Головна   Всі книги

Тести до теми 2.2

1. До складу внеоборотних активів входять:

а) основні кошти;

б) незавершене будівництво;

в) довгострокові фінансові вкладення;

г) все перераховане.

2.

Який з елементів не включається в систему управління внеоборотними

активами.

а) аналіз внеоборотних активів в поточному періоді;

б) оптимізація об'єму і складу внеоборотних активів;

в) підвищення технічної норми производственности обладнання.

3. На вибір джерел фінансування внеоборотних активів не впливає:

а) співвідношення власних і позикових коштів;

б) співвідношення вартості кредиту і рівня прибутку, що отримується;

в) оборотність активів.

4. При фінансовому лізингу:

а) основні кошти, передані в лізинг, належать лизингодателю;

б) основні кошти, передані в лізинг, належать

лизингополучателю;

у) власник майна (підприємства) продає свої основні кошти

лизингодателю.

5. Фіксований лізинговий платіж не включає в себе:

а) амортизацію коштів, переданих в лізинг;

б) вартість доставки і монтажу основних коштів, переданої в лізинг;

в) плату за користування позиковими коштами, що залучаються для лізингової операції.

6. У лізинговій операції можуть бути задіяні:

а) 2 учасники;

б) 3 учасники;

в) 4 учасники;

г) будь-якої з вказаних варіантів. з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ:  з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: Зміст роботи слідчого по розкриттю і розслідуванню грабунків і розбоїв залежить від ситуації, чого склався на початковому етапі: від тимчасового проміжку між здійсненням злочину і моментом отримання інформації про нього, від характеру і повноти
з 2. Типові слідчі ситуації на первинному і подальшому:  з 2. Типові слідчі ситуації на первинному і подальшому етапах розслідування, висунення версій і планування розслідування карної справи: Проблеми слідчих ситуацій досліджується в криміналістиці досить давно, однак і до цього дня не існує однозначного підходу до суті, змісту і значення даного поняття. Одні вчені вважають, що слідча ситуація знаходиться
Типові помилки при відкритті рахунку: Щоб не втратити свої заощадження, необхідно передбачити все:  Типові помилки при відкритті рахунку: Щоб не втратити свої заощадження, необхідно передбачити всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в майбутньому. //- Погоня за високим відсотком -// Багато які комерційні організації створюються саме для того, щоб вилучати гроші у
Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів:  Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів: 1) отримання з банку готівки грошових коштів: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок»;2) погашення заборгованості покупця за товари, роботи, послуги: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і
Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні:  Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні за масштабами і характером процесів. У основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом певних чинників, витікаюча звідси нерівномірність розвитку
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: Чи Існує різниця між поняттями ліквідність активів і ліквідність балансу? а) так; б) ні. Яка ліквідність матеріально-виробничих запасів? а) найбільш ліквідна стаття серед статей оборотних активів;
Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для:  Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для оцінки того, наскільки поведінка моделі в послевиборочном періоді порівнянна з її поведінкою в період вибірки, на якій вона була отримана. У основі організації тестів на стійкість