На головну сторінку   Всі книги

Типи і склад грошових систем

У фінансово-кредитному енциклопедичному словнику грошова система представлена як «форма організації і регулювання грошового обігу в країні, історично що склався і закріплена національним законодавством»[20].

Як і будь-яка інша система, грошова система складається з певних елементів, а саме: грошова одиниця, масштаб цін (для першого етапу розвитку грошових систем), види грошових знаків, порядок емісії і обіг грошей. Історично сформувалося два типи грошових систем: металеве звертання і обіг паперових і кредитних грошей. У свою чергу, металеве звертання буває двох видів: монометалізм (в основі звертання лежить або срібло, або золото) і біметалізм (в основі звертання лежать як срібло, так і золото).

Відомі три різновиди золотого монометалізма: золотомонетний, золотослитковий і золотодевизний стандарти. При золотомонетном стандарті числення цін товарів здійснювалося в золоті, що виконує всі функції грошей. При золотослитковом стандарті здійснювався обмін банкнот на золото на ринку золота. При золотодевизном стандарті банкноти обмінювалися на так звані девізи, тобто на іноземну валюту, обмінювану на золото.

Біметалізм існував в трьох різновидах: система

паралельно валюти - співвідношення між золотими і срібними монетами встановлювалося на ринку; система двійчастої валюти - співвідношення між золотими і срібними монетами встановлювалося державою; система «шкультигаючої» валюти - золоті монети мали більш широке і вільне звертання, чим срібні.

Паперово-кредитна грошова система почала функціонувати після світової економічної кризи 1929-1933 м. м. Для неї характерні наступні риси:

скасування офіційного золотого змісту національних валют;

скасування забезпечення і розміну банкнот на золото;

припинення обороту золота на ринках;

випуск готівки і безготівкових грошей для кредитування народного господарства і фінансування дефіциту бюджету;

переважання безготівкового грошового обороту над готівці;

з подальшим посиленням інтернаціоналізації господарського життя, розвитком комп'ютеризації національні гроші все більш витісняються з грошового обороту колективними валютами. (ЕКЮ, евро).

створення і розвиток механізмів державного регулювання грошового обігу.

Характерними рисами сучасних грошових систем є:

децентралізація безготівкового грошового обороту;

розділення функцій випуску готівки і безготівкових грошових знаків між Центральним і комерційними банками;

централізоване управління грошовою системою;

складання прогнозів грошових оборотів;

встановлення контролю грошової влади за емісією і обігом грошей;

система ринкового встановлення валютного курсу одночасно із заходами з валютного регулювання і валютного контролю;

перевага безготівкового обороту;

розвиток електронних форм розрахунків. Титул III. Про те, що поступило в майно особи, якому:  Титул III. Про те, що поступило в майно особи, якому належить влада [288] [289]: 1. Ульпиан в 29-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо ті, хто знаходиться в чужій владі, нічого не мають в пекулії або мають, але не в повному об'ємі [290], то несуть відповідальність ті, хто має в своїй владі вказаних осіб, - якщо в їх майно
Титул III. Про розділ спільної майно: 1. Павло в 23-й книзі «Коментарів до едикту». Позов про розділ загального:  Титул III. Про розділ спільної майно: 1. Павло в 23-й книзі «Коментарів до едикту». Позов про розділ спільної майно був необхідний, тому що позов, що випливає з товариства, більш ставиться до взаємних особистих зобов'язань,invicem praestationes pertinet quam ad communium rerum
Титул III. Коли виникає узуфрукт, наданий внаслідок легата:  Титул III. Коли виникає узуфрукт, наданий внаслідок легата: 1. Ульпиан в 17-й книзі «Коментарів до Сабіну». Хоч узуфрукт полягає у видобуванні плодів, т. е. в деякій дії того, хто витягує плоди і користується (річчю), однак його початковим моментом є певний день; інакше, якщо что
Титул III. Про позов, витікаючий з договору зберігання, або про зворотне:  Титул III. Про позов, витікаючий з договору зберігання, або про зворотний позов [323]: 1. Ульпиан в 30-й книзі «Коментарів до едикту». Внесене на зберігання - це те, що дано іншому для зберігання. Відбувається ця назва (від найменування речі), яку поклали. Адже додається (до речі) positum префікс de, щоб визначити
Титул ХНІ. Про повідомлення формули позову відповідачу [135]:  Титул ХНІ. Про повідомлення формули позову відповідачу [135]: 1. Ульпиан в 4-й книзі «Коментарів до едикту». Хто хоче пред'явити позов, той повинен заздалегідь заявити про нього відповідачу; бо найсправедливішим представляється такий порядок, при якому що має намір пред'явити позов повинен заявити про нього відповідачу,
Титул XI. Якщо будь-хто не виконає обіцянки з'явитися в суд:  Титул XI. Якщо будь-хто не виконає обіцянки з'явитися в суд: 1. Гай в 1-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Претор наказує (відповідачу) щодня (пройти) 20 миль, не вважаючи дня, в який він обіцяється надати гарантію і в який повинен з'явитися в суд. Бо, дійсно, таке
ТИРОНЕ РІВНІ (TIRONE LEVELS): ВИЗНАЧЕННЯ Рівні Тіроне - це ряд горизонтальних ліній, які:  ТИРОНЕ РІВНІ (TIRONE LEVELS): ВИЗНАЧЕННЯ Рівні Тіроне - це ряд горизонтальних ліній, які визначають рівні підтримки і опору. Цей метод розробив Джон Тіроне (John Tirone). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Рівні Тіроне будуються або по методу середньої точки 113-2/3 (dpoint