На головну сторінку   Всі книги

ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4 БЕРЕЗНЯ

конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 2-6 березня

1919 [Видобування з тез]

14. Диктатура пролетаріату тим схожа з диктатурою інших класів, що вона викликана необхідністю, як і всяка диктатура, подавити насильний опір класу, втрачаючого політичне панування.

Корінна відмінність диктатури пролетаріату від диктатури інших класів, - від диктатури поміщиків в середні віки, від диктатури буржуазії у всіх цивілізованих капіталістичних країнах, - складається в тому, що диктатура поміщиків і буржуазії була насильним придушенням опору величезної більшості населення, саме трудящих. Навпаки, диктатура пролетаріату є насильне придушення опору експлуататорів, т. нікчемної меншини населення, поміщиків і капіталістів.

Звідси, в свою чергу, витікає, що диктатура пролетаріату неминуче повинна принести з собою не тільки зміну форм і установ демократії, говорячи взагалі, але саме така їх зміна,, яке дає небачене ще в світі розширення фактичного використання демократизму зі сторони угнетей- них капіталізмом, з боку трудящих класів.

Суть Радянської влади складається в тому, що постійною і єдиною основою всієї державної влади, усього державного апарату є масова організація саме тих класів, які були пригноблені капіталізмом, т. робітників і полупролетариев (селян, що не експлуатують чужого труда і що вдаються постійно до продажу хоч би частини своєї робочої сили). Саме та маса, яка навіть в самих демократичних буржуазних республіках, будучи равноправни згідно із законом, на ділі тисячами прийомів і прийомів відсторонялися від участі в політичному житті і від користування демократичними. правами і свободами, притягуються тепер до постійного і непре-. менному, притому вирішальному, участі в демократичному управлінні державою.

по

15. To рівність громадян, незалежно від підлоги, релігії, раси, національності, яке буржуазна демократія завжди н скрізь обіцяла, але ніде не провела і, внаслідок панування капіталізму, провести не могла, Радянська влада або диктатура пролетаріату здійснює відразу і повністю, бо спроможний зробити це тільки влада робітників, не зацікавлених в приватній ' Власності на засоби виробництва і в боротьбі за розділ і переділ їх.

...- і,

18. Радянська організація держави пристосована до керівної ролі пролетаріату, як класу, найбільш сконцентрованого і проінформованого капіталізмом. Досвід всіх революцій і всіх рухів пригноблених класів, досвід всесвітнього соціалістичного руху вчить нас, що тільки пролетаріат спроможний об'єднати і вести за собою розпиляні і відсталі верстви трудящого і визискуваного населення.

19. Тільки радянська організація держави в стані дей- ' ствительно розбити відразу і зруйнувати остаточно старий, т.

буржуазний, чиновницький і суддівський апарат, який зберігався і неминуче повинен був зберігатися при капіталізмі навіть в самих демократичних республіках, стоячи на фактично найбільшою заваді проведенню демократизму в життя для. рабо- чих і трудящих. Парижская Комуна зробила перший всесвітньо- історичний крок по цьому шляху, Радянська влади-другої.

Друкується:... тези про буржуазну демократію і диктатуру пролетари- arnano тексту «Правди» M 51, 6 березня 1919 р.

Надруковано: на німецькій мові в 1920 р. в книзі «Der I. Kongress der Kommunistischen Internationale». Protokoll der Verhandlungen in Moskau... Verlag der Kommunisti- schen Internationale. Petrograd; на російській мові в 1921 р. в книзі:

«Перший конгрес Комуністичного Інтернаціоналу». Протоколи засідань q Москві... Изд-у Комуністичного Інтернаціоналу. Петроград.

(Лекин, m. XXIV, стор. 12, 13,14). 1 Типологія кредитів: Рано або пізно багато хто з нас задаються питанням: «Який тип кредиту:  Типологія кредитів: Рано або пізно багато хто з нас задаються питанням: «Який тип кредиту віддати перевагу, щоб, з одного боку, задовольнити свою потребу в чому-небудь, а з іншою - задовольнити потребу оптимальним способом, без "головного болю" і не переплачуючи
19. Типологія держави: цивілізований підхід.: Іншим заслуговуючий увагу сучасним підходом до типології:  19. Типологія держави: цивілізований підхід.: Іншим заслуговуючий увагу сучасним підходом до типології держави є цивилизационний. У цей час в ньому переважає так званий «технологічний» напрям, згідно з яким тип держави зв'язується з тим рівнем
3.2. Типологія економічних організацій: У даному параграфі економічна організація аналізується на:  3.2. Типологія економічних організацій: У даному параграфі економічна організація аналізується на організаційно-економічному рівні, конкретніше - на рівні форми і структури. Досліджуваним таким чином організація з'являється як впорядкована сукупність елементів, визначеним
ДРУКАРСЬКИЙ СПОСІБ: Якщо купівля комп'ютера, кольорового принтера або ксерокса може:  ДРУКАРСЬКИЙ СПОСІБ: Якщо купівля комп'ютера, кольорового принтера або ксерокса може обернутися сумою в 1,5-2 тисячі доларів, то облаштування друкарні стане в сотні разів дорожче. А де взяти початковий капітал початківцю фальшивомонетнику? Знов-таки способом
Типові закрито циркулюючі системи: Відмінність електронних грошей від інших коштів платежу складається не:  Типові закрито циркулюючі системи: Відмінність електронних грошей від інших коштів платежу складається не тільки в їх технічних характеристиках, але і в певних банківських властивостях. При вивченні питання про основні відмітні характеристики електронних грошей від інших роздрібних
з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ:  з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: Типовими слідчими ситуаціями первинного етапу розслідування злочинів, довершених злочинними організаціями, можуть бути наступні. 1. За часом, прошедшем з моменту здійснення злочину організованою злочинною групою: а)
Типові помилки позичальника: Крім усього вищепереліченого, позичальник сам може створити ситуацію,:  Типові помилки позичальника: Крім усього вищепереліченого, позичальник сам може створити ситуацію, якої собі зашкодить. Більшість людей вважає, що купити нове житло можна, тільки продавши ужеимеющееся. Іпотека - кращий вихід для тих, у кого немає власності і коштів для її