На головну сторінку   Всі книги

Тести по курсу «Гроші Кредит Банки»

1. Чи Є банк юридичною особою?

а) так;

б) ні.

2. На основі якої форми власності можуть утворюватися банки?

а) суспільної;

б) приватної;

в) державної;

г) будь-якої;

д) змішаної.

3. Які з перерахованих операцій можуть виробляти банки:

а) робити брокерські послуги;

б) залучати внески і розміщення дорогоцінних металів;

у) видавати гарантії;

г) виробляти лізингові операції;

д) довірче управляти грошовими коштами;

е) виробляти страхові операції.

4. Чи Відповідають банки за зобов'язаннями держави?

а) так;

б) ні.

5. Яке максимальне число засновників банку:

а) не менш трьох;

б) не менш двох;

в) будь-яке;

г) більш трьох.

6. Чи Можуть використовуватися для формування статутного капіталу банків нижеперечисленние засобу?

а) кошти фізичних осіб;

б) позикові кошти;

в) кошти політичних організацій;

г) кошти місцевих органів влади.

7. У якому документі передбачається перелік операцій, що виконуються банком?

а) в Статуті;

б) в ліцензії, що видається Банком Росії;

у) в засновницькому договорі.

8. З якого моменту банк дістає право на здійснення банківських операцій?

а) з моменту відкриття свого кореспондентського рахунку;

б) з моменту отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності;

в) з моменту затвердження Статуту.

9. Протягом якого терміну засновники банку не мають права виходити з складу учасників банку?

а) одного року;

б) двох років;

в) трьох років;

г) п'яти років.

10. На який термін видається банку ліцензія на проведення банківських операцій:

а) 1 рік;

б) 2 року;

в) без обмеженого терміну;

г) 5 років.

11. Яким нормативним документом регламентується порядок звертання банківських операцій?

а) законом про банки і банківську діяльність;

б) законом про Банк Росії;

в) положенням про безготівкові розрахунки в РФ.

12. На території Російській Федерації:

а) єдиним законним платіжним засобом є російський рубель;

б) як законний платіжний засіб використовується вільно конвертована валюта інших країн.

13. Паперові гроші емітуються:

а) центральними банками;

б) монетними дворами;

в) казначействами.

14. Емісійний дохід являє собою:

а) різницю між доходами і витратами бюджету;

б) різницю між номінальною вартістю випущених паперових грошей і собівартістю їх виробництва;

15.

До елементів грошової системи відноситься:

а) грошова одиниця;

б) види грошей;

в) комерційні банки.

16. Строкові внески є більш ліквідними, ніж внески до запитання:

а) так;

б) ні.

17. До активних операцій комерційного банку відносяться:

а) кредитні операції;

б) трастові операції;

в) залучення внесків населення.

18. До основних напрямів регулювання кредитної системи відносяться:

а) політика центрального банку по відношенню до фінансово-кредитних установ;

б) податкова політика держави на всіх рівнях влади;

в) законодавче регулювання діяльності установ кредитної системи;

г) всі відповіді вірні.

19. Форми організації центрального банку:

а) державна;

б) акціонерні;

в) змішані;

г) всі відповіді вірні.

20. Кредитна система являє собою:

а) мережа фінансово-кредитних установ, организующих кредитні відносини;

б) сукупність кредитних і розрахункових відносин;

у) всі відповіді вірні.

21. Які функції виконують комерційні банки:

а) емісія банкнот;

б) посередництво в кредиті;

в) посередництво в платежах між клієнтами.

22. До власних ресурсів банків відносяться:

а) статутний капітал;

б) резервний фонд;

в) страхові резерви;

г) строкові внески населення;

д) залишки коштів на рахунках клієнтів банку.

23. До пасивних операцій комерційних банків відносяться:

а) залучення коштів населення;

б) кредитування фізичних осіб;

в) розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

24. Які функції виконує позиковий відсоток:

а) контрольна;

б) перераспределительная;

в) стимулююча.

25. Повний склад джерел позикового капіталу складається з:

а) що вивільнилися з обороту частини промислового і торгового капіталу, вільних грошових коштів населення і суб'єктів господарювання, грошових коштів держави;

б) доходів бюджету;

в) коштів, акумульованих в страхових компаніях.

26. Двосторонні кредитні відносини виникають між:

а) державою і населенням;

б) суб'єктами господарювання і державою;

в) між окремими суб'єктами господарювання;

г) всі відповіді вірні. Типові помилки при відкритті рахунку: Щоб не втратити свої заощадження, необхідно передбачити все:  Типові помилки при відкритті рахунку: Щоб не втратити свої заощадження, необхідно передбачити всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в майбутньому. //- Погоня за високим відсотком -// Багато які комерційні організації створюються саме для того, щоб вилучати гроші у
3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і:  3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і збитки: Заповнення звіту про прибутки і збитки вимагає від бухгалтера уважності, але нерідко незнання норм бухгалтерського законодавства приводить до помилок в заповненні даної форми. Приведемо декілька прикладів. ПДВ включається до складу інших доходів.
з 2. Типові початкові слідчі ситуації і заходи по їх дозволу:  з 2. Типові початкові слідчі ситуації і заходи по їх дозволу: Для злочинів в області комп'ютерної інформації типові три ситуації первинного етапу розслідування: перша ситуація - власник інформаційної системи самостійно виявив порушення цілісності і (або) конфіденційності в
Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні:  Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні за масштабами і характером процесів. У основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом певних чинників, витікаюча звідси нерівномірність розвитку
Теза симетрії: Модель наукового пояснення через покриваючі закони критикувалася з:  Теза симетрії: Модель наукового пояснення через покриваючі закони критикувалася з різних позицій, і навіть самого Гемпель, її найбільш ревний оборонець, з роками дещо відступив під натиском цих атак (Suppe F., 1974, р. 28п). Більшість критиків обрали
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. Купівельна здатність грошей: а) підіймається із зростанням цін; б) може підвищуватися і знижуватися; в) зростеш згодом; г) завжди залишається постійної 2. На вартість золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (, гранули, пісок і
3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий:  3.3. Тести по темі «Державні фінанси»: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Державний бюджет стає дефіцитним, як тільки: а) скорочуються податки; б) державні витрати перевищують доходи;