На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. Власність - це:

а) природне явище;

б) соціальне явище;

в) інакше.

2. Об'єктом власності в ринковій економіці можуть бути:

а) земля;

б) будівлі;

в) грошові кошти;

г) наукові відкриття;

д) все назване.

3. Визначте основні сфери існування державної власності в сучасній економіці:

а) енергетика;

б) торгівля;

в) наука;

г) туризм;

д) шоу-бізнес.

4. Об'єктами інтелектуальної власності є:

а) авторські права;

б) торгові марки;

у) витвору мистецтва;

г) промислові зразки;

д) все перераховане.

5. Роздержавлення економіки означає зміну форми власності:

а) так;

б) ні.

6. Етап грошової приватизації в Росії почався в:

а) 1991 р.;

б) 1992 р.;

в) 1994 р.;

г) 1995 р.

7. Право загальної спільної власності передбачає, що майно знаходиться в загальній власності:

а) з визначенням частки кожного з власників в праві власності;

б) без визначення частки кожного з учасників.

8. На праві господарського ведіння функціонують:

а) акціонерні товариства;

б) державні унітарні підприємства;

в) товариства.

9. Довірче управління означає перехід права власності до довірчого керівника:

а) так, повністю;

б) ні, не означає;

в) це приватний перехід.

10. Акціонерна власність утвориться шляхом:

а) злиття акцій;

б) випуску і реалізації акцій;

у) внесення пайових внесків.

Відповіді

1. би; 2. д; 3. а, в; 4. д; 5. а;

6. в;7. би; 8. би; 9. в; 10. би. Тести, вікторини, конкурси: Не можна обійти мовчанням цілий пласт гри, яку прийнято називати:  Тести, вікторини, конкурси: Не можна обійти мовчанням цілий пласт гри, яку прийнято називати інтелектуальними розвагами. Насамперед треба виділити учбові і розвиваючі вікторини для дітей і юнацтва. На сайтах www. kid. com. ua (http://www.vkids.km.ru,
8.3. Тести по темі «Валютна система»: 1. Перерахуйте функції, що виконуються міжнародним финансовимринком::  8.3. Тести по темі «Валютна система»: 1. Перерахуйте функції, що виконуються міжнародним финансовимринком: а) фінансове посередництво б) страхування міжнародних операцій в) межвременная торгівля г) сприяння процесу безперервного відтворювання д) прискорення регионализації е)
4.3. Тести по темі «Кредитна і банківська система»:  4.3. Тести по темі «Кредитна і банківська система»: 1. Роль і місце банків в економіці 1. Яка з приведених характеристик відображає суть банківської діяльності? а) посередництво в кредиті; б) створення кредитних коштів звертання; в) акумуляція грошових коштів з метою перетворення їх в
1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів:  1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів і послуг над сукупним попитом; Б. Превишенієм сукупного попиту над пропозицією товарів і послуг; В. Переїзбитком виробництва товарів; Г. Отсутствієм попиту споживачів на
Тести до теми 2.3: 1. До складу оборотних активів входять: а) запаси; б) дебіторська:  Тести до теми 2.3: 1. До складу оборотних активів входять: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) короткострокові фінансові вкладення; г) довгострокові фінансові вкладення; д) грошові кошти; е) все перераховане. 2. Дебіторська заборгованість включає: а)
Тести по курсу «Гроші Кредит Банки»: 1. Чи Є банк юридичною особою? а) так; б) ні. 2. На основі:  Тести по курсу «Гроші Кредит Банки»: 1. Чи Є банк юридичною особою? а) так; б) ні. 2. На основі якої форми власності можуть утворюватися банки? а) суспільної; б) приватної; в) державної; г) будь-якої; д) змішаної. 3. Які з перерахованих операцій можуть проводити
ТЕСТИ: 1. Політика протекціонізму передбачає: а) позитивний платіжний:  ТЕСТИ: 1. Політика протекціонізму передбачає: а) позитивний платіжний баланс; б) негативний платіжний баланс; в) підтримку реального сектора національної економіки; г) рух спекулятивного капіталу. 2. Які обмеження імпорту вважаються