На головну сторінку   Всі книги

Типологія держав

Типологшия гос-в -

- це така їх класифікація по различ критеріях, кіт дозволяє краще зрозуміти суть гос-ва, види і системи існуючих гос-в.

Існують різні підходи до типології гос-в:

Марксистський підхід (Формационний).

Гос-у классифиц-тся в залежності від критеріїв суспільно-економ формацій. Обществ-ек формацій - певний стан суспільств розвитку на конкретному історичному етапі, що передбачає особливу систему господарювання, кіт характеризується опред способом произ-ва, власністю на кошти пр-ва і конкр класами.

Типи гос-в:

- рабовладельч (осн класи: раби і рабовласники)

Осн ср-у про-ва раби.

- феод гос-у.

Осн класи: феодали і селяни. Осн ср-у пр-ва: земля.

- капіталіст (буржуазне гос-у). Осн класи: робітники і капіталісти. Осн ср-у пр-ва: промиш підприємства.

- соціаліст гос-у (перехід до комуніст зірву). Повинні зникнути власність на ср-у пр-ва і класові відмінності.

Формац підхід претендує на универсализм т. е. кожне гос-у в опред историч період свого розвитку проходить всі вказані типи.

! Перехід від одного типу суспільно економічної формацій до іншого типу відбувається за рахунок накопичення класових протиріч і антагонізмів і суща-ця шляхом революції.

Цивилизац підхід (Шпенглер, Данільовський, Тойнбі)

Критерій типології: цивілізація (сукупностей матері і духовних цінностей даного конкрет общемства, кіт визначає зародження і занепад цього суспільств аи всю його діяльність).

Різні представники виділяють різну к-ть цивілізацій:

- європейська

- єгипетська

- китайська

- індійська і т. д.

Кожна цивілізація унікальна і має свій неповторний шлях розвитку. У своїй історії кожна цивілізація має три точки:

- зародження

- світанок

- занепад.

Дана теорія підкреслює індивідуальність, неповторність і обмеженість під часі кожної цивілізації.

! Дух занепад слідство збільшення капіталу, культури ек вигоди, тих зручностей. А не духовної краси.

Типи гос-в визначаються по типу цивілізації.

Форма гос-ва буває у вигляді:

- форма правління (республіка і монархія)

- форма гос пристрою (унітарні, федеративні, конфедерація)

- политий режими (гос-ва демократ і недемократ)

В зависимоти від відношення до інтересів людини і суспільства гос-ва діляться на социоцетрические і персоноцентрические.

Социоцентрические предполаг вищою цінністю колектив інтереси. (напр, Швеція, соц гос-ва)

Персоцентризм предполаг орієнтацію на інтереси особистості (надання особистості можливостей) (США)

В зав-ти про роль гос-ва на политий арені:

- гос-ва домінанти (гос-ва що нав'язують свою волю др гос-вам) США

- гос-ва партнери (що будують свою політику на основі узгодження паритету (рівність) воль)

- гос-ва детермінанти (в силу ек, политий, воен вади суверенітету підкоряються волі др гос-в). Напр, Ірак (воен), Грузія, Україна (политий, ек). 4. Типи економічних систем: Система - це безліч елементів, які утворять визначене:  4. Типи економічних систем: Система - це безліч елементів, які утворять певну єдність і цілісність за рахунок стійких взаємовідносин і зв'язків між елементами всередині цієї системи. Економічні системи - це сукупність взаємопов'язаних економічних
Типи економічних систем: У історії економіки відомі різні методи, підходи до:  Типи економічних систем: У історії економіки відомі різні методи, підходи до класифікації економічних систем. Згідно з Карлу Марксу економічні системи розділяються у відповідності з суспільно - економічними формаціями: первіснообщинна,
2 Типи грошових систем: Типи грошових систем визначаються передусім в залежності від:  2 Типи грошових систем: Типи грошових систем визначаються передусім в залежності від форми грошового матеріалу. (товарної, металевої, паперової, віртуальної). Товарні і металеві - повноцінні, паперові і віртуальні - неповноцінні. На базі даного принципу
28 Типи банківських систем: Міжнародна практика знає декілька типів банківських систем: -:  28 Типи банківських систем: Міжнародна практика знає декілька типів банківських систем: - розподільну централізовану банківську систему; - ринкову банківську систему; - банківську систему перехідного періоду. Розподільна (централізована) банківська
Тип війни, який повинна обрати General Motors: Передусім: хто конкуренти General Motors? Є Міністерство:  Тип війни, який повинна обрати General Motors: Передусім: хто конкуренти General Motors? Є Міністерство юстиції, є Федеральна торгова комісія, є Комісія з цінних паперів і біржами є Конгрес США з обома своїми палатами.General Motors не може виграти за рахунок постійних
Тип «центр інвестицій».: Цей тип відрізняється від попереднього тим, що підрозділу (до:  Тип «центр інвестицій».: Цей тип відрізняється від попереднього тим, що підрозділу (як правило, великої дочірньої компанії) передаються повноваження по капіталізації чистого прибутку (інвестиційній політиці) і залученню довгострокових джерел фінансування (иссия акцій,
47. Типові зміни балансу під впливом господарських операцій:  47. Типові зміни балансу під впливом господарських операцій: Різноманіття господарських операцій, що здійснюються підприємством, не повинне викликати ускладнень у працівників бухгалтерії у встановленні кореспонденції рахунків, оскільки все їх можна об'єднати і сфуппировать в чотири групи (типу). З метою придбання