На головну сторінку   Всі книги

8.3. Тести по темі «Валютна система»

1. Перерахуйте функції, що виконуються міжнародним финансовимринком:

а) фінансове посередництво

б) страхування міжнародних операцій

в) межвременная торгівля

г) сприяння процесу безперервного відтворювання

д) прискорення регионализации

е) зміцнення глобализації і інтеграції

2.

Головним чинником розвитку фінансової глобализації є:

а) міжнародна торгівля

б) прямі іноземні інвестиції

в) портфельні іноземні інвестиції

г) міжнародна координація економічної політики різних країн

3. Ведучим глобальним фінансовим ринком є:

а) ринок кредитів

б) ринок облігацій

в) ринок депозитів

г) ринок дериватов

е) ринок валют

ж) ринок акцій

4. Конвертованість валюти це:

а) відсутність обмежень на використання валюти в операціях з реальними і фінансовими активами.

б) відсутність обмежень на основні зовнішньоекономічні операції у даній валюті

у) відсутність якого-небудь контролю влади над зовнішньоекономічною діяльністю інституційних одиниць.

5. Які чинники ведуть до падіння валютного курсу, якщо всеостальние змінні незмінні:

а) зростання очікуваної інфляції на внутрішньому ринку

б) зростання очікуваної інфляції за рубежем

в) зростання пропозиції грошей на внутрішньому ринку

г) зростання національного ВВП

д) зростання ВВП за рубежем

6. У цей час золото як фінансовий актив:

а) не є офіційним резервним активом

б) є офіційним резервним активом

в) його роль в складі резервних активів не змінилася

7. Міжнародний валютний ринок (FOREX) являє собою:

а) біржовий ринок

б) позабіржовий ринок

в) ринок операцій між грошовою владою різних країн

г) операції на ньому неможливі

8. У умовах золотого стандарту інфляція:

а) можлива

б) неможлива

9. Розподіліть по роках міждержавні конференції, накоторих сталися ключові зміни світової валютної системи: Місце проведення конференції Рік

Бреттон-Вудс

Париж

Кінгстон

Генуя 1867

1976

1922

1944

10. До нових принципів, що становлять основу сучасної валютнойсистеми, не можна віднести:

а) повна відмова від фіксованих валютних курсів

б) скасування офіційної ціни на золото

в) МВФ як агентство по нагляду за розвитком світової валютної системи

г) долар США перестає вважатися резервним активом

д) спеціальні права запозичення як резервний актив

11. На якому зараз етапі знаходиться процес створення ЕЕС?

а) першому

б) другому

в) третьому

г) створення ЕЕС завершене

12.

На початку безготівкового звертання евро, його курс в співвідношенні 1:1бил встановлений до:

а) долару США

б) японській ієні

в) німецькій марці

г) кошику світових валют (долару, ієні і марці)

д) ЕКЮ

е) фунту стерлінгів

13. Валютна монополія держави в радянський період часу биласвернута в:

а) 1980 року

б) 1986 року

в) 1990 року

г) 1991 року

д) 1992 року

е) 1998 року

ж) 2000 року

14. Валютний контроль - це:

а) заборона операцій з валютою

б) обмеження на обмін національної валюти на валюту іноземної держави

в) регламентація операції резидентів і нерезидентів з валютою і іншими валютними цінностями

г) контроль за емісією валюти

15. Статтею VIII Статуту МВФ передбачається

а) скасування валютних обмежень по операціях з капіталом

б) скасування обмеження на обмін національної валюти на валюту іноземної держави

у) введення повної конвертованості валют

г) скасування валютних обмежень по поточних операціях і введення оборотності валют

16. Країни, що використовують валютний контроль, знаходяться на:

а) більш ранніх стадіях економічного розвитку

б) більш зрілих стадіях економічного розвитку

в) закономірність з точки зору економічного розвитку відсутня

17. Валютні обмеження по поточних операціях сприяють:

а) зростанню міжнародній торгівлі

б) зростанню міжнародних ринків капіталу

в) не сприяють міжнародній торгівлі

г) міжнародної координації економічної політики

18. У Росії повністю відсутня конвертованість:

а) по поточних операціях

б) по операціях з капіталом

в) російський рубель володіє повною конвертованістю

19. Монетний паритет являє собою:

а) співвідношення ціни золота до національної валюти;

б) офіційний курс валюти;

у) валюту в будь-якій формі.

20. Номінальний курс визначає:

а) співвідношення однієї валюти по відношенню до іншої;

б) зміни, що залежать від попиту і пропозиції на ринку валют;

у) валюту, по відношенню до якої осуществляетсяобмен.

21. Валюта - це...

а) платіжний засіб;

б) грошові інструменти, що використовуються в міжнародних розрахунках;

в) грошові знаки іноземних держав.

22. Міжнародний кредит - це...

а) рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів;

б) надання експортером однієї країни імпортеру іншої країни відстрочки платежу за проданий товар. ТИП ОСОБИСТОСТІ І УЯВЛЕННЯ ПРО САМЕ СОБІ.: Кожна людина має суто специфічний тип особистості, що надає:  ТИП ОСОБИСТОСТІ І УЯВЛЕННЯ ПРО САМЕ СОБІ.: Кожна людина має суто специфічний тип особистості, що впливає на його купівельну поведінку. Тип особистості - сукупність відмітних психологічних характеристик людини, що забезпечують відносні послідовність і
Тип особистості.: Змінні характеристики особистості також використовуються продавцями в:  Тип особистості.: Змінні характеристики особистості також використовуються продавцями як основа для сегментирования ринку. Виробники додають своїм товарам особові характеристики, відповідні особистим характеристикам споживачів. У кінці 50-х років
Типові сліди податкових шахрайств.: Найважливішим елементом складу податкового шахрайства є його:  Типові сліди податкових шахрайств.: Найважливішим елементом складу податкового шахрайства є його сліди (в окремих випадках дослідники їх визначають як «факти - наслідків»)[39]. Їх практичне значення складається в тому, що вони прямо або опосередковано вказують на
з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ:  з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: Справи про згвалтування без обтяжуючих обставин збуджуються тільки по жалобі потерпілій і не підлягають припиненню за примиренням її з обвинуваченим. Жалоба повинна вийти від самої потерпілої і може бути письмовою або усною, і якщо усною, то
Типові слідчі ситуації, виникаючі в ході розслідування:  Типові слідчі ситуації, виникаючі в ході розслідування ритуальних вбивств: Визначення і розгляд типових слідчих ситуацій, виникаючих при розслідуванні ритуальних вбивств, дозволить на їх основі висувати криміналістичні версії і визначати основні напрями розслідування. Виходячи з судово-слідчої
3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і:  3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і збитки: Заповнення звіту про прибутки і збитки вимагає від бухгалтера уважності, але нерідко незнання норм бухгалтерського законодавства приводить до помилок в заповненні даної форми. Приведемо декілька прикладів. ПДВ включається до складу інших доходів.
Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні:  Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні за масштабами і характером процесів. У основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом певних чинників, витікаюча звідси нерівномірність розвитку