Головна   Всі книги

ТЕСТИ

1. Політика протекціонізму передбачає:

а) позитивний платіжний баланс;

б) негативний платіжний баланс;

в) підтримку реального сектора національної економіки;

г) рух спекулятивного капіталу.

2. Які обмеження імпорту вважаються тарифними:

а) встановлення національних технічних стандартів;

б) введення або підвищення імпортного мита;

у) введення імпортних квот;

г) всі відповіді вірні.

3. Що з перерахованого є реальним рівнем цін на товар певної якості при відповідних умовах постачання і платежу:

а) біржові котировання;

б) довідкові ціни;

в) контрактні ціни;

г) прейскуранти і цінники.

4. Прихильники протекціонізму затверджують, що мито, квоти і інші торгові бар'єри необхідні:

а) для захисту молодих галузей від іноземної конкуренції;

б) для збільшення внутрішньої зайнятості;

в) для запобігання демпінгу;

г) для забезпечення оборони країни;

д) всі відповіді вірні.

5. Принцип порівняльної переваги уперше сформулював:

а) Т. Мальтус;

б) А. Сміт;

в) П. Самуельсон;

г) Д. Рікардо;

д) А. Маршалл.

6. Якщо ціна німецької марки в доларах впала з 50 до 40 центів за одну марку, то ціна магнітофона в доларах, що продається в Німеччині за 150 марок:

а) впаде на 10 дол.;

б) знизиться на 7,50 дол.;

в) знизиться на 5 дол.;

г) виросте на 7,50 дол.

д) всі відповіді невірні.

7. Складова частина платіжного балансу країни - рахунок поточних платежів - не включає:

а) товарний експорт;

б) чисті доходи від інвестицій;

в) транспортні послуги іноземним державам;

г) зміни в активах країни за рубежем;

д) односторонні трансфертні платежі.

8. Що з перерахованого не викликає короткострокового зростання чистого експорту:

а) зниження курсу національної валюти;

б) здійснення ведучими торговими партнерами в своїх країнах стимулюючої економічної політики;

в) зниження курсу іноземної валюти;

г) зниження іноземними торговими партнерами рівня тарифних бар'єрів.

9. Яке з визначень міжнародної міграції капіталу є правильним:

а) розміщення в іншій державі коштів, що приносять їх власнику потік доходу;

б) придбання за рубежем техніки, будь-якого іншого інвестиційного товару з метою отримання разового доходу від їх продажу;

в) потреба в залученні додаткових грошових коштів з інших країн;

г) розвиток такого організаційно-економічного співробітництва між країнами, який випуск виробів в одних країнах об'єднує з їх споживанням в інших.

10. Яке з визначень міжнародної міграції робочої сили є правильним:

а) процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні мешкання;

б) повернення в країну мешкання раніше громадян, що виїхали з неї;

у) виїзд громадян з країни на довготривале або постійне місце проживання;

г) процес мобільності робочої сили, що вирівнює умови її застосування в світовому масштабі.

ВІДПОВІДІ

1. в; 2. г; 3. а, б; 4. д; 5. г;

6. д;7. г; 8. в; 9. а; 10. а.

542 ТИПОВА ЦІНА (TYPICAL PRICE): ВИЗНАЧЕННЯ Типова ціна - це просто середня ціна дня. З цим:  ТИПОВА ЦІНА (TYPICAL PRICE): ВИЗНАЧЕННЯ Типова ціна - це просто середня ціна дня. З цим індикатором схожі індикатори медіанної ціни (див. стор. 99) і зваженої ціни закриття (див. стор. 53). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Індикатор типової ціни являє собою простий лінійний графік
Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні:  Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні за масштабами і характером процесів. У основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом певних чинників, витікаюча звідси нерівномірність розвитку
THE INDEX OF LEADING ECONOMIC INDICATORS - ІНДЕКС ВИПЕРЕДЖАЛЬНИХ:  THE INDEX OF LEADING ECONOMIC INDICATORS - ІНДЕКС ВИПЕРЕДЖАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ: Важливість індикатора - 2Публикуется в США: Бюро Економічного аналізу Департаменту Торгівлі США і Національна промислова ассоциациейПримерная дата опублікування - останній робочий день месяцаПериодичность: щомісяця Волатільность: низька
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: Комерційним кредитом називається: а) будь-який кредит взагалі; б) банківський кредит; в) кредит продавця покупцю. Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта зверх залишку
Тести, вікторини, конкурси: Не можна обійти мовчанням цілий пласт гри, яку прийнято називати:  Тести, вікторини, конкурси: Не можна обійти мовчанням цілий пласт гри, яку прийнято називати інтелектуальними розвагами. Насамперед треба виділити учбові і розвиваючі вікторини для дітей і юнацтва. На сайтах www. kid. com. ua (http://www.vkids.km.ru,
3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий:  3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: а) скорочуються податки; б) державні витрати перевищують доходи;
Тести до теми 3.1: 1. Ціна капіталу залежить від: а) прибутковість на одиницю що залучається:  Тести до теми 3.1: 1. Ціна капіталу залежить від: а) прибутковість на одиницю капіталу, що залучається; б) витрат, пов'язаних із залученням фінансових ресурсів; в) середньорічної суми капіталу, що залучається. 2. Середньозважений вартість капіталу - це: а) вартість