Головна   Всі книги

Тести до теми 3.3

1. Операційний аналіз дозволяє встановити залежність між:

а) показниками «виручка-витрати-прибуток - об'єм продажу»;

б) показниками «постійні - змінні - змішані витрати»

в) граничними показниками «дохід - витрати - виручка».

2. Операційний важіль застосовується для планування:

а) прибутки від продажу;

б) витрат;

у) виручки від продажу.

3. Операційний важіль дозволяє впливати на величину чистого прибутку

шляхом:

а) управління структурою витрат;

б) управління джерелами фінансування;

в) управління структурою позикового капіталу.

4. Сила впливу операційного важеля вказує на:

а) міра підприємницького ризику;

б) відхилення фактичного об'єму продажу від критичного;

в) співвідношення постійних і змінних витрат в собівартості.

5. Операційний важіль розглядається як заходи підприємницького

ризику:

а) завжди;

б) у разі зростання виручки від продажу;

в) у разі зниження виручки від продажу

6. Поріг рентабельності (точка беззбитковості) вказує на:

а) частку постійних витрат у валовій маржі;

б) критичний об'єм продажу;

в) частку прибутку у валовій маржі.

7. У критичній точці маржинальний дохід:

а) рівний 0;

б) негативний;

в) позитивний.

8. Запас фінансової міцності показує:

а) у скільки разів зміниться чистий прибуток при зміні виручки від

реалізації на 1 %;

б) на скільки фактичний випуск продукції більше або менше

критичного;

в) міра впливу структури витрат на чистий прибуток.

9. Фінансовий ризик залежить від:

а) цін на позиковий капітал;

б) структури капіталу;

у) величини валового прибутку;

г) усього перерахованого.

10. Рівень зв'язаного ефекту операційного і фінансового важеля

дозволяє відповісти на питання:

а) на скільки відсоток зміниться чистий прибуток на 1 акцію при зміні

прибутку від продажу прибутку на 1%;

б) на скільки відсоток зміниться чистий прибуток на 1 акцію при зміні

об'єму продажу на 1%;

в) на скільки зміниться рентабельність активів при зміні об'єму

продажу на 1%.

11. Суть дивідендної політики укладається в:

а) встановленні оптимальної пропорції між прибутком, що капіталізується

і що направляється на виплату дивідендів;

б) забезпеченні зростання ринкової вартості акцій;

в) забезпеченні темпів приросту дивідендів. з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ:  з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: Справи про згвалтування без обтяжуючих обставин збуджуються тільки по жалобі потерпілій і не підлягають припиненню за примиренням її з обвинуваченим. Жалоба повинна вийти від самої потерпілої і може бути письмовою або усною, і якщо усною, то
з 2. Типові слідчі ситуації первинного етапу:  з 2. Типові слідчі ситуації первинного етапу розслідування: Оскільки більшість рекомендованих вбивств здійснюється в умовах неочевидності, то бути абсолютно упевненим в тому, 408Методика розслідування окремих видів преступленийчто воно довершене найманою особою можна лише після того, як встановлені всі його
Типові слідчі ситуації, виникаючі в ході розслідування:  Типові слідчі ситуації, виникаючі в ході розслідування ритуальних вбивств: Визначення і розгляд типових слідчих ситуацій, виникаючих при розслідуванні ритуальних вбивств, дозволить на їх основі висувати криміналістичні версії і визначати основні напрями розслідування. Виходячи з судово-слідчої
Типові помилки при відкритті рахунку: Щоб не втратити свої заощадження, необхідно передбачити все:  Типові помилки при відкритті рахунку: Щоб не втратити свої заощадження, необхідно передбачити всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в майбутньому. //- Погоня за високим відсотком -// Багато які комерційні організації створюються саме для того, щоб вилучати гроші у
з 2. Типові початкові слідчі ситуації і заходи по їх дозволу:  з 2. Типові початкові слідчі ситуації і заходи по їх дозволу: Для злочинів в області комп'ютерної інформації типові три ситуації первинного етапу розслідування: перша ситуація - власник інформаційної системи самостійно виявив порушення цілісності і (або) конфіденційності в
THE PURCHASING MANAGER'S INDEX (NAPM) - ІНДЕКС МЕНЕДЖЕРІВ ПО ЗАКУПІВЛЯХ:  THE PURCHASING MANAGER'S INDEX (NAPM) - ІНДЕКС МЕНЕДЖЕРІВ ПО ЗАКУПІВЛЯХ: Важливість індикатора - 4Публикуется: США - Національною Асоціацією Менеджерів по закупівлях, Доступний: в перший робочий день місяця. Періодичність - ежемесячноВолатильность: средняяРеакция ринку ФОРЕКС:NAPM Т = f курсу доллараNAJPM! = I курсу
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Бюджетний пристрій - це: а) напрям діяльності органів влади по складанню і виконанню фінансових планів країни;