На головну сторінку   Всі книги

3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і збитки

Заповнення звіту про прибутки і збитки вимагає від бухгалтера уважності, але нерідко незнання норм бухгалтерського законодавства приводить до помилок в заповненні даної форми. Приведемо декілька прикладів.

ПДВ включається до складу інших доходів.

Насправді у відповідності з п. 3 ПБУ 9/99 «Доходи організації» не признаються доходом організації, отже, не включаються до складу доходів в звіті про прибутки і збитки надходження від інших юридичних і фізичних осіб сум ПДВ, акцизів, експортного мита і інакших аналогічних обов'язкових платежів.

Відсотки до сплати (до отримання) помилково включаються до складу інших витрат (доходів). Хоч відсотки і відносяться до інших доходів (витратам), в п. 23 ПБУ 4/99 приведений перелік обов'язкових числових показників, які повинен містити звіт про прибутки і збитки. У число цих показників входять показники «Відсотки до сплати» і «Відсотки до отримання».

У разі донарахування по яких-небудь причинах організацією податку на прибуток за попередні періоди суму податку нерідко помилково включають до складу інших витрат, що спотворює показник стор. 140 «Прибуток (збиток) до оподаткування». Суму податку на прибуток, нарахованого за попередній податковий період, потрібно показувати по стор. 150 «Поточний податок на прибуток» або, найкращий варіант, додати додатково стор. 151, те ж саме відноситься до пеням по податках і зборах до бюджету і позабюджетних фондів.

На практиці бухгалтери не завжди приводять дані за аналогічний період попереднього року. Відповідно до вимог п. 10 ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» по кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту,

14. Аналітичні можливості звіту про прибутки і збитки

що складається за перший звітний період, повинні бути приведені дані мінімум за два роки: звітний і що передував звітному.

5. У разі виявлення помилки в бухгалтерській звітності минулого звітного періоду (самостійно або за допомогою аудиторів) бухгалтери часто при складанні поточної звітності коректують графи «За аналогічний період попереднього року» без розкриття інформації про проведені коректування в поясненнях до бухгалтерської звітності, що неправильно. Згідно п. 10 ПБУ 4/99, якщо дані за період, що передував звітному, непорівнянні з даними за звітний період, перші з названих даних підлягають коректуванню за правилами, встановленими нормативними актами по бухгалтерському обліку. Кожне істотне коректування повинне бути розкрите в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Типові операції: Для створення типової операції необхідно в пункті головного меню:  Типові операції: Для створення типової операції необхідно в пункті головного меню програми Операції вибрати пункт Типові операції, в меню Дії вибрати пункт Новий, задати ім'я типової операції. Основні методи роботи в типових операціях такі ж, як і в
Типовий робочий План рахунків бухгалтерського обліку фінансовий:  Типовий робочий План рахунків бухгалтерського обліку фінансовий господарської діяльності комерційної організації:
1.2. Типологія управлінських задач: Сукупність задач, що вимагають рішення, може бути представлена як:  1.2. Типологія управлінських задач: Сукупність задач, що вимагають рішення, може бути представлена як багатомірний простір. Його елементами є характеристики задач, що вирішуються. У числі найважливіших параметрів цього простору характеристик можна розглядати міри складності,
9.3. Типологія маркетингових досліджень: У залежності від цілей дослідження і методів збору і обробки:  9.3. Типологія маркетингових досліджень: У залежності від цілей дослідження і методів збору і обробки даних виділяють декілька типів маркетингових досліджень. Таблиця 9.10 Класифікація маркетингового дослідження Класифікація маркетингового дослідження стандартні дослідження і
18. Типологія держави: формационний підхід.: Поняття типу держави відноситься до числа найважливіших категорій теорії:  18. Типологія держави: формационний підхід.: Поняття типу держави відноситься до числа найважливіших категорій теорії держави і права. У цей час виділяють два основних підходи до типології держави: формационний і цивилизационний. Донедавна формационний підхід признавався
ДРУКАРСЬКИЙ СПОСІБ: Якщо купівля комп'ютера, кольорового принтера або ксерокса може:  ДРУКАРСЬКИЙ СПОСІБ: Якщо купівля комп'ютера, кольорового принтера або ксерокса може обернутися сумою в 1,5-2 тисячі доларів, то облаштування друкарні стане в сотні разів дорожче. А де взяти початковий капітал початківцю фальшивомонетнику? Знов-таки способом
з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ:  з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: Наслідки порушення правил охорони навколишнього середовища, як правило, охоплюють широкі простори, що зумовлює складність у встановленні масштабів екологічного злочину і розслідування даної категорії карних справ. Збудження