Головна   Всі книги

з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ

Типовими слідчими ситуаціями первинного етапу розслідування злочинів, довершених злочинними організаціями, можуть бути наступні.

1. За часом, прошедшем з моменту здійснення злочину організованою злочинною групою:

а) здійснення членами організованої злочинної групи злочину в цей час (придбання, зберігання, збут наркотичних коштів; придбання, зберігання, збут зброї; захват і утримання заложників; легалізація грошових коштів; незаконна діяльність банків, фондів; оформлення фіктивних грошових документів і т. п.);

б) злочин вже довершений організованою злочинною групою, і з моменту його здійснення пройшло незначний час;

в) злочин довершений організованою злочинною групою, і з моменту його здійснення пройшло значний час.

2. По місцю знаходження членів організованої злочинної групи:

а) члени злочинної групи заримовані при здійсненні ними злочину (на місці злочину);

б) члени злочинної групи після здійснення злочину встановлені і заримовані;

в) члени злочинної групи не встановлені або не заримовані.

У ситуації, коли злочин здійснюється в даний момент

(дриваючий злочин), проводиться затримання і допит членів організованої злочинної групи, обшук по місцю їх проживання і роботи, огляд місця випадку і т. д.

У ситуації, більш несприятливій, коли злочин вже довершений і з моменту його здійснення пройшло певний час, проводиться наступний комплекс первинних слідчих і інакших дій: огляд місця випадку, допити свідків і потерпілих, призначення і виробництво судових експертиз і інші слідчі дії. Одночасно за допомогою органів внутрішніх справ здійснюється розшук і затримання співучасників злочину і інакших членів організованої злочинної групи.

Тактика виробництва первинних слідчих дій

1. Огляд місця випадку.

Важливим джерелом інформації, вказуючої на здійснення злочини організованою групою, є огляд місця випадку.

Версія про здійснення злочинних дій групою осіб може бути висунена на основі виявлених слідів, змін в обстановці місця випадку, способу здійснення і знарядь злочину. На груповий характер довершеного злочину можуть вказувати:

а) сліди рук і ніг (взуття), залишені різними особами;

б) недопалки різних марок цигарок і сигарет, різний прикус на недопалках;

в) сліди об'єктів біологічного походження (крові, слини, сперми і т. п.), які не могли статися від однієї людини;

г) накритий на певну кількість людей стіл, а саме кількість використаного посуду, столових приладів, залишків їжі і напоїв;

д) сліди переміщення, перенесення громіздких або важких предметів, а також значний об'єм і вага викрадених предметів, які неможливо пересунути або перенести одній людині;

е) множинні тілесні пошкодження на трупі, що розрізнюються по характеру і механізму спричинення;

ж) сліди декількох транспортних засобів;

з) гільзи і кулі, випущені з різних стовбурів або з різних систем і інш.

2. Допит свідків і потерпілих.

Допит потерпілих і свідків є одним з основних способів отримання інформації про здійснення злочину організованою групою, а також про всі обставини даного злочину. У ході допитів необхідно встановити кількість учасників злочину і конкретизувати роль кожного з них.

При допиті потерпілих або свідків з'ясовуються наступні питання:

- де вони знаходилися в момент здійснення злочину, в якому стані сприймали дії злочинців;

- кількість осіб, що брали участь в здійсненні злочину;

- конкретні дії кожної з них;

- зовнішність злочинців, особливі і помітні прикмети, особливості одягу, поведінки, специфічні жести і звички;

- як злочинці називали один одну (імена, клички, жаргонні слова і т. п.);

- хто і як керував діями інших співучасників на місці злочину;

- хто і як був озброєний, чи використовувалася ця зброя;

- чи не було на місці випадку інших осіб, що не брали участі в здійсненні злочину, але що спостерігали за ним зі сторони.

3. Призначення експертиз.

Судово-медична експертиза потерпілого вирішує питання, пов'язані з встановленням характеру, локалізації, механізму, послідовності спричинення тілесних пошкоджень, визначення міри тягаря заподіяної шкоди здоров'ю, а також причини смерті потерпілого.

Дактилоскопічна експертиза вирішує питання неідентифікаційного характеру (яка зразкова кількість осіб, судячи слідами виявленим рук, знаходилося на місці випадку; чи придатний виявлений на місці випадку слід руки (пальця, долоні) для ідентифікації і т. п.). При наявності підозрюваного експерту ставиться питання: чи не залишений слід руки на місці випадку конкретною особою?

Експертиза слідів ніг і взуття відповідає на питання:

- яка зразкова кількість осіб, судячи по виявлених на місці випадку слідам ніг (взуття), знаходилося на місці випадку;

- взуттям якого типу і розміру залишені сліди на місці випадку;

- чи не залишені сліди, виявлені на місці випадку, взуттям, вилученим у даної особи (при наявності підозрюваного і його взуття).

Якщо в ході здійснення злочину застосовувалася вогнепальна зброя, призначається судово-балістична експертиза, за допомогою якої може бути встановлене кількість застосованої зброї, ідентифікований конкретний примірник зброї і т. п.

При необхідності спільного дослідження слідів на тілі і одягу потерпілого, а також розв'язання питання про кількість і види використаних знарядь злочину призначається комплексна судово-медична і криміналістична експертиза.

Загалом в ході проведення первинних дій слідчий отримує достатні дані про здійснення злочину організованою групою. Своєчасне висунення версії про здійснення злочину групою дозволяє цілеспрямовано вести розшук злочинців і їх затримання на подальшому етапі розслідування. Тип «центр прибутку».: У цьому випадку, основним централізовано контрольованим показником:  Тип «центр прибутку».: У цьому випадку, основним централізовано контрольованим показником є розмір розрахункового прибутку підрозділу (дочірньої компанії), тобто, в класичному варіанті центра прибутку менеджменту підрозділу передаються повноваження
1. Тип «центр нормативних витрат».: При такій мірі делегування повноважень підрозділ (і:  1. Тип «центр нормативних витрат».: При такій мірі делегування повноважень підрозділ (або дочірня компанія) отримує з центрального апарату управління жорстке централізоване завдання по: об'єму і структурі випуску; верхньому ліміту питомих витрат на одиницю випуску
Тип проекту: - по основних сферах діяльності, в яких здійснюється проект::  Тип проекту: - по основних сферах діяльності, в яких здійснюється проект: технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний.
Типові помилки бізнесу-планування: Змістовні помилки: - неконкурентоздатна ідея. Не обов'язково:  Типові помилки бізнесу-планування: Змістовні помилки: - неконкурентоздатна ідея. Не обов'язково ваша бізнес-ідея повинна бути інноваційною або проривною, але, як мінімум, ви (або ваша команда) повинні уміти добре робити те, на чому маєте намір заробляти, і на продукт вашої
Типова процедура прийому на роботу: Процедура складається з декількох етапів: Визначення вимог:  Типова процедура прийому на роботу: Процедура складається з декількох етапів: Визначення вимог робочого місця. Визначення бажаного профілю кандидата. Визначення мети пошуку. Визначення джерел набору: де можна знайти кандидата шуканого профілю; чи буде інформація про вакансії
9.3. Типологія маркетингових досліджень: У залежності від цілей дослідження і методів збору і обробки:  9.3. Типологія маркетингових досліджень: У залежності від цілей дослідження і методів збору і обробки даних виділяють декілька типів маркетингових досліджень. Таблиця 9.10 Класифікація маркетингового дослідження Класифікація маркетингового дослідження стандартні дослідження і
4.3. Типологія базових і конкурентних маркетингових стратегій:  4.3. Типологія базових і конкурентних маркетингових стратегій: Етап розробки стратегії починається з вибору загальної конкурентної переваги (переваги по витратах або переваги ринкової сили, заснованого на унікальності товару), за допомогою якого компанія буде досягати поставлених стратегічних