На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. Вимоги до форми і змісту договорів, що укладаються комерційними організаціями встановлені:

а) Цивільним кодексом РФ;

б) Торговим кодексом РФ;

в) Податковим кодексом РФ.

2. Термін «неотфактурованние постачання» означає постачання, по якому:

а) не отриманий рахунок-фактура від постачальника;

б) не поступили розрахункові документи;

в) не виданий рахунок-фактура покупцю.

3. Організація придбала товарно-матеріальні цінності і як гарантія оплати виписала постачальнику вексель номіналом на суму постачання з виплатою 10% річних. Сума боргу по даному векселю відбивається по кредиту рахунку:

а) 58;

б) 60;

в) 66.

4. Для перевірки повноти оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, що поступили від постачальників аудитор застосовує наступну процедуру:

а) опит;

б) сканування;

в) дослідження.

5. Списання дебіторської заборгованості покупця проводиться після закінчення терміну позовної давності, який складає:

а) 45 днів;

б) 1 рік;

в) 3 року.

6. У випадку якщо організація виставить претензії контрагенту, ця сума відіб'ється по дебету рахунку:

а) 60;

б) 62;

в) 76.

7. Учасник спільної діяльності частку належного йому прибутку відображає в складі:

а) виручки;

б) доходів від участі в інших підприємствах;

в) операційних доходів;

г) внереализационних доходів.

8. Співробітник підприємства був відряджений в Великобританію. Згідно з даними авіаквитка він повернувся з відрядження в Москву 3 вересня в 22.10. Добові за 3 вересня йому повинні бути нараховані по нормі для території:

а) Великобританії;

б) Росії;

в) добові за 3 вересня не нараховуються.

9. Працівнику при напрямі у відрядження видані 100 долл. США. Після повернення з відрядження він склав авансовий звіт на 80 долл. США. Частина підзвітної суми, що Залишилася:

а) повинна бути повернена тільки в доларах США;

б) може бути повернена або в доларах США, або в рублях;

в) повинна бути повернена тільки в рублях.

10. У бухгалтерському обліку організації за одним контрагентом одночасно рахується і дебіторська, і кредиторська заборгованість. При составлениибухгалтерской звітності в бухгалтерському балансі така заборгованість повинна бути відображена:

а) згорнено;

б) згорнено, але повною інформацією в пояснювальній записці;

в) розгорнено. 1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів:  1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів і послуг над сукупним попитом; Б. Превишенієм сукупного попиту над пропозицією товарів і послуг; В. Переїзбитком виробництва товарів; Г. Отсутствієм попиту споживачів на
Тести до теми 3.3: 1. Операційний аналіз дозволяє встановити залежність між: а):  Тести до теми 3.3: 1. Операційний аналіз дозволяє встановити залежність між: а) показниками «виручка-витрати-прибуток - об'єм продажу»; б) показниками «постійні - змінні - змішані витрати» в) граничними показниками «дохід - витрати - виручка». 2.
Тести до теми 2.3: 1. До складу оборотних активів входять: а) запаси; б) дебіторська:  Тести до теми 2.3: 1. До складу оборотних активів входять: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) короткострокові фінансові вкладення; г) довгострокові фінансові вкладення; д) грошові кошти; е) все перераховане. 2. Дебіторська заборгованість включає: а)
Тести до теми 1.2: 1. Що є інформаційною базою фінансового менеджменту? а):  Тести до теми 1.2: 1. Що є інформаційною базою фінансового менеджменту? а) бухгалтерський управлінський облік; б) бухгалтерський фінансовий облік; в) і те і інше. 2. У активі бухгалтерського балансу відбивається: а) вартість майна підприємства; б) величина
Тести для самоконтроля: Банківський кредит - це: а) основна форма кредиту, пов'язана з:  Тести для самоконтроля: Банківський кредит - це: а) основна форма кредиту, пов'язана з грошима; б) рух позикового капіталу, що надається банками у позику за плату на умовах забезпечення, поворотності, терміновості; в) грошові кошти в формі готівки,
ТЕСТИ: 1. Чи Відноситься до числа функцій уряду в ринковій економіці::  ТЕСТИ: 1. Чи Відноситься до числа функцій уряду в ринковій економіці: а) розподіл ресурсів країни; б) забезпечення правової бази ринкового механізму; в) допомога сільському господарству в зборі врожаю. 2. Державний сектор в ринковій економіці: а)
ТЕСТИ: 1. Все перераховане відображає поняття похідного попиту, крім:  ТЕСТИ: 1. Все перераховане відображає поняття похідного попиту, крім того, коли: а) збільшується попит на автомобілі і в результаті зростає попит на робітниках в автомобільній промисловості; б) підвищується попит на взуття, що приводить до зростання попиту на