На головну сторінку   Всі книги

Типи господарських операцій

Господарські операції, що зачіпають основні (по структурній класифікації) бухгалтерські рахунки, можна розділити на чотири типи, виходячи з їх впливу на статті балансу.

До першого типу відносяться операції, що приводять до переміщення коштів з однієї активної статті балансу в іншу (див.

приклад № 1).

До другого типу - операції, що приводять до змін в пасиві балансу (див. приклад № 2).

До третього типу відносяться операції, сприяючі збільшенню економічних ресурсів організації (приклад № 3).

До четвертого - операції, зухвалі зменшення економічних ресурсів (приклад № 4).

Схематично перераховані типи операцій можна виразити таким чином:

тип - А "+", А" - ";

тип - П"+", П" - ";

тип - А "+", П"+";

тип - А" - ", П" - ".

Дана класифікація господарських операцій відображає взаємозв'язок бухгалтерських рахунків і балансу в обліковому процесі.

Приклад № 1. Отримані з розрахункового рахунку і оприбутковані в касу грошові кошти -150000 крб.

Ця господарська операція має два наслідки:

у підприємства меншають грошові кошти на розрахунковому рахунку (на активному рахунку) значить, сума зменшення відбивається в кредиті рахунку;

- збільшуються грошові кошти в касі (на активному рахунку) значить, сума збільшення відбивається в дебеті рахунку.

Дебет Рахунок № 51 «Розрахунковий рахунок» Кредит 1) " - " 150000 крб. Дебет Рахунок № 50 «Каса» Кредит 2) "+" 150000 крб. Очевидно, що операція вплинула на дві активні статті балансу: по одній статті сталося зменшення ресурсу, по іншій збільшення його, але оскільки зміни равновелики, підсумок активу не змінився.

Приклад 2. Втриманий податок на доходи з фізичних лиць із заробітної плати персоналу 20000 крб.

Ця господарська операція приводить до:

зменшенню заборгованості організації перед персоналом (рахунок пасивний) значить, відбивається сума зменшення заборгованості по кредиту рахунку;

появі заборгованості організації перед державним бюджетом по переліку податку на доходи з фізичних лиць, втриманого із заробітної плати персоналу (рахунок пасивний) значить, поява заборгованості відбивається по кредиту рахунку.

Дебет Рахунок № 70 «Розрахунки по оплаті труда» Кредит 1) " - " 20000 крб. Дебет Рахунок № 68 «Розрахунки по податках і зборах» Кредит 2) "+" 20000 крб. Зрозуміло, що і в цьому випадку валюта балансу не зміниться.

Приклад 3. Поступили від постачальника і оприбутковані на склад організації матеріали на суму 320 000 крб. Рахунок постачальника не оплачений.

Операція впливає на обидві частини балансу:

збільшилися матеріали на складі (рахунок активний), сума збільшення записується в дебет рахунку;

з'явилася заборгованість перед постачальником (рахунок пасивний) сума заборгованості відбивається по кредиту.

Дебет Рахунок № 10 «Матеріали» Кредит

«+» 320 000 крб.

Дебет Рахунок № 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» Кредит

«+» 320 000 крб.

Валюта балансу збільшується, однак балансове рівняння не порушується.

Приклад 4. Заплатили постачальнику за сировину 500000 крб.

Явище 1: погашена заборгованість перед банком по короткостроковому кредиту, рахунок пасивний, значить, сума відбивається по дебету рахунку.

Явище 2: поменшали грошові кошти на розрахунковому рахунку, рахунок активний, значить, сума зменшення відображається в кредиті рахунку.

Дебет Рахунок № 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» Кредит

1)» - « 500 000 крб.

Дебет Рахунок № 51 «Розрахунковий рахунок» Кредит

« - « 500 000 крб.

Валюта балансу меншає, але в рівній мірі в активі і пасиві.

У скороченому вигляді господарські операції можна записати за допомогою бухгалтерських проводок таким чином:

Приклад 1: Д-т 50 К-т 51 150000 крб.

Приклад 2: Д-т 70 К-т 68 20000 крб.

Приклад 3: Д-т 10 К-т 60 320000 крб.

Приклад 4: Д-т 60 К-т 51 500000 крб.

Бухгалтерські записи (проводки) розрізнюються також по характеру відображення інформації: реальні і умовні.

За допомогою реальних бухгалтерських записів відбиваються відомості про зміни в майні, капіталі і зобов'язаннях.

Вони бувають прямі і відносні.

Прямі реальні записи відображають дані про об'єкти бухгалтерського обліку і їх рух. Наприклад, отриманий короткостроковий кредит банку на розрахунковий рахунок організації в сумі 40000 крб.

Дебет 51 «Розрахунковий рахунок»

Кредит 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»

Сума 40000.

Відносні реальні записи фіксують факти подальшої зміни об'єктів обліку, або зміни, що здійснюються, які неможливо відобразити прямим реальним записом: Наприклад, нарахована заробітна плата персоналу управління цехом в сумі 11300 крб.

Дебет 25 «Общепроїзводственние витрати»

Кредит 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті труда»

Сума 11300.

Умовні бухгалтерські записи (проводки) виникають як результат методології облікового процесу, коли фактично господарська операція не відбувається, а бухгалтерський запис виконується. Ці записи можуть бути двох видів: перенесення показників і уточнення показників. Звичайно такі записи зачіпають регулюючі, розподільні і зіставляючі бухгалтерські рахунки.

При перенесенні показників необхідна інформація акумулюється на окремому самостійному рахунку, а потім в кінці періоду переноситься на основні рахунки. Причому на новому рахунку інформація відбивається на тій же стороні, що і на рахунку, з якого перенесення здійснювалося. Наприклад, накопичення витрат, пов'язаних з управлінням і обслуговуванням цеху основного виробництва здійснюється на дебеті збірно-розподільного рахунку 25 «Общепроїзводственние витрати», а в кінці звітного періоду? тоговие суми витрат переносяться з кредиту рахунку 25 на дебет калькуляційного рахунку 20 «Основне виробництво»

Дебет 20 «Основне виробництво»

Кредит 25 «Общепроїзводственние витрати».

При уточненні показників коректування оцінки або складу показника здійснюється додатковим бухгалтерським записом (коли необхідно зробити уточнення у велику сторону) або сторнировочной записом (коли уточнення проводиться в меншу сторону). Наприклад, якщо в кінці звітного періоду фактична собівартість витрачених на виробництво матеріалів виявилася вище їх облікової оцінки, то виконується запис:

Дебет 20 «Основне виробництво»

Кредит 16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей».

Якщо навпаки, то той же самий запис виробляється червоним чорнилом або обводиться контуром:

Дебет 20 «Основне виробництво»

Кредит 16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей»

Сторніровочная бухгалтерський запис («червоне сторно») означає виправлення раніше відображеної інформації. з 2 Типи і види власності: Типи привласнення визначаються в залежності від наступних основних:  з 2 Типи і види власності: Типи привласнення визначаються в залежності від наступних основних ознак: міри розвитку масштабів виробництва (кількості засобів виробництва і чисельність працівників на підприємствах і в організаціях); можливості або неможливість вільно
Типи і види кредиту: Кредити банків можна класифікувати по наступних критеріях: По:  Типи і види кредиту: Кредити банків можна класифікувати по наступних критеріях: По галузевій ознаці кредити поділяються на промисловість, що надається підприємствам, сільського господарства, торгівлі і т. д. По термінах кредитування діляться на короткострокові і
ТИПИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ: Мета цього розділу складається не в тому, щоб відділити хороші методи:  ТИПИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ: Мета цього розділу складається не в тому, щоб відділити хороші методи управління капіталом від поганих. Ні, її задача - дати читачу загальне уявлення про основні ідеї і стратегії, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про
У. Тіпи торгового підприємства.: Оптова торгівля: роль, типи підприємств, тенденції:  У. Тіпи торгового підприємства.: Оптова торгівля: роль, типи підприємств, тенденції розвитку. Роздрібна торгівля: типи підприємства і тенденції розвитку. Біржа як макроекономічний регулятор руху товарних потоків. Ділення торгівлю на оптову і роздрібну здійснюється по двох
3.2. Типи ринків: Для моделі США властивий товарно-капіталістичний ринок з яскраво:  3.2. Типи ринків: Для моделі США властивий товарно-капіталістичний ринок з яскраво вираженою боротьбою за виживання (індивідуалізація відносин) і слабою развитостью надекономических чинників (процвітає девіз: «Моє благополуччя - результат моєї діяльності, а не
Типи наказів: Найбільш поширений тип наказу - зто ринковий наказ,:  Типи наказів: Найбільш поширений тип наказу - зто ринковий наказ, приписуючий купувати або продавати по найкращій ціні на момент віддачі наказу. Спекулянт може також давати ирокеру лімітні накази. Лімітні накази використовуються з метою отримання
Типи ПІФов по інструментах інвестування: Крім форми роботи, ПІФи діляться і по інструментах, вхідних в:  Типи ПІФов по інструментах інвестування: Крім форми роботи, ПІФи діляться і по інструментах, вхідних в інвестиційний портфель. ПІФи акцій - основним інструментом є акції і, в значно меншій мірі, облігації. Фонди акцій є дуже ризикованими для інвестування на