На головну сторінку   Всі книги

Тести

Що вивчає загальна економічна теорія:

а) закони економічного розвитку;

б) бухгалтерський облік;

в) механізм функціонування економічних систем;

г) принципи ділового спілкування;

д) економічну політику держави;

е) функціонування галузей господарства;

ж) економіку бізнесу;

з) економічну статистику?

Яке з наступних положень враховується загальною економічною теорією:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені виробничі ресурси;

в) оптимальне використання готівки ресурсів;

г) матеріальні і духовні потреби?

Предметом економічної теорії є:

а) з'ясування законів економічного розвитку;

б) аналіз механізму функціонування економічних систем;

в) розробка принципів економічної політики;

г) вивчення поведінки індивідуумів як реалізації їх економічних інтересів.

У якому з перерахованих напрямів економічна наука має, прикладне значення:

а) кожна людина вимушена використати свої знання і досвід для того, щоб заробляти гроші і раціонально їх тратити. Теоретична економіка вчить людей «умінню жити»;

б) кожна людина стикається з політичними проблемами, в яких неможливо розібратися без знання економічної теорії;

в) знайомство з економічною наукою дозволяє успішніше здійснювати підприємницьку діяльність;

г) кожна людина знаходиться у владі економічних процесів і стихійно впливає на них?

Що характерно для економічного образу мислення:

а) здатність правильно розуміти тенденції економічного розвитку суспільства;

б) уміння розбиратися в суті і способах здійснення економічної політики держави;

в) правильна оцінка місця своєї діяльності в загальному економічному розвитку країни;

г) уміння реально оцінювати суть і наслідки конкретних економічних процесів і явищ;

д) всі положення правильні?

Економічна модель є:

а) інструментом для економічних прогнозів;

б) комплексом економічних принципів;

в) поясненням того, як функціонує економіка і її конкретні сфери;

г) тим кількісним і якісним рівнем розвитку економіки, до якого потрібно прагнути.

Яка з вказаних цілей має точне кількісне вимірювання:

а) повна зайнятість;

б) економічна гарантія;

в) справедливий розподіл доходу;

г) рівень валового внутрішнього продукту (ВВП);

д) економічна свобода?

Якщо затверджується, що дві економічні цілі або тенденції взаимоисключают один одного, то це означає:

а) неможливість одночасного досягнення обох цілей;

б) відмова від прагнення до досягнення однієї з цілей;

в) необхідність пошуку оптимального рішення, яке віддаляє досягнення обох цілей, але віддає пріоритет однієї з них;

г) реалізація однієї з цілей є умовою досягнення іншої;

д) обидві мети мають значення тільки в певних тимчасових межах;

е) обидві мети мають кількісне вираження.

Якщо вивчається економіка як цілісна система, то це аналіз:

а) микроекономический;

б) макроекономічний;

в) позитивний;

г) нормативний.

Яка економічна мета, якщо суспільство прагне підвищити ефективність функціонування народного господарства, що має в своєму розпорядженні обмежені виробничі ресурси:

а) досягнення повної зайнятості;

б) прискорення економічного зростання;

в) підвищення рівня споживання;

г) економічна безпека?

11* Які з перерахованих законів вивчає розділ економічної теорії «Макроекономіка»:

а) закон вартості;

б) закон попиту;

в) закон накопичення;

г) закон пропозиції;

д) закон грошового обігу;

е) закон падіння продуктивності чинників виробництва?

Які з перерахованих в п. 11 законів вивчає розділ економічної теорії «Мікроекономіка»?

Відмітити твердження, що відносяться до макроекономіки:

а) конкуренція серед комп'ютерних фірм привела до зниження цін на їх продукцію;

б) одним з способів приватизації є ваучеризация;

в) курс долара на Московській міжбанківській валютній біржі досяг самої високої позначки за тиждень;

г) уряд підвищив заробітну плату в бюджетних сферах економіки;

д) загальна сума податків на прибуток підприємств в Росії складає більше за половину доходів, що отримуються;

е) підвищення цін на бензин в Литві привело до збільшення витрат в хлебопекарной промисловості цієї країни.

Науковий аналіз встановив, що можна подолати економічне відставання країни за допомогою радикальних структурних змін, зумовлених переважним розвитком найбільш пріоритетних галузей. Який вигляд науки покликаний сформулювати таку рекомендацію:

а) позитивний;

б) нормативний?

Макроекономіка вивчає нижеперечисленние питання за винятком:

а) механізму інфляції;

б) цінних паперів Газпрому і Ощадбанку;

в) зростання сукупного виробництва в Росії;

г) імпортно-експортних операцій між Росією і Японією.

Фундаментальне питання економіки - це:

а) дати можливість кожному мати п'ять яхт і два автомобілі;

б) перерозподілити доходи і усунути убогість;

в) знизити безробіття;

г) навчитися справлятися з дефіцитом всіх ресурсів.

Хороша економічна модель:

а) враховує можливості, які дійсно існували в минулому;

б) має тільки реалістичні допущення;

в) може мати деякі нереалістичні допущення для того, щоб уникнути включення другорядних деталей.

Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинниках для пояснення феномена або явища називається:

а) абстракція;

б) маржинальний аналіз;

в) раціональний вибір;

г) контрольований експеримент. ТЕСТИ: 1. Що є предметом дослідження макроекономіки: а):  ТЕСТИ: 1. Що є предметом дослідження макроекономіки: а) функціонування окремих ринків; б) функціонування національної економіки загалом; в) функціонування і окремих ринків, і економіки загалом. 2. Основоположником макроекономіки як
ТЕСТИ: 1. Все перераховане відображає поняття похідного попиту, крім:  ТЕСТИ: 1. Все перераховане відображає поняття похідного попиту, крім того, коли: а) збільшується попит на автомобілі і в результаті зростає попит на робітниках в автомобільній промисловості; б) підвищується попит на взуття, що приводить до зростання попиту на
ТЕСТИ: 1. Позитивний ефект від збільшення масштабу виробництва може:  ТЕСТИ: 1. Позитивний ефект від збільшення масштабу виробництва може бути отриманий: а) при раціональному використанні обладнання; б) при здачі зайвих виробничих площ і обладнання в оренду; в) при зниженні витрат на реалізацію; г) при
ТЕСТИ: 1. Який перелік відповідає групі економічних доктрин,:  ТЕСТИ: 1. Який перелік відповідає групі економічних доктрин, що позитивно оцінюють державне регулювання економіки: а) физиократизм, марксизм, маржинализм; б) меркантилізм, марксизм, кейнсианство; в) марксизм, теорія суспільного
ТЕСТИ: 1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток основним:  ТЕСТИ: 1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток основним джерелом інформації є: а) дані звіту про прибутки і збитки; б) регістри податкового обліку; в) регістри бухгалтерського обліку. 2. Облік розрахунків по сплаті податків ведеться на
ТЕСТИ: 1. Критеріями визнання активу як нематеріальне є::  ТЕСТИ: 1. Критеріями визнання активу як нематеріальне є: а) наявність матеріально-речовинної (фізичної) структури; б) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для управлінських потреб
ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. У якій частині балансу представлені відомості про кредитних:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. У якій частині балансу представлені відомості про кредитні зобов'язання підприємства? а) в активі; 6) в пасиві; в) як в активі, так і в пасиві. 2. Кредит видається на принципах: а) безоплатності; 6) бессрочности; в) поворотність. 3.