На головну сторінку   Всі книги

Тести до теми 1.1

1. Одним з напрямів фінансового менеджменту є:

а) формування необхідного об'єму активів і їх оптимізація;

б) своєчасне оновлення активів і зниження витрат, пов'язаних з їх

використанням;

в) забезпечення високої продуктивності і ефективності

використання активів.

2. До принципів фінансового менеджменту відноситься:

а) комплексний характер рішень, що приймаються;

б) самоокупність і самофінансування;

в) максимізація прибутку.

3. Фінансова робота включає в себе:

а) складання консолідованого бюджету;

б) відстеження фінансових взаємовідносин;

в) контрольно-аналітична робота;

г) все перераховане.

4. До фінансових інструментів відноситься:

а) грошові кошти;

б) контракт на отримання активу від іншого підприємства;

в) зобов'язання виплатити іншому підприємству грошові кошти;

г) все перераховане.

5. Кредитними інструментами не є:

а) боргові цінні папери (облігації, векселя);

б) форвардні контракти;

в) акції. Типові помилки позичальника: Крім усього вищепереліченого, позичальник сам може створити ситуацію,:  Типові помилки позичальника: Крім усього вищепереліченого, позичальник сам може створити ситуацію, якої собі зашкодить. Більшість людей вважає, що купити нове житло можна, тільки продавши ужеимеющееся. Іпотека - кращий вихід для тих, у кого немає власності і коштів для її
Типові помилки при автокредите: Як вже було сказано, перш ніж придбавати автомобіль в кредит,:  Типові помилки при автокредите: Як вже було сказано, перш ніж придбавати автомобіль в кредит, необхідно ретельно все обдумати, вивчити ринок транспортних засобів, взнати детальніше про щомісячні виплати і страхові компанії, можливі знижки або, навпаки, додаткових
Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів:  Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів: 1) отримання з банку готівки грошових коштів: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок»;2) погашення заборгованості покупця за товари, роботи, послуги: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і
Тип грошової системи: Тип грошової системи залежить від того, в якій формі функціонують:  Тип грошової системи: Тип грошової системи залежить від того, в якій формі функціонують гроші: як товар - загальний еквівалент або як знаки вартості. У зв'язку з цим виділяють наступні типи грошових систем: металевого звертання, при якій грошовий товар
ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4:  ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4 БЕРЕЗНЯ: конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 2-6 березня 1919 [Видобування з тез] 14. Диктатура пролетаріату тим схожа з диктатурою інших класів, що вона викликана необхідністю, як і всяка диктатура, подавити насильний опір
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. У якій частині балансу підприємства представлена сукупність його майнових прав? а) в активі; б) в пасиві. 2. У якій частині балансу представлені джерела фінансування підприємства? а) в активі; б) в пасиві. 3. Капітал - це
4.3. Тести по темі «Кредитна і банківська система»:  4.3. Тести по темі «Кредитна і банківська система»: 1. Роль і місце банків в економіці 1. Яка з приведених характеристик відображає суть банківської діяльності? а) посередництво в кредиті; б) створення кредитних коштів звертання; в) акумуляція грошових коштів з метою перетворення їх в