На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. Чи Відноситься до числа функцій уряду в ринковій економіці:

а) розподіл ресурсів країни;

б) забезпечення правової бази ринкового механізму;

в) допомога сільському господарству в зборі врожаю.

2. Державний сектор в ринковій економіці:

а) переважає кількісно і грає ведучу роль;

б) є більш ефективним, ніж приватний сектор;

в) може розраховувати на допомогу держави і менш ефективний.

3. До основних інструментів економічної політики відносяться:

а) фіскальна і грошова політика;

б) адміністративні методи;

в) мультипликатори.

4. Бюджетний мультипликатор виражає залежність між:

а) розміром бюджету і податками;

б) доходами бюджету і приростом зайнятості;

в) приростом доходу і приростом бюджетних витрат.

5. Під тимчасовим лагом економічної політики розуміється:

а) проміжок часу, через який економічна політика впливає на економіку;

б) час проведення бюджетної і грошової політики;

в) тривалість економічної політики.

6. Заходи спеціальних державних програм:

а) знову розробляються для кожної критичної ситуації;

б) вимагають у кожному разі узгодження з урядом;

в) починають діяти при заданих ситуаціях.

7. Під фіскальною політикою розуміється:

а) використання податків і державних витрат для впливу на економіку;

б) збір максимального числа податків;

в) фінансове забезпечення змісту уряду.

8. Дискреційна фіскальна політика- це:

а) періодичне застосування фіскальних інструментів;

б) свідоме маніпулювання урядовими витратами і податками;

в) автоматична реакція фіскальних інструментів на задані ситуації.

9. Прибутковий податок являє собою:

а) вирахування з річних доходів громадян;

б) податок з продажу;

в) податок з виручки торгових організацій.

10. Введення податку на заробітну плату приводить:

а) до збільшення доходів суспільства;

б) до суспільних втрат в розмірі «податкового клина»;

в) до збільшення «податковим клином» об'єму робіт, що виконуються.

11. Збільшення державних витрат впливає на сукупний попит таким чином:

а) зростання державних витрат зменшує сукупний попит;

б) сукупний попит не змінюється;

в) сукупний попит збільшується.

12. Мультипликатор державних витрат виражає залежність між:

а) приростом сукупного попиту і приростом державних витрат;

б) зростанням податків і державних витрат;

в) приростом ВНП і приростом державних витрат.

13. Грошовий ринок потребує державного контролю, т. до.:

а) банки розширенням кредитів можуть сприяти інфляції в період економічного підйому;

б) грошова маса повністю витрачається населенням і дефіцитна;

в) підприємства понадміру накопичують грошові кошти.

14. Операції на відкритому ринку- це:

а) продаж державних облігацій на світових ринках;

б) купівля і продаж цінних паперів населенню;

в) спекуляція цінними паперами на ринку.

15. Зниження облікової ставки ЦБ:

а) здешевлює кредити для комерційних банків;

б) робить дорожче кредити для підприємств;

в) утрудняє доступ до кредитів населенню.

16. Грошовий мультипликатор показує:

а) зниження грошової маси із збільшенням кредитів;

б) зміна грошової маси на кожний долар операцій на відкритому ринку;

в) зменшення грошової маси зі зниженням обов'язкових банківських резервів.

17. Гроші підвищеної сили- це:

а) сума готівки і банківські депозити;

б) грошова маса, випущена ЦБ;

в) кредити підприємствам і населенню.

18. Кредитногрошовий політика:

а) встановлює рівновагу тільки на грошовому ринку;

б) впливає на макроекономічні показники;

в) регулює тільки банківську діяльність.

19. До заходів соціальної політики відносяться:

а) створення соціальної сфери;

б) захист громадян від економічної і соціальної деградації;

в) створення соціальних фондів в фірмах.

20. Соціальні програми забезпечують надання допомоги:

а) державним службовцем в збільшенні доходів;

б) людям, що попали у важке положення;

в) тільки непрацездатним інвалідам і пенсіонерам.

21. Соціальна політика використовує трьохсторонній принцип відповідальності, т. до.:

а) це дозволяє надавати більше послуг і контролювати витрати;

б) є можливість перекласти витрати на підприємства;

у) внаслідок цього працівники вимушені більше працювати.

22. Крива Лоренца ілюструє:

а) можливість досягнення повної рівності в доходах;

б) фактична відмінність в доходах;

в) необхідність вирівнювання доходів.

23. Критерій Роулза показує:

а) що перерозподіл доходів збільшує суспільний продукт;

б) негативне відношення населення до перерозподілу доходів;

в) що нерівність в розподілі доходів виправдана, якщо воно сприяє зростанню доходів низькооплачуваних груп.

24. Соціальна ринкова економіка означає:

а) пріоритет політики соціальної безпеки;

б) всі державні кошти витрачаються на соціальні цілі;

в) потреби населення в соціальних послугах задовольняються повністю.

ВІДПОВІДІ

1. би; 2. в; 3. а; 4. в; 5. а;

6. в; 7. а; 8. би; 9. а; 10. би;

11. в; 12. в; 13. а; 14. би; 15. а;

16. би; 17. а; 18. би; 19. би; 20. би;

21. а; 22. би; 23. в; 24. а. Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні:  Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні за масштабами і характером процесів. У основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом певних чинників, витікаюча звідси нерівномірність розвитку
THE PURCHASING MANAGER'S INDEX (NAPM) - ІНДЕКС МЕНЕДЖЕРІВ ПО ЗАКУПІВЛЯХ:  THE PURCHASING MANAGER'S INDEX (NAPM) - ІНДЕКС МЕНЕДЖЕРІВ ПО ЗАКУПІВЛЯХ: Важливість індикатора - 4Публикуется: США - Національною Асоціацією Менеджерів по закупівлях, Доступний: в перший робочий день місяця. Періодичність - ежемесячноВолатильность: средняяРеакция ринку ФОРЕКС:NAPM Т = f курсу доллараNAJPM! = I курсу
Теза симетрії: Модель наукового пояснення через покриваючі закони критикувалася з:  Теза симетрії: Модель наукового пояснення через покриваючі закони критикувалася з різних позицій, і навіть самого Гемпель, її найбільш ревний оборонець, з роками дещо відступив під натиском цих атак (Suppe F., 1974, р. 28п). Більшість критиків обрали
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Бюджетний пристрій - це: а) напрям діяльності органів влади по складанню і виконанню фінансових планів країни;
8.3. Тести по темі «Валютна система»: 1. Перерахуйте функції, що виконуються міжнародним финансовимринком::  8.3. Тести по темі «Валютна система»: 1. Перерахуйте функції, що виконуються міжнародним финансовимринком: а) фінансове посередництво б) страхування міжнародних операцій в) межвременная торгівля г) сприяння процесу безперервного відтворювання д) прискорення регионализації е)
2.3. Тести по темі «Фінанси і фінансова система»:  2.3. Тести по темі «Фінанси і фінансова система»: 1. Фінанси завжди: а) мають грошову форму вираження; б) представляють як загальний еквівалент; в) регулюють процес демонетизації золота. 2. Головне призначення фінансів: а) бути на службі підприємств; б) збирати податки; в) забезпечувати потреби
Тести до теми 2.2: 1. До складу внеоборотних активів входять: а) основні кошти; б):  Тести до теми 2.2: 1. До складу внеоборотних активів входять: а) основні кошти; б) незавершене будівництво; в) довгострокові фінансові вкладення; г) все перераховане. 2. Який з елементів не включається в систему управління внеоборотними активами. а)