На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. Яке з визначень є вірним? Промисловий (ділової) цикл в економіці - це:

а) сукупність разновременних життєвих циклів нових видів промислової продукції, що визначає загальну нестійкість ринкової економіки;

б) сезонні коливання обсягів виробництва і продажу протягом року;

в) чергування передсвяткових бумов в торгівлі зі спадом активності покупців в буденні дні;

г) періодичні зміни рівнів економічної активності в масштабах окремої національної економіки або світового господарства загалом, забезпечуючий загальний поступальний розвиток економіки в умовах ринку;

д) довготривалі коливання ринкової кон'юнктури періодичністю в середньому 55-60 років.

2. Який з перерахованих ознак не є характернимдля фази дна циклу:

а) пониження темпів зростання або абсолютне скорочення обсягів виробництва;

б) масові банкрутства дрібних і середніх фірм;

в) зниження до мінімального рівня ставки відсотка;

г) зростання безробіття;

д) уповільнення темпів зростання цін або падіння рівня цін.

3. Назвіть показники, які є «випереджальними» по відношенню до фази піку циклу:

а) обсяг виробництва в промисловості;

б) кількість фірм, що знову створюються;

в) рівень безробіття;

г) рівень процентної ставки;

д) біржові індекси;

е) рівень особистих доходів населення.

4. Визначте, які з перерахованих чинників можуть бути віднесені до екзогенним чинників економічних циклів:

а) науково-технічні відкриття і винаходи;

б) війни;

в) зміни в об'ємах національного споживання;

г) зростання похідних інвестицій;

д) грошова емісія з боку держави;

е) зростання національного доходу країни.

5. До яких наслідків приводить дію мультипликатора національного доходу:

а) спричиняє зміну рівня граничної схильності до споживання;

б) спричиняє зміну рівня граничної схильності до зберігання;

в) забезпечує великі зміни об'єму національного доходу в порівнянні із змінами об'єму інвестицій;

г) забезпечує великі зміни об'єму інвестицій в порівнянні із змінами національного доходу.

6. У чому складається вплив акселератора на розвиток ділового циклу:

а) акселератор нівелює дію мультипликатора, т. е.

гасить коливання економічної активності;

б) завдяки акселератору об'єм похідних інвестицій приростає значніше, ніж об'єм національного доходу;

в) завдяки акселератору забезпечуються «вибухові» коливання в економіці;

г) акселератор створює можливість відшкодування зносу основного капіталу.

7. Яка з перерахованих напрямів діяльність держави доцільна в періоди піків при проведенні політики «дорогих грошей»:

а) збільшення об'ємів закупівель товарів і послуг;

б) зниження податків;

в) стимулювання формування дефіциту державного бюджету;

г) підвищення облікової ставки;

д) продаж державних цінних паперів на відкритому ринку;

е) збільшення витрат на соціальні програми.

8. Які з перерахованих рекомендацій виходу з кризи можуть бути з найбільшою основою віднесені до рекомендацій прихильників кейнсианства:

а) стимулювання масового оновлення основного капіталу;

б) стимулювання економії виробничих витрат приватних фірм, заморожування заробітної плати;

у) введення монетарного правила;

г) стимулювання зростання сукупного попиту під керівництвом держави;

д) проведення державної політики «дорогих грошей».

9. Криза, що переживається в період реформ в Росії, носить в основному характер:

а) циклічний;

б) структурний;

в) системний (трансформаційний).

10. З офіційних статистичних даних слідує, що в Росії в 2001 р. спостерігалося пожвавлення економіки (зростання обсягів виробництва в промисловості, збільшення об'єму інвестицій і т. п.). Як треба оцінювати позитивні зсуви в російській економіці з позиції циклічності:

а) Росія пережила затяжну фазу дна циклу і вступила в фазу пожвавлення (експансії);

б) в 2001 р. в Росії спостерігався пік циклу;

в) пожвавлення носило нециклічний, а кон'юнктурний характер і визначалося сприятливими цінами на нафту на світовому ринку;

г) в Росії поки немає умов для формування циклічного характеру розвитку економіки.

ВІДПОВІДІ

1. г; 2. в; 3. би; 4. а, б, д; 5. в;

6. би;7. г, д; 8. г; 9. в; 10. в. ТИФН: ТИФН, що офіційно має назву «Рокфеллер сентер пропертиз инк.»:  ТИФН: ТИФН, що офіційно має назву «Рокфеллер сентер пропертиз инк.» (РСПИ) був створений і акціонований у вересні 1985 року. Я був головою правління, яке поряд зі мною включало мого старого друга П'ється Пітерсона з групи «Блекстоун»;
THE INDEX OF LEADING ECONOMIC INDICATORS - ІНДЕКС ВИПЕРЕДЖАЛЬНИХ:  THE INDEX OF LEADING ECONOMIC INDICATORS - ІНДЕКС ВИПЕРЕДЖАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ: Важливість індикатора - 2Публикуется в США: Бюро Економічного аналізу Департаменту Торгівлі США і Національна промислова ассоциациейПримерная дата опублікування - останній робочий день месяцаПериодичность: щомісяця Волатільность: низька
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: Чи Існує різниця між поняттями ліквідність активів і ліквідність балансу? а) так; б) ні. Яка ліквідність матеріально-виробничих запасів? а) найбільш ліквідна стаття серед статей оборотних активів;
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. У якій частині балансу підприємства представлена сукупність його майнових прав? а) в активі; б) в пасиві. 2. У якій частині балансу представлені джерела фінансування підприємства? а) в активі; б) в пасиві. 3. Капітал - це
9.3 Тести по темі «Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути»:  9.3 Тести по темі «Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути»: ### - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на основі договору фізичним і юридичним особам за певну плату на певних умовах Суб'єктами лізингу є: А: лизингодатель Би: лизингополучатель В:
1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів:  1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів і послуг над сукупним попитом; Б. Превишенієм сукупного попиту над пропозицією товарів і послуг; В. Переїзбитком виробництва товарів; Г. Отсутствієм попиту споживачів на
Тести до теми 2.1: 1. Матеріальні активи - це: а) незавершені капітальні вкладення;:  Тести до теми 2.1: 1. Матеріальні активи - це: а) незавершені капітальні вкладення; б) обладнання до монтажу; в) незавершене виробництво; г) все перераховане. 2. До фінансових активів відносяться: а) незавершені капітальні вкладення; б) дебіторська