Головна   Всі книги

ТЕСТИ

ТЕСТ 1

Купівельна здатність грошей:

а) збільшується із зростанням цін;

б) може зростати і меншати;

в) завжди залишається постійною.

На вартість золота впливає:

а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і пр.);

б) місце здобичі;

в) загальна кількість золота в світі.

Закон грошового обігу визначає:

а) швидкість обороту грошей;

б) величину грошової маси;

в) купівельну здатність грошей.

Інфляція означає:

а) падіння рівня цін;

б) підвищення купівельної здатності грошей;

в) знецінення паперових грошей.

Яке з наступних тверджень вірне?

а) гроші - це загальний товар-еквівалент;

б) гроші - це продукт угоди людей;

в) гроші - це все вищесказане.

Гроші є:

а) засобом платежу;

б) засобом накопичення;

у) всім вищепереліченим.

Функція грошей це:

а) розподіл вартості;

б) засіб звертання;

в) утворення фінансових фондів.

Який вигляд грошового агрегату включає в себе готівку і безготівкові гроші?

а) М0; б) М- в) М2.

Який вигляд грошового агрегату включає в себе готівку, безготівкові гроші, цінні папери, обіговій на фінансовому ринку?

a)Mt; б) М2; в) М3.

Причиною сучасного бартеру є:

а) високий рівень інфляції;

б) відсутність необхідного золотого запасу в країні;

в) падіння цін на товари і послуги.

ТЕСТ 2

У основу Ямайської валютної системи був встановлений:

а) золотодевизний стандарт;

б) золотодолларовий стандарт;

в) стандарт СДР.

У основу Паріжської валютної системи був встановлений:

а) золотодевизний стандарт;

б) золотомонетний стандарт;

в) стандарт СДР.

У основу Генуезької валютної системи був встановлений:

а) золотодевизний стандарт;

б) золотодолларовий стандарт;

в) стандарт СДР.

Гроші є:

а) засобом вимірювання вартості;

б) засобом накопичення;

у) всім вищепереліченим.

Закон грошового обігу визначає:

а) рівень інфляції;

б) швидкість обороту грошей;

у) величину грошової маси.

Інфляція це:

а) знецінення паперових грошей;

б) падіння рівня цін;

в) зростання безробіття.

Яке з наступних тверджень вірне?

а) гроші - це кристалізація мінової вартості;

б) гроші - це продукт угоди людей;

в) гроші - це все вищеназване.

Функцією грошей є:

а) уповільнення інфляції;

б) розподіл вартості;

в) засіб звертання.

Який вигляд грошового агрегату включає в себе готівку і безготівкові гроші?

а) М0; б) М- в) М4.

Який вигляд грошового агрегату включає в себе готівку, безготівкові гроші, цінні папери, обіговій на фінансовому ринку?

а) М2; б) М3; в) М4.

ТЕСТ 3

Гроші є:

а) засобом вимірювання вартості;

б) засобом накопичення вартості;

у) всім вищепереліченим.

Закон грошового обігу визначає:

а) величину грошової маси;

б) швидкість обороту грошей;

в) кількість золота в світі.

Яке з наступних тверджень вірне?

а) гроші - це кристалізація мінової вартості;

б) гроші - це знак обміну;

в) гроші - це все вищеназване.

Функцією грошей є:

а) засіб звертання;

б) надання ділової інформації;

в) утворення фінансових фондів.

Який вигляд грошового агрегату включає в себе готівку і безготівкові гроші?

а) М-, би) М- в) М4.

Який вигляд грошового агрегату включає в себе готівку, безготівкові гроші, цінні папери, обіговій на фінансовому ринку?

а) М- би) М3; в) М4.

Купівельна здатність грошей:

а) може зростати і меншати;

б) збільшуватися згодом;

в) завжди залишається незмінною.

Гіперінфляція - це інфляція, при якій приріст цін складає:

а) 40 % в рік;

б) 80 % в рік;

в) 100 % і більш в рік.

Дефляція - це явище, пов'язане:

а) із зростанням рівня цін;

б) з падінням рівня цін;

в) з оголошенням знецінених грошей недійсними.

10. Гарантійний напис на чеку або векселі називається:

а) індосамент;

б) акцепт;

в) аваль.

ВІРНЕ/НЕВІРНЕ ДАНЕ ВИРАЖЕННЯ (ТАК/НІ) № 1

Гроші - це кристалізація мінової вартості.

Першим товаром-посередником було золото.

Головна властивість грошей - це їх надійність.

Гроші виконують роль рахункової одиниці.

Гроші виконують функції: кошти звертання, засобу вимірювання вартості, засобу збереження і накопичення вартості.

Прямий товарообмін - це ліквідність.

Гроші - це мова ринку.

Паперові гроші існують у вигляді банкнот, пластикових карт, казначейських квитків.

Емітентом грошей є уповноважений комерційний банк.

Грошовий обіг - це рух грошей при виконанні ними своїх функцій в готівковій і безготівковій формах.

Грошова маса - це сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна громадянам, що господарюють суб'єктам, державі.

Рівняння обміну показує відповідність кількості грошей в звертанні їх реальної потреби.

Грошовий агрегат М0 показує масу безготівкових грошей.

Грошовий агрегат М, показує масу готівки.

Грошовий агрегат М2 показує масу готівки, безготівкових грошей і грошей на банківських депозитах і державних короткострокових цінних паперах.

№ 2

Гроші виконують функції: кошти звертання, засобу вимірювання вартості, засобу збереження і накопичення вартості.

Гроші - це знак обміну.

Інфляція - це падіння рівня цін.

Нуллификация - це здатність грошей брати участь в негайному придбанні товару.

Прямий товарообмін - це ліквідність.

Гроші - це засіб накопичення вартості.

Паперові гроші існують у вигляді банкнот, пластикових карт, казначейських квитків.

Грошовий обіг - це рух Грошей при виконанні ними своїх функцій в готівковій і безготівковій формах.

Масштаб цін - це сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна громадянам, що господарюють суб'єктам, державі.

Рівняння обміну показує відповідність кількості грошей в звертанні їх реальної потреби.

Грошовий агрегат М0 показує масу готівки.

Грошовий агрегат М, показує масу готівки і безготівкових грошей.

Грошовий агрегат М4 показує масу готівки, безготівкових грошей і грошей на банківських депозитах і державних короткострокових цінних паперах.

Головна властивість грошей - ліквідність.

Причиною сучасного бартеру є зростання рентабельності виробництва і реалізації товарів.

№ 3

Гроші - це загальний товар-еквівалент.

Гроші виконують функції: кошти звертання, засобу вимірювання вартості.

Паперові гроші існують у вигляді банкнот і казначейських квитків.

Емітентом грошей є Центральний банк.

Грошовий обіг - це прямий товарообмін.

Підтверджений акредитив - це акредитив, який не можна відкликати.

Кроссированний чек - це чек, перекреслений на лицьовій стороні двома паралельними лініями.

Інкасова форма розрахунків вигідна продавцю.

Розрахунки за допомогою акредитива - це розрахунки за системою «ЛС».

Револьверний акредитив - це перевідний акредитив.

Банківська карта - це засіб для складання розрахункових і інакших документів, належних оплаті за рахунок клієнта.

Грошові сурогати - це металеві гроші.

Кредитна карта призначена для оплати товарів і послуг.

Розрахункова карта призначена для отримання кредиту в банку.

Електронний гаманець - це будь-яка пластикова карта, вмісна реальну цінність в формі електронних грошей, які власник карти заплатив зазделегідь. ТЕСТИ: 1. Види активів, що відповідають критеріям класифікації активів як:  ТЕСТИ: 1. Види активів, що відповідають критеріям класифікації активів як фінансових вкладень: а) дебіторська заборгованість, виникла з факту відвантаження товарів; б) придбання акцій іншої організації; у) внесення внеску в пайове будівництво торгового
ТЕСТИ: 1. Фактичними витратами на придбання обладнання,:  ТЕСТИ: 1. Фактичними витратами на придбання обладнання, призначеного для випуску продукції, признаються: а) суми, сплачені постачальнику, включаючи суми податку, що відшкодовуються на додану вартість; б) заробітна плата працівників відділу
ТЕСТИ: 1. Відповідно до вимог федерального правила (стандарту):  ТЕСТИ: 1. Відповідно до вимог федерального правила (стандарту) аудиторської діяльності в аудиторському ув'язненні повинні бути вказані наступні дані, що містяться в засновницьких документах аудируемого особи: а) місце знаходження; б) основні
ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом цін; б) може рости і зменшуватися; в) завжди залишається постійної. 2. На стоимость золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і ін.); б) місце видобутку; в) загальне
Тести: При яких умовах діє закон убуваючої продуктивності:  Тести: При яких умовах діє закон убуваючої продуктивності чинника виробництва: інші чинники виробництва залишаються постійними; рівень технології не змінюється; всі одиниці змінного чинника є однорідними? Виберіть один з
Тести: Проблеми: що, як і для кого проводити? - можуть мати відношення::  Тести: Проблеми: що, як і для кого проводити? - можуть мати відношення: а) тільки до адміністративно-командної системи; б) тільки до ринкової економіки; в) тільки до відсталої економіки; г) до будь-якої економічної системи. Коли економічні проблеми
Тести: У цей час в країнах з великою єврейською діаспорою:  Тести: У цей час в країнах з великою єврейською діаспорою набули поширення добродійні організації: Кибуци; Б. Гемахи; Синагоги. Першими грошовими операціями, що виконуються храмами, були: Б. Учетние;