На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. Прибуток від продажу формується на бухгалтерському рахунку:

а) 90;

б) 91;

в) 99.

2. Доходи від здачі майна в оренду повинні відбиватися в складі:

а) виручки;

б) операційних доходів;

у) внереализационних доходів;

г) виручки або операційних доходів в залежності від виду діяльності організації.

3. У кінці місяця банк нараховує організації доходи у вигляді відсотків по залишку коштів на її розрахунковому рахунку. Сума даного доходу повинна відбиватися в складі:

а) виручки;

б) операційних доходів;

у) внереализационних доходів.

4. При перевірці правильності формування прибутку від продажу аудитор використовує показник виручки в сумі:

а) еквівалентної відображеної по кредиту рахунку 90-1 «Виручка»;

б) відображеної по кредиту рахунку 90-1 «Виручка» за мінусом податку на додану вартість, але з урахуванням акцизів;

у) відображеної по кредиту рахунку 90-1 «Виручка» за мінусом всіх непрямих податків.

5. Сума кредиторської заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності, визнана доходом організації, підлягає відображенню в складі:

а) виручки;

б) операційних доходів;

у) внереализационних доходів.

6. При перевірці аудитором правильності формування витрат у вигляді втрат по зовнішніх причинах відсутність замовлень від покупців економічно обгрунтованою зовнішньою причиною:

а) є;

б) є, тільки у разі документального підтвердження того, що відповідні пропозиції потенційним покупцям робилися;

в) не є.

7. У ході аудиторської перевірки з'ясовано, що до складу внереализационних витрат організація віднесла втрати сировини в зв'язку з тимчасовим відключенням електроенергії. Дії аудитора:

а) підтвердити витрати;

б) підтвердити витрати, якщо наданий документ, підтверджуючий відключення електроенергії;

в) розглянути питання про правомірність звільнення енергоснабжающей організації від компенсації втрат.

8. Витрати на сплату державного мита при подачі позову до складу судових витрат:

а) включаються;

б) включаються, якщо є відповідне рішення суду;

в) не включаються.

9. При перевірці відображення в бухгалтерському обліку операцій по безвідплатному отриманню майна аудитор повинен враховувати, що відповідно до цивільного законодавства операції дарування між комерційними організаціями:

а) не обмежені;

б) огранич (правильно, з);

в) обмежені розміром 100 мінімальних розмірів оплати труда.

10. До складу витрат на зміст законсервованих об'єктів сума амортизації цих об'єктів:

а) включається в повному об'ємі;

б) включається тільки при наявності відповідної статті в затвердженому керівником кошторисі витрат на консервацію об'єкта;

в) не включається. 5.3. Тести по темі «Ринок цінних паперів»: 1. Які з перерахованих документів є цінними паперами: а):  5.3. Тести по темі «Ринок цінних паперів»: 1. Які з перерахованих документів є цінними паперами: а) депозитний сертифікат; б) боргова розписка; у) вексель; г) акція; д) лотерейний квиток; е) страховий поліс; ж) банківська ощадна книжка на пред'явника. 2. Чим упевняються
3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий:  3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: а) скорочуються податки; б) державні витрати перевищують доходи;
1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів:  1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів і послуг над сукупним попитом; Б. Превишенієм сукупного попиту над пропозицією товарів і послуг; В. Переїзбитком виробництва товарів; Г. Отсутствієм попиту споживачів на
Тести до теми 3.1: 1. Ціна капіталу залежить від: а) прибутковість на одиницю що залучається:  Тести до теми 3.1: 1. Ціна капіталу залежить від: а) прибутковість на одиницю капіталу, що залучається; б) витрат, пов'язаних із залученням фінансових ресурсів; в) середньорічної суми капіталу, що залучається. 2. Середньозважений вартість капіталу - це: а) вартість
Тести до теми 1.2: 1. Що є інформаційною базою фінансового менеджменту? а):  Тести до теми 1.2: 1. Що є інформаційною базою фінансового менеджменту? а) бухгалтерський управлінський облік; б) бухгалтерський фінансовий облік; в) і те і інше. 2. У активі бухгалтерського балансу відбивається: а) вартість майна підприємства; б) величина
Тести для самоконтроля: Розрахункові документи, оформлені з порушенням встановлених:  Тести для самоконтроля: Розрахункові документи, оформлені з порушенням встановлених вимог підлягають: а) прийому і оплаті; б) поверненню платнику; в) припиненню; г) приміщенню в картотеку.№2форма розрахунків, при якій банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок
ТЕСТИ: 1. Що Втратив роботу через спад в економіці попадає в категорію:  ТЕСТИ: 1. Що Втратив роботу через спад в економіці попадає в категорію безробітних, охоплених: а) структурною формою безробіття; б) фрикційною формою безробіття; в) циклічною формою безробіття; г) прихованою формою безробіття; д) всі попередні