На головну сторінку   Всі книги

Типова процедура прийому на роботу

Процедура складається з декількох етапів:

Визначення вимог робочого місця.

Визначення бажаного профілю кандидата.

Визначення мети пошуку.

Визначення джерел набору:

де можна знайти кандидата шуканого профілю;

чи буде інформація про вакансії поширена серед персоналу підприємства;

як буде розповсюджуватися інформація про вакансії.

Поширення інформації про вакансії.

Попередній відбір кандидатів на основі аналізу резюме.

Співбесіда з відібраними кандидатами.

Перевірка інформації про кандидатів.

Повторна співбесіда при необхідності.

прийняття рішення про прийом.

Інформування відібраного кандидата.

Інформування знехтуваних кандидатів.

Визначення і реалізація програми адаптації новака.

Для кожного етапу оцінюється час реалізації і визначається відповідальний. Процес прийому на роботу може зайняти період від декількох днів до декількох місяців, особливо якщо вибраний кандидат не може негайно піти з попереднього місця роботи. 23. Типи інфляції.: У залежності від причин виникнення розрізнює два типи інфляції::  23. Типи інфляції.: У залежності від причин виникнення розрізнює два типи інфляції: інфляція попиту; інфляція пропозиції. Інфляція попиту виникає, якщо попит на товари більше, ніж пропозиція товарів. Під впливом збільшення сукупного попиту і надлишку грошей
Типи інфляції.: У залежності від чинників, які переважають, розрізнюють два типи:  Типи інфляції.: У залежності від чинників, які переважають, розрізнюють два типи інфляції: інфляція попиту і інфляція витрат виробництва (табл. 2.3). Таблиця 2.3 Інфляція попиту Інфляція витрат виробництва Особливості 1) Багато грошей при малій кількості
2.2. Типи, форми і види власності.: По мірі розвитку суспільства удосконалювалися відносини власності,:  2.2. Типи, форми і види власності.: По мірі розвитку суспільства удосконалювалися відносини власності, приймаючи самі різноманітні типи і форми. Під типом власності розуміється якісно особливий етап в розвитку власності, а під її формою - специфічний характер
9. Типи фінансової політики.: Розвиток держави пов'язаний із зміною фінансової політики.:  9. Типи фінансової політики.: Розвиток держави пов'язаний із зміною фінансової політики. Використання того або інакшого її типу зумовлене особливостями поточного етапу економічного і соціального розвитку, інтересами правлячих партій і соціальних груп, пануючими
Типи грошових систем. Ринкові і неринкові системи:  Типи грошових систем. Ринкові і неринкові системи: Грошові системи сформувалися в XYI. в. з виникненням і затвердженням капіталістичного способу виробництва, хоч окремі їх елементи з'явилися в більш ранній період. По мірі розвитку товарно-грошових відносин відбуваються істотні
28 Типи банківських систем: Міжнародна практика знає декілька типів банківських систем: -:  28 Типи банківських систем: Міжнародна практика знає декілька типів банківських систем: - розподільну централізовану банківську систему; - ринкову банківську систему; - банківську систему перехідного періоду. Розподільна (централізована) банківська
Тип «центр прибутку».: У цьому випадку, основним централізовано контрольованим показником:  Тип «центр прибутку».: У цьому випадку, основним централізовано контрольованим показником є розмір розрахункового прибутку підрозділу (дочірньої компанії), тобто, в класичному варіанті центра прибутку менеджменту підрозділу передаються повноваження