На головну сторінку   Всі книги

Титул III. Якщо пред'являється вимога про орендовану у держави дільницю, тобто про емфитевтическом дільницю

1. Павло в 21-й книзі «Коментарів до едикту». Государствен- ние землі одні називаються вектигальними, інші - немає. Вектигальними (орендованими у держави) землями називаються ті, які зняті внаем назавжди, тобто з такою умовою, що, поки за них сплачується орендна плата, доти не дозволяється їх відбирати ні у тих, хто зняв їх внаем, ні у тих, хто є наступником цих осіб.

Невектигальними називаються ті землі, які обробляються таким способом, як звичайно ми приватним способом обробляємо наші землі [170]. з 1. Ті, які найняли дільницю у громадян муниципия назавжди з метою видобування плодів, хоч і не стають власниками, однак, як це прийнято ' вимагати в суді'[171], мають речовий позов проти будь-якого власника і проти самих громадян муниципия,

2. Ульпиан в 17-й книзі «Коментарів до Сабіну», але тільки якщо вони сплачують орендну плату.

3. Павло в 21-й книзі «Коментарів до едикту». Так само, якщо вони зняли дільницю внаем на час і час найма не закінчилося.

LIBER SEPTIMUS

I. DE USU FRUCTU ET QUEMADMODUM QUIS UTATUR FRUATUR

1 Paulus libro tertio ad Vitellium Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia.

2 Celsus libro octavo decimo digestorum Est enim usus fructus ius in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est.

3 Galus libro secundo rerum cottidianarum Omnium praediorum iure legati potest constitui usus fructus, ut heres iubeatur dare alicui usum fructum. Dare autem intellegitur, si induxerit in fundum legatarium eumve patiatur uti frui. Et sine testamento autem si quis velit usum fructum constituere, pactionibus et stipulationibus id efficere potest. 1. Constitit autem usus fructus non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in servis et iumentis ceterisque rebus. 2. Ne tamen in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usu fructu, placuit certis modis extingui usum fructum et ad proprietatem reverti. 3. Quibus autem modis usus fructus et constitit et finitur, isdem modis etiam nudus usus solet et constitui et finiri.

4 Paulus libro secundo ad edictum Usus fructus in multis casibus pars dominii est, et exstat, quod vel praesens vel ex die dari potest.

5 PAPLNLANUS libro septimo quaestionum Usus fructus et ab initio pro parte indivisa vel divisa constitui et legitimo tempore similiter amitti eademque ratione per legem Falcidiam minui potest: reo quoque Титул XV. Про світові операції: 1. Ульпиан в 50-й книзі «Коментарів до едикту». Хто укладає:  Титул XV. Про світові операції: 1. Ульпиан в 50-й книзі «Коментарів до едикту». Хто укладає світову операцію, той як би вступає в угоду про сумнівну справу і про того, що знаходиться в невизначеному положенні і нескінченій суперечці. Той же, хто укладає угоду з бажання щедро
Титул VI. Об Македоніановом сенатусконсульте [246]: 1. Ульпиан в 29-й книзі «Коментарів до едикту». Слова Македо:  Титул VI. Об Македоніановом сенатусконсульте [246]: 1. Ульпиан в 29-й книзі «Коментарів до едикту». Слова Македо- нианова сенатусконсульта такі: «Оскільки Македоній серед інших причин (довершеного ним) злочину, які корінити в його характері, привів також і (що лежали на ньому) борги, і так
Титул IV. Про конституції принцепсов: 1. Ульпиан в 1-й книзі «Інституцій». Те, що розв'язав принцепс, має:  Титул IV. Про конституції принцепсов: 1. Ульпиан в 1-й книзі «Інституцій». Те, що розв'язав принцепс, має чинність закону, тому що народ за допомогою царського58 закону, прийнятого по [74]omne suum imperium et potestatem conferat. 1. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem
Титул V. О кондикції у разі ганебного або неправомірного:  Титул V. О кондикції у разі ганебної або неправомірної основи [63]: 1. Павло в 10-й книзі «Коментарів до Сабіну». Все, що дається, дається або для якої-небудь справи, або внаслідок якої-небудь основи - ганебного або чесного; ганебна ж основа може бути або на стороні що дає, а не одержуючого, або тільки
Титул IV. Яким чином втрачається узуфрукт або користування:  Титул IV. Яким чином втрачається узуфрукт або користування: 1. Ульпиан в 17-й книзі «Коментарів до Сабіну». Відомо, що внаслідок применшення правоздатності втрачається не тільки узуфрукт, але і позов об узуфрукте. І має мале значення, чи встановлений узуфрукт на основі права [198] або шляхом преторської
Титул 11. (Позов) про розділ спадщини: 1. Гай в 7-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Цей позов:  Титул 11. (Позов) про розділ спадщини: 1. Гай в 7-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Цей позов виникає із закону XII таблиць, бо при наявності співспадкоємців, бажаючих відмовитися від спільності майна, було полічено необхідним встановити деякий позов, за допомогою якого
Титул І. Об позовах, витікаючих з купівлі-продажу [561]:  Титул І. Об позовах, витікаючих з купівлі-продажу [561]: 1. Ульпиан в 28-п книзі «Коментарів до Сабіну». Якщо куплена річ не передається, то пред'являється позов про збитки, тобто з'ясовується, яке значення представляє для покупця володіння річчю; іноді це вийде за межі ціни, якщо збитки