж.-Би. Сею; г)
Тести: У цей час в країнах з великою єврейською діаспорою:  Тести: У цей час в країнах з великою єврейською діаспорою набули поширення добродійні організації: Кибуци; Б. Гемахи; Синагоги. Першими грошовими операціями, що виконуються храмами, були: Б. Учетние;
Тести: 1. Капітал розглядається як еквівалент чистих активів:  Тести: 1. Капітал розглядається як еквівалент чистих активів згідно: а) фінансової концепції; б) фізичної концепції; в) немає вірної відповіді. Величина якої з складових власного капіталу в більшій мірі схильна до змін облікової