На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. Скорочення пропозиції грошей в економіці графічно може бути представлене зсувом:

а) вліво-вгору кривий AS;

б) вправо-вниз кривий AS;

у) вліво-вниз кривий AD;

г) вправо-вгору кривий AD.

2. Яке з наступних тверджень об криву AD є помилковим:

а) крива AD має негативний нахил;

б) коли ЦБ збільшує пропозицію грошей, зміни в економіці можуть бути описані рухом вдовж стаціонарної кривий AD, рівень випуску при цьому зростає, а рівень цін знижується;

в) при русі вдовж кривий AD передбачається, що пропозиція грошей залишається постійною.

3. У довгостроковому періоді рівень випуску в економіці визначається:

а) пропозицією грошей, рівнем державних витрат і податків;

б) рівнем потенційних можливостей економічної системи;

в) перевагами населення;

г) рівнем ставки відсотка.

4. Класичний варіант кривий AS передбачає, що в довгостроковому періоді зміни сукупного попиту:

а) вплинуть на обсяг випуску, але не на рівень цін;

б) нададуть вплив на рівень цін, але не на обсяг випуску;

в) не вплинуть істотного чином на рівень цін і обсяг випуску;

г) вплинуть як на рівень цін, так і на обсяг випуску.

5. Якщо споживачі збільшать частку доходу, що направляється на поточне споживання, то в короткостроковому періоді:

а) передусім збільшаться обсяг випуску і зайнятість;

б) передусім скоротяться обсяг випуску і зайнятість;

в) збільшиться рівень цін при незмінному обсязі випуску і зайнятості;

г) знизиться рівень цін при незмінному рівні випуску і зайнятості.

6. Несподіваний стрибок цін на енергоносії в короткостроковому періоді викличе:

а) зростання цін і обсягу випуску;

б) зростання цін і зниження обсягу випуску;

в) падіння цін і обсягу випуску;

г) падіння цін і зростання випуску.

7. На кривій сукупного попиту в економіці кожна точка:

а) є досяжною для економіки;

б) показує попит для конкретного рівня випуску продукції при конкретному рівні ціни;

в) показує, що фактичний випуск продукції збільшується тільки при підвищенні середнього рівня ціни;

г) виходить при підсумовуванні всіх кривих ринкового попиту для товарів, вироблюваних в економіці.

8. Кейнсианский варіант кривий AS описує економіку, що знаходиться в ситуації:

а) дефіцитної економіки;

б) повної зайнятості;

в) перевиробництва;

г) стагфляції.

9. Збільшення державних витрат в економіці з недоиспользованним виробничим потенціалом спричинить за собою в короткому періоді (при інших рівних умовах):

а) зростання процентної ставки і зниження інвестиційної активності;

б) зростання інфляції і падіння рівня життя населення;

в) зростання загального рівня виробництва при стабільному рівні цін;

г) виявиться без наслідків.

10. Зниження податкового навантаження на домашні господарства приведе (при інших рівних умовах):

а) до зміщення лінії AS вгору-вліво;

б) до зміни кута нахилу лінії AS;

в) до зміщення лінії AD вгору-вправо;

г) в короткостроковій перспективі не викличе змін.

ВІДПОВІДІ

1. в;2. би; 3. би; 4. би; 5. а;

6. би;7. би; 8. в; 9. в; 10. в. ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4:  ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4 БЕРЕЗНЯ: конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 2-6 березня 1919 [Видобування з тез] 14. Диктатура пролетаріату тим схожа з диктатурою інших класів, що вона викликана необхідністю, як і всяка диктатура, подавити насильний опір
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: Чи Існує різниця між поняттями ліквідність активів і ліквідність балансу? а) так; б) ні. Яка ліквідність матеріально-виробничих запасів? а) найбільш ліквідна стаття серед статей оборотних активів;
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Бюджетний пристрій - це: а) напрям діяльності органів влади по складанню і виконанню фінансових планів країни;
Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для:  Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для оцінки того, наскільки поведінка моделі в послевиборочном періоді порівнянна з її поведінкою в період вибірки, на якій вона була отримана. У основі організації тестів на стійкість
3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий:  3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: а) скорочуються податки; б) державні витрати перевищують доходи;
Тести до теми 3.2: 1. У основі визначення оптимальної структури капіталу лежить: а):  Тести до теми 3.2: 1. У основі визначення оптимальної структури капіталу лежить: а) критерій мінімальної середньозважений вартості капіталу; б) рентабельність власного капіталу; в) ціна позикового каптала. 2. Ефект фінансового важеля виявляється в тому, що: а)
Тести до теми 1.1: 1. Одним з напрямів фінансового менеджменту є: а):  Тести до теми 1.1: 1. Одним з напрямів фінансового менеджменту є: а) формування необхідного об'єму активів і їх оптимізація; б) своєчасне оновлення активів і зниження витрат, пов'язаних з їх використанням; в) забезпечення високою