На головну сторінку   Всі книги

Титул II. Про позов, витікаючий з найма [594] [595]

1. Павло в 34-й книзі «Коментарів до едикту». Наймання, будучи природним і прийнятим у всіх народів (контрактом), укладається не за допомогою слів, але внаслідок угоди, так само як купівля і продаж.

2. Гай у 2-й книзі «Повсякденних справ». Наймання стоїть дуже близько до купівлі і продажу і підкоряється тим же юридичним правилам; бо як купівля і продаж укладаються, якщо є угода про ціну, так і наймання вважається укладеним, якщо є угода про плату. з 1. Купівля-продаж і наймання мають таку схожість, що в деяких випадках виникає питання, що має місце: купівля-продаж або наймання. Наприклад, якщо я уклав угоду із золотих справ майстром, щоб він зробив мені з свого золота кільце певної ваги і певної форми, і він отримав, наприклад, 300, то є це купівлею-продажем або наймом (роботи)? Але встановлено, що це одна операція [596], і швидше усього купівля-продаж. Якщо ж я дам золото і встановлена плата за роботу, то немає сумніву, що це наймання (роботи)[597].

3. Помпоний в 9-й книзі «Коментарів до Сабіну». Коли здається внаем маєток і колон отримує сільськогосподарські знаряддя за оцінкою, то, зі слів Прокула, справа відбувається таким чином, що колон вважається що купив знаряддя, як це робиться, коли що-небудь дається в посаг за оцінкою.

4. Він же в 16-й книзі «Коментарів до Сабіну». Здача внаем або надання речі в користування до запитання (precarium), встановлені на той час, поки цього бажає той, хто здав або дав річ, припиняються внаслідок смерті того, хто здав.

5. Ульпиан в 28-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо я здам тобі внаем житло, а невдовзі після того відмовлюся від квартирної плати, треба буде подавати позов з найма.

6. Gaius libro decimo ad edictum provinciale Is qui rem conduxerit non cogitur restituere id quod rei nomine furti actione consecutus est.

7. PAULUS libro trigensimo secundo ad edictum Si tibi alienam insulam locavero quinquaginta tuque eandem sexaginta Titio locaveris et Titius а domino prohibitus fuerit habitare, agentem te ex conducto sexaginta consequi debere placet, quia ipse Titio tenearis in sexaginta.

8. TRYPHONINUS libro nono disputationum Nos videamus, ne non sexaginta praestanda nec quinquaginta sint, sed quanti interest perfrui conductione, tantundemque consequatur medius, quantum praestare debeat ei, qui а se conduxit, quoniam emolumentum conductionis ad comparationem uberioris mercedis computatum maiorem efficit condemnationem. et tamen primus locator reputationem habebit quinquaginta, quae ab illo perciperet, si dominus insulae habitare novissimum conductorem non vetuisset: quo iure utimur.

9. Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum Si quis domum bona fide emptam vel fundum locaverit mihi isque sit evictus sine dolo malo culpaque eius, Pomponius ait nihilo minus eum teneri ex conducto ei qui conduxit, ut ei praestetur frui quod conduxit licere, plane si dominus non patitur et locator paratus sit aliam habitationem non minus commodam praestare, aequissimum esse ait absolvi locatorem. 1. Hic subiungi potest, quod Marcellus libro sexto digestorum scripsit: si fructuarius locaverit fundum in quinquennium et decesserit, heredem eius non teneri, ut frui praestet, non magis quam insula exusta teneretur locator conductori, sed an ex locato teneatur conductor, ut pro rata temporis quo fruitus est pensionem praestet, Marcellus quaerit, quemadmodum praestaret, si fructuarii servi operas conduxisset vel habitationem? et magis admittit teneri eum: et est aequissimum, idem quaerit, si sumptus fecit in fundum quasi quinquennio fruiturus, an

6. Гай в 10-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Той, хто візьме внаем річ, не примушується повернути (наймодателю) те, що він витребував по позову про крадіжку (взятої внаем) речі.

7. Павло в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо я тобі здам внаем чужий прибутковий будинок за 50, і ти його ж за 60 здаси Тіцию, і власник перешкодить Тіцию проживати (в будинку), вважається, що ти, пред'являючи (проти мене) позов з найма, повинен вимагати 60, оскільки сам несеш відповідальність перед Тіциєм в розмірі 60.

8. Трифонин в 9-й книзі «Обговорень». Якщо ми побачимо, що повинні бути надані не 60 і не 50, але що матеріальний інтерес видобування доходів від договору найма такий, що другому наймачу слідує стільки, скільки повинен йому той, хто в свою чергу орендує у нього, отже вигода від найма, визначена як придбання більш високої плати, робить присудження більш великим. І, однак, перший наймодатель буде мати вирахування в розмірі 50, які він від того придбав би, якби власник прибуткового будинку не заборонив останньому наймачу мешкання (в будинку). Цим правом ми користуємося.

9. Ульпиан в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо хто- або здав добростовестно куплений (від несобственника) будинок або маєток і здане мені (внаем майно) отсуждено без злого наміру що здав, то Помпоній говорить, що проте наймач може пред'явити витікаючий з найма позов до наймодателю про те, щоб йому було надано користування тим, що здано. 'Звісно, якщо власник [598] цього не дозволяє і наймодатель готів надати (наймачу) інше житло, не менш зручне, то є найсправедливішим звільнити наймодателя від відповідальності'[599]. з 1. До цього можна додати те, що писав Марцелл в 6-й книзі дигест: якщо той, що витягує плоди здав маєток на п'ять років і помер [600], то його спадкоємець не більш зобов'язаний надати видобування плодів, чим наймодатель ответствен перед наймачем, якщо будинок згорів. Марцелл питає: чи несе відповідальність по позову з найма наймач за надання найманої плати за час, коли він не витягував плодів, як він повинен був би надати у разі найма роботи раба або житла? І (Марцелл) визнає, що він несе відповідальність; і це вельми справедливе. Він же (Марцелл) питає: якщо він (наймач) зробив витрати на дільницю з розрахунку на те, що він буде витягувати плоди протягом п'ятиріччя, то чи може він витребувати витрати? І (Марцелл) говорить, що він не

recipiat? et ait non recepturum, quia hoc evenire posse prospicere debuit, quid tamen si non quasi fructuarius ei locavit, sed si quasi fundi dominus? videlicet tenebitur: decepit enim conductorem: et ita imperator Antoninus cum Divo Severo rescripsit, in exustis quoque aedibus eius temporis, quo aedificium stetit, mercedem praestandam rescripserunt. 2. Iulianus libro quinto decimo digestorum dicit, si quis fundum locaverit, ut etiam si quid vi maiori accidisset, hoc ei praestaretur, pacto standum esse. 3. Si colonis praediorum lege locationis, ut innocentem ignem habeant, denuntiatum sit, si quidem fortuitus casus incendii causam intulerit, non praestabit periculum locator: si vero culpa locatoris, quam praestare necesse est, damnum fecerit, tenebitur. 4. Imperator Antoninus cum patre, cum grex esset abactus quem quis conduxerat, ita rescripsit: «si capras latrones citra tuam fraudem abegisse probari potest iudicio locati, casum praestare non cogeris atque temporis quod insecutum est mercedes ut indebitas re- ciperabis». 5. Celsus etiam imperitiam culpae adnumerandam libro octavo digestorum scripsit: si quis vitulos pascendos vel sarciendum quid po- liendumve conduxit, culpam eum praestare debere et quod imperitia peccavit, culpam esse: quippe ut artifex, inquit, conduxit. 6. Si alienam domum mihi locaveris eaque mihi legata vel donata sit, non teneri me tibi ex locato ob pensionem: sed de tempore praeterito videamus, si quid ante legati diem pensionis debetur: et puto solvendum:

10. Iulianus libro ad Ferocem et ego ex conducto recte agam vel in hoc, ut me liberes.

11. Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum Videamus, an et servorum culpam et quoscumque induxerit praestare conductor debeat? et quatenus praestat, utrum ut servos noxae dedat an vero suo nomine teneatur? et adversus eos quos induxerit utrum praestabit tantum actiones

може витребувати, гак як він повинен був передбачити можливість вказаного випадку. Але як бути, якщо він здав не як той, що витягує плоди, а в якості собственника51? Очевидно, він несе відповідальність, бо він обдурив наймача. І в цьому значенні дали рескрипт імператор Антонін з божественною Північчю. Вони також дали рескрипт, що якщо будівля згоріла, орендна плата повинна бути сплачена за той час, коли ця будова існувала. з 2. Юліан в 15-й книзі дигест говорить: якщо будь-хто здав маєток, з тим щоб (наймач) відповідав перед ним навіть за те, що відбулося внаслідок непереборної сили, то потрібно дотримуватися цього договору. з 3. Якщо в умовах договору з колонами про найм дільниць обумовлено, що вони повинні обережно звертатися з вогнем, і якщо випадкова подія з'явилася причиною пожежі, то наниматель52не відповідає за збитки; якщо збиток стався з вини наймача, за яку він відповідає, то до нього може бути пред'явлений позов. з 4. Імператор Антонін з батьком, коли було погнане стадо, яке хтось взяв внаем, дав таку рескрипт: «Якщо при подачі (проти тебе) позову наймодателя може бути доведено, що розбійники погнали стадо без твого зловмисного обману (тобто співучасть), ти не будеш примушений нести відповідальність за випадок, і найману плату за час, минулий після цього, повернеш назад, як неповинно сплачену». з 5. Цельс в 8-й книзі дигест писав, що до випадків провини треба прираховувати і недосвідченість: якщо будь-хто взявся пащі телят або взяв плаття для лагодження або для чищення, то він відповідає за провину; і є провиною, якщо він погрешил по недосвідченості: бо, сказав (Цельс), він взявся як майстер своєї справи. з 6. Якщо ти віддаси мені внаем чужий будинок і його ж мені буде переданий по легату йшли подарований > 53, я не зобов'язуюся перед тобою відносно внесення орендної плати. Однак, подивимося, чи немає заборгованості по орендній платі за час, попередній вступу внаслідок легата? І я вважаю, що (ця заборгованість) повинна бути виплачена.

10. Юліан в 9-й книзі «Коментарів до Урсею Фероксу». І я правомірно подам позов або як наймач, або відносно того, щоб ти мене звільнив (від зобов'язання).

11. Ульпиан в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Розглянемо питання: чи повинен той, що взяв (в оренду маєток) відповідати за провину і рабів, і тих, кого він допустив (в орендований маєток)? І в яких межах він відповідає: видає чи рабів (noxae dedet) або ж відповідає від свого імені? І відносно тих, кого він допустив, чи повинен він тільки

51Видавая себе за власника.

52У тексті locator, т. е. наймодатель. Але потрібно думати, що мова йде про відповідальність наймача (див.: Gliick Н. Ausfululiche Erlauterung der Pandekten. Bd 17. Erlangen, 1822. S. 485).

53Согласно С. Ді Марцо. інтерполяція Юстініана (примеч. ред.}.

an quasi ob propriam culpam tenebitur? mihi ita placet, ut culpam etiam eorum quos induxit praestet suo nomine, etsi nihil convenit, si tamen culpam in inducendis admittit, quod tales habuerit vel suos vel hospites: et ita Pomponius libro sexagesimo tertio ad edictum probat. 1. Si hoc in locatione convenit «ignem ne habeto» et habuit, tenebitur etiam si fortuitus casus admisit incendium, quia non debuit ignem habere, aliud est enim ignem innocentem habere: permittit enim habere, sed innoxium, ignem. 2. Item prospicere debet conductor, ne aliquo vel ius rei vel corpus deterius faciat vel fieri patiatur. 3. Qui vinum de Campania transportandum conduxisset, deinde mota а quodam controversia signatum suo et alterius sigillo in apothecam deposuisset, ex locato tenetur, ut locatori possessionem vini sine controversia reddat, nisi culpa conductor careret. 4. Inter conductorem et locatorem convenerat, ne in villa urbana faenum componeretur: composuit: deinde servus igne illato succendit, ait Labeo teneri conductorem ex locato, quia ipse causam praebuit inferendo contra conductionem.

12. HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum Sed etsi quilibet extraneus ignem iniecerit, damni locati iudicio habebitur ratio.

13. Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum Item quaeritur, si cisiarius, id est carucharius, dum ceteros transire contendit, cisium evertit et servum quassavit vel occidit, puto ex locato esse in eum actionem: temperare enim debuit: sed et utilis Aquiliae dabitur. 1. Si navicularius onus Minturnas vehendum conduxerit et, cum flumen Minturnense navis

передати позови [601] або ж несе відповідальність як би за свою власну провину? Я дотримуюся тієї думки, що навіть за провину тих, кого він допустив, наймач відповідає від свого імені, оскільки не був ніякої угоди, ' якщо, однак, в допуску ним осіб можна убачити його провину, що виражається в тому, що він має таких [602] своїх людей або гостей'[603]; і ця думка схвалює Помпоній в 63-й книзі «Коментаря до едикту». з 1. Якщо при наймі була укладена угода: «ти не повинен мати вогню», а (наймач) мав вогонь, то він відповідає, якщо навіть випадкова подія заподіяла пожежу, оскільки він не повинен був мати вогонь. Інакше, якщо дозволено мати вогонь, що не може заподіяти шкоду, бо (наймодатель) дозволив мати вогонь, але такий, який не може заподіяти шкоду. з 2. Наймач повинен піклуватися про те, щоб не погіршити право речі [604][605] або (сам) предмет і не допускати таких дій (з боку інших осіб). з 3. Той, хто найнявся перевезти вино з Кампанії, а потім, після того як (проти нього) кимсь іншим був пред'явлений позов, (це вино), опечатане своєю і противника друком, вмістив на зберігання в комору, несе відповідальність по позову з найма, щоб він без судового розгляду повернув замовнику володіння вином, ' якщо перевізник не вільний від провини (за те, що трапилося)' 55. з 4. Між орендарем і орендодавцем відбулася угода про те, щоб в приміському будинку не зберігалося сіно. Він його там став зберігати. Потім раб підпалив його принесеним вогнем. Лабеон говорить, що орендар несе відповідальність по позову з найма, оскільки сам дав підставу для спричинення шкоди, діючи всупереч договору.

12. Гермогениан у 2-й книзі «Видобування із законів». Але і якщо будь-хто сторонній вкинув вогонь (в стіг сіна), буде бути основа для позову про збиток, витікаючого з найма.

13. Ульпиан в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Те ж питається, якщо візник, ' тобто перевізник'[606], прагнучи обігнати інших, перекинув віз і насмерть задавив раба. Я вважаю, що проти нього є позов з найма, адже він повинен був дотримувати помірність. Але аналогічно і (позов по) Аквілієву (закону) буде наданий. з 1. Корабельщик найнявся перевезти вантаж в Мінтурну [607], і, оскільки корабель не міг пройти по Мінтурнської ріці, він перевалив товари на інше судно.

ea subire non posset, in aliam navem merces transtulerit eaque navis in ostio fluminis perierit, tenetur primus navicularius? Labeo, si culpa caret, non teneri ait: ceterum si vel invito domino fecit vel quo non debuit tempore aut si minus idoneae navi, tunc ex locato agendum. 2. Si magister navis sine gubernatore in flumen navem immiserit et tempestate orta temperare non potuerit et navem perdiderit, vectores habebunt adversus eum ex locato actionem. 3. Si quis servum docendum conduxerit eumque duxerit peregre et aut ab hostibus captus sit aut perierit, ex locato esse actionem placuit, si modo non sic conduxit, ut et peregre duceret. 4. Item Iulianus libro octagensimo sexto digestorum scripsit, si sutor puero parum bene facienti forma calcei tam vehementer cervicem percusserit, ut ei oculus effunderetur, ex locato esse actionem patri eius: quamvis enim magistris levis castigatio concessa sit, tamen hunc modum non tenuisse: sed et de Aquilia supra diximus. iniuriarum autem actionem competere Iulianus negat, quia non iniuriae faciendae causa hoc fecerit, sed praecipiendi. 5. Si gemma includenda aut insculpenda data sit eaque fracta sit, si quidem vitio materiae fractum sit, non erit ex locato actio, si imperitia facientis, erit. huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque in se artifex receperat: tunc enim etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio. 6. Si fullo vestimenta polienda acceperit eaque mures roserint, ex locato tenetur, quia debuit ab hac re cavere. et si pallium fullo permutaverit et alii alterius dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus fecerit. 7. Exercitu veniente migravit conductor, dein de hospitio milites fenestras et cetera sustulerunt. si domino non denuntiavit et migravit, ex locato tenebitur: Labeo autem, si resistere potuit et non resistit, teneri ait, quae sententia vera est. sed et si denuntiare non potuit, non puto eum teneri. 8. Si quis mensuras conduxerit easque magistratus frangi iusserit, si quidem iniquae fuerunt, Sabinus distinguit, utrum scit conductor an non: si scit, esse ex locato actionem, si minus, non. quod si aeque sunt, ita demum eum teneri, si culpa eius id fecit aedilis. et ita Labeo

і це судно загинуло в гирлі ріки. Чи Відповідає перший корабельщик? Лабеон говорить, що не відповідає, якщо відсутня провина; проте якщо він перевалив вантаж без ведена власника, або в такий час, коли він не повинен був цього робити, або (перевалив вантаж) на менш придатний корабель, то може бути пред'явлений позов, витікаючий з найма. з2. Якщо капітан корабля ввів корабель в ріку без керманича [608], не міг справитися з бурею і погубив корабель, то пасажири мають до нього позов з найма. з 3. Якщо будь-хто найнявся навчати раба, і відвіз його за межу, і (той там) або був приваблений ворожими солдатами, або загинув, вважається, що має місце позов з найма, якщо тільки він наймався не з тією умовою, що і за межу відвезе (раба). з4. Також Юліан писав в 86-й книзі дигест, що якщо чоботар хлопчика-(учня), недостатньо добре виготовляючого зразок черевика, так сильно ударив по шиї, що вишиб йому око, його батькові покладається позов з найма. Адже хоч вчителям дозволене піддавати учнів легким тілесним покаранням, однак не в такій мірі. 'Але і відносно Аквілієва закону ми вище згадали, (що він застосуємо в такій ситуації)'[609]. Однак Юліан не вважає, що тут покладається позов з приводу умисного нанесення шкоди особистості, оскільки він зробив це не ради нанесення особистості шкоди, але для повчання. з 5. Якщо даний коштовний камінь, для того щоб він був вставлений в оправу або врізаний, і він зламався, то не буде позову, витікаючого з найма, якщо це сталося внаслідок нестач каменя, але буде позов, якщо це сталося по недосвідченості що виконував роботу. До цієї думки потрібно додати: якщо майстер взяв на себе ризик, то в цих випадках буде позов з найма, хоч би це трапилося внаслідок нестач самого каменя'[610]. з 6. Якщо чистильник взяв плаття в чищення і плаття изгризли миші, то він відповідає по позову з найма, оскільки він повинен був оберегти плаття від цього. Якщо чистильник переплутав плащі і будь-кому дав чужий плащ, то він відповідає по позову з найма, хоч би він зробив це по невіданню. з 7. При підході війська наймач (маєтка) втік, а потім воїни взяли з свого притулку вікна і інше. Якщо наймач не повідомив про це власнику і втік, то він відповідає по позову, витікаючому з найма. Лабеон же говорить, що він несе відповідальність, якщо він міг вчинити опір і не надав; ця думка правильна. Але якщо він не міг повідомити (власнику), то я не думаю, що він несе відповідальність. з 8. Хтось взяв внаем заходи, і магістрат наказав зламати їх. Якщо заходи були неправильні, то Сабін розрізнює: знав про це наймач чи ні. Якщо знав, то є позов з найма, якщо не знав, то не є. Якщо ж заходи правильні, то він відповідає лише в тому випадку, якщо едил зробив це (зламав заходи) по його (аниматеet

Mela scribunt. 9. Duo rei locationis in solidum esse possunt. 10. Si lege operis locandi comprehensum esset, ut, si ad diem effectum non esset, relocare id liceret, non alias prior conductor ex locato tenebitur, quam si eadem lege relocatum esset: nec ante relocari id potest, quam dies efficiendi praeterisset. 11. Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione, non solum reconduxisse videbitur, sed etiam pignora videntur durare obligata. sed hoc ita verum est, si non alius pro eo in priore conductione res obligaverat: huius enim novus consensus erit necessarius. eadem causa erit et si rei publicae praedia locata fuerint. quod autem diximus taciturnitate utriusque partis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem locationem renovasse, non etiam in sequentibus annis, etsi lustrum forte ab initio fuerat conductioni praestitutum. sed et si secundo quoque anno post finitum lustrum nihil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem in illo anno permansisse: hoc enim ipso, quo tacuerunt, consensisse videntur. et hoc deinceps in unoquoque anno observandum est. in urbanis autem praediis alio iure utimur, ut, prout quisque habitaverit, ita et obligetur, nisi in scriptis certum tempus conductioni comprehensum est.

14. IDEM libro septuagesimo primo ad edictum Qui ad certum tempus conducit, finito quoque tempore colonus est: intellegitur enim dominus, cum patitur colonum in fundo esse, ex integro locare, et huiusmodi contractus neque verba neque scripturam utique desiderant, sed nudo consensu convalescunt: et ideo si interim dominus furere coeperit vel decesserit, fieri non posse Marcellus ait, ut locatio redintegretur, et est hoc verum.

15. IDEM libro trigensimo secundo ad edictum Ex conducto actio conductori datur. 1. Competit autem ex his causis fere: ut puta si re quam conduxit frui ei non liceat (orte quia possessio ei aut totius agri aut partis non praestatur, aut villa non reficitur vel stabulum vel ubi greges eius stare

ля) вині; так пишуть і Лабеон і Крейди. з 9. Двоє орендодавців речі можуть нести солідарну відповідальність. з 10. Якщо за умовою договору найма роботи буде передбачено, що, якщо до обумовленого терміну робота не буде виконана, дозволене продовжити договір найма, перший підрядчик зобов'язується за договором найма не інакше, як якщо по цій самій умові договір найма буде продовжений. І тільки тоді він може бути продовжений, коли термін виконання закінчиться. з11. Хто після закінчення часу найма залишається в найнятому (маєтку), то не тільки він вважається таким, що поновив наймання, але і признається, що (дані ним) застави продовжують залишатися предметом зобов'язання. Але це вірне лише в тому випадку, якщо під час першого найма дав річ в заставу (сам наймач), а не будь-хто інший, (в іншому випадку) буде необхідною згода цієї особи (заставника). Так само, якщо будуть здані внаем державні землі. Те, що ми сказали про визнання колона що поновив наймання внаслідок мовчання обох сторін, - це потрібно розуміти таким чином, що сторони вважаються такими, що поновили наймання на той самий рік, в який сторони мовчали, а не наступні роки, хоч би спочатку був встановлений п'ятирічний термін найма. Але якщо і протягом другого року після витікання п'ятиріччя не було зроблено нічого протилежного [611], то вважається, що те ж відношення найма залишилося і на цей рік; в зв'язку з тим, що вони мовчали, вони вважаються такими, що дали згоду. І це повинне бути таке, що додержується відносно кожного окремого року. Але відносно міських маєтків ми застосовуємо інакше правило: кожний є зобов'язаним в залежності від того, скільки він прожив, ' хіба що в письмовій формі буде встановлений певний час найма'[612].

14. Він же в 71-й книзі «Коментарів до едикту». Той, хто на певний час взяв в оренду, вважається орендарем також по закінченні терміну. Адже вважається, що власник, коли він терпить перебування орендаря на земельній дільниці, знов здає дільницю в оренду ' і що для укладення договору цього роду вони вирішили скористатися не словами і не написаними текстами, а відновили його простою згодою'[613]. І тому Марцелл затверджує, що якщо в цей час власник збожеволіє або помре, оренда не може поновитися; і це правильне.

15. Він же в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Наймачу внаслідок найма речі надається позов. з 1. Цей позов є в наступних, наприклад, випадках: пред'являється позов з найма, якщо наймачу не надана можливість видобування плодів з речі, взятої внаем, тобто йому не надане володіння всім полем або частиною його.

oporteat) vel si quid in lege conductionis convenit, si hoc non praestatur, ex conducto agetur. 2. Si vis tempestatis calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat, videamus. Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono praestare debere ait, ut puta fluminum graculorum sturnorum et si quid simile acciderit, aut si incursus hostium fiat: si qua tamen vitia ex ipsa re oriantur, haec damno coloni esse, veluti si vinum coacuerit, si raucis aut herbis segetes corruptae sint, sed et si labes facta sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni non esse, ne supra damnum seminis amissi mercedes agri praestare cogatur, sed et si uredo fructum oleae corruperit aut solis fervore non adsueto id acciderit, damnum domini futurum: si vero nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse, idemque dicendum, si exercitus praeteriens per lasciviam aliquid abstulit, sed et si ager terrae motu ita corruerit, ut nusquam sit, damno domini esse: oportere enim agrum praestari conductori, ut frui possit. 3. Cum quidam incendium fundi allegaret et remissionem desideraret, ita ei rescriptum est: «si praedium coluisti, propter casum incendii repentini non immerito subveniendum tibi est.» 4. Papinianus libro quarto responsorum ait, si uno anno remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit uberitas, nihil obesse domino remissionem, sed integram pensionem etiam eius anni quo remisit exigendam, hoc idem et in vectigalis damno respondit, sed et si verbo donationis dominus ob sterilitatem anni remiserit, idem erit dicendum, quasi non sit donatio, sed transactio, quid tamen, si novissimus erat annus sterilis, in quo ei remiserit? verius dicetur et si superiores uberes fuerunt et scit locator, non debere eum ad computationem vocari. 5. Cum quidam de fructuum exiguitate quereretur, non esse rationem eius habendam rescripto Divi Antonini continetur, item alio rescripto ita continetur: «novam rem desideras, ut propter vetustatem vinearum remissio tibi detur». 6. Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro

або не відремонтований сільський будинок, стайня або місце, де повинні стояти його стада, або не надане що-небудь, про що є угода в договорі найма. з 2. Якщо надала вплив сила шкідливої бурі, то потрібно розглянути, чи повинен наймодатель надати що-небудь наймачу. Сервий говорить, що власник несе відповідальність перед колоном за всяке собитие67, якому він не міг протистояти, наприклад за розлив ріки, за (винищування урожаю) птахами і якщо трапиться що-небудь подібне або якщо сталося нашестя ворога; якщо ж пошкодження сталися з самої речі, то це йде у шкоду колону, наприклад якщо вино скисло або посіви пошкоджені черв'яками або бур'янами. Але якщо стався обвал і знищив всі плоди, то збиток не покладається на колона, щоб він не був примушений, втративши сім'я, вносити ще і найману плату за землю. І якщо маслини загинули від посухи або якщо це трапилося внаслідок незвичайної жари, то це йде в збиток власнику; якщо ж нічого не трапилося незвичайного, - те в збиток колону. Те ж потрібно сказати, якщо минаюче військо з пустування що-небудь викрало. Але якщо поле пошкоджене землетрусом так, як ніде цього не було, то збиток покладається на власника; бо треба, щоб він надав поле наймачу і щоб наймач міг це поле використати. з 3. Якщо будь-хто посилається на пожежу в маєтку і вимагає звільнення від стягнення, то до нього відноситься наступний рескрипт: «Якщо ти обробив маєток, то внаслідок раптової пожежі справедливо прийти тобі на допомогу». з 4. Папиниан в 4-й книзі «Відповідей» говорить, що якщо хто- або склав з колона (найману плату) за один рік внаслідок неврожаю, а потім в подальші роки наступив достаток, то зроблене складання (плати) не йде у шкоду власнику, але він може вимагати найману плату в повному об'ємі навіть за той рік, за який він склав (плату). Це ж він (Папініан) відповів і відносно збитку, понесеного при наймі державних земель. Якщо власник внаслідок неврожаю склав плату у вигляді дарування, то треба сказати те ж, (що сказано вище), як якби це було не дарування, а світова операція. Як бути, якщо неврожайним був останній рік (найма) і за цей рік складена плата з колона? Правильніше сказати, що якщо навіть попередні роки були рясними і про це знав наймодатель, то він не повинен посилатися на необхідність включення їх в рахунок. з 5. Коли будь-хто скаржиться на незначність плодів, то він не повинен мати виправдання, полягає в рескрипте божественної Антоніни. Також в іншому рескрипте міститься наступне: «Ти возжелал нечуваного, щоб тобі через старість виноградників давалося звільнення від сплати». з 6. Також коли загинув корабель, то

mutua acceperat, repeteretur, rescriptum est ab Antonino Augusto non immerito procuratorem Caesaris ab eo vecturam repetere, cum munere vehendi functus non sit: quod in omnibus personis similiter observandum est. 7. Ubicumque tamen remissionis ratio habetur ex causis supra relatis, non id quod sua interest conductor consequitur, sed mercedis exonerationem pro rata: supra denique damnum seminis ad colonum pertinere declaratur. 8. Plane si forte dominus frui non patiatur, vel cum ipse locasset vel cum alius alienum vel quasi procurator vel quasi suum, quod interest praestabitur: et ita Proculus in procuratore respondit.

9. Interdum ad hoc ex locato agetur, ut quis locatione liberetur, Iulianus libro quinto decimo digestorum scripsit, ut puta Titio fundum locavi isque pupillo herede instituto decessit et, cum tutor constituisset abstinere pupillum hereditate, ego fundum pluris locavi: deinde pupillus restitutus est in bona paterna, ex conducto nihil amplius eum consecuturum, quam ut locatione liberetur: mihi enim iusta causa fuit locandi,

16. Iulianus libro quinto decimo digestorum cum eo tempore in pupillum actiones nullae darentur.

17. Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum Tutelae tamen cum tutore iudicio, inquit, aget, si abstinere non debuit:

18. Iulianus libro quinto decimo digestorum in quo inerit etiam hoc, quod ex conductione fundi lucrum facere potuit.

19. Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum Sed addes hoc Iuliani sententiae, ut, si collusi ego cum tutore, ex conducto tenear in id quod pupilli interfuit. 1. Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest nec ignorantia eius erit excusata: et ita Cassius scripsit, aliter atque si saltum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem

провізна плата, яка отримана уперед [614], підлягає витребуванню зворотно; Антонин Серпень грунтовно наказав, щоб прокуратор цезаря [615] витребував провізну плату зворотно, оскільки (корабельщик)не виконав обов'язків по перевезенню. Це потрібно дотримувати однаково відносно всіх осіб. з 7. У всіх випадках, коли є основа до складання найманої плати по вказаних вище причинах, наймач не стягає свої збитки, але звільняється від найманої плати у відповідній частині; як вказано вище, витрати по обсіменінню лежать на колоне. з 8. Зрозуміло, якщо, бути може, власник не дозволив користуватися плодами, або коли сам здав в оренду, або коли іншої чуже (здав в оренду), або подібно тому як прокуратор, або неначе своє (майно), відповідальність буде в об'ємі реального інтересу (орендаря). І так відповів Прокул відносно прокуратора. з 9. Юліан в 15-й книзі дигест писав, що іноді пред'являється позов з найма відносно окремого випадку, щоб будь-хто був звільнений від договору найма. Як, наприклад, я здав в оренду Тіцию маєток, і він, призначивши спадкоємцем малолітнього, помер, і після того як хранитель постановив, що малолітній відмовляється від спадщини, я здав в оренду (маєток іншому) за більш високу ціну. Потім малолітній був відновлений в правах на батьківське майно. З договору про оренду для нього не витікає нічого, крім того, щоб він був звільнений від обов'язків орендаря. Адже у мене була законна основа для здачі (маєтка) в оренду (іншій особі),

16. Юліан в 15-й книзі «Дигест». оскільки за цей час ніякі позови проти малолітнього не надаються.

17. Ульпиан в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Однак затверджується, що позовом, витікаючим з відносин опіки, (опікуваний) судиться з хранителем, якщо він не повинен був відмовлятися від спадщини.

18. Юліан в 15-й книзі «Дигест». У цей (позов) буде включене навіть те, що могло принести вигоду від оренди маєтка.

19. Ульпиан в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Але додай до цієї думки Юліана, що якщо я мав таємну угоду з хранителем, я несу відповідальність по позову з найма в розмірі матеріального інтересу малолітнього. з 1. Якщо будь-хто здав бочки з недоліками, не знаючи про ці недоліки, і потім вино витікти, то він відповідає за збитки і його незнання не є вибачним; так писав і Кассий. Інакше, якщо ти здав дільницю для пастьби і на цій дільниці зростали шкідливі трави: в такому випадку, якщо худоба пасла або погіршилася, повинні бути відшкодовані збитки, якщо ти знав (про те, що зростають шкідливі трави), якщо ж не знав, то ти не вимагаєш найманої плати; така думка Сервія, Лабеnon

petes, et ita Servio, Labeoni, Sabino placuit. 2. Illud nobis videndum est, si quis fundum locaverit, quae soleat instrumenti nomine conductori praestare, quaeque si non praestet, ex locato tenetur. et est epistula Neratii ad Aristonem dolia utique colono esse praestanda et praelum et trapetum instructa funibus, si minus, dominum instruere ea debere: sed et praelum vitiatum dominum reficere debere. quod si culpa coloni quid eorum corruptum sit, ex locato eum teneri. fiscos autem, quibus ad premendam oleam utimur, colonum sibi parare debere Neratius scripsit: quod si regulis olea prematur, et praelum et suculam et regulas et tympanum et cocleas quibus relevatur praelum dominum parare oportere. item aenum, in quo olea calda aqua lavatur, ut cetera vasa olearia dominum praestare oportere, sicuti dolia vinaria, quae ad praesentem usum colonum picare oportebit. haec omnia sic sunt accipienda, nisi si quid aliud specialiter actum sit. 3. Si dominus exceperit in locatione, ut frumenti certum modum certo pretio acciperet, et dominus nolit frumentum accipere neque pecuniam ex mercede deducere, potest quidem totam summam ex locato petere, sed utique consequens est existimare officio iudicis hoc convenire, haberi rationem, quanto conductoris intererat in frumento potius quam in pecunia solvere pensionis exceptam portionem. simili modo et si ex conducto agatur, idem erit dicendum. 4. Si inquilinus ostium vel quaedam alia aedificio adiecerit, quae actio locum habeat? et est verius Labeo scripsit competere ex conducto actionem, ut ei tollere liceat, sic tamen, ut damni infecti caveat, ne in aliquo dum aufert deteriorem causam aedium faciat, sed ut pristinam faciem aedibus reddat. 5. Si inquilinus arcam aeratam in aedes contulerit et aedium aditum coangustaverit dominus, verius est ex conducto eum teneri et ad exhibendum actione, sive scit sive ignoraverit: officio enim iudicis continetur, ut cogat eum aditum et facultatem inquilino praestare ad arcam tollendam sumptibus scilicet locatoris. 6. Si quis, cum in annum habitationem conduxisset, pensionem totius anni dederit, deinde insula post sex menses ruerit vel incendio

вона, Сабіна. з 2. Нами повинне бути розглянуто, які господарські знаряддя звичайно надає орендодавець в зв'язки з орендою земельної дільниці, які він якщо не надасть, то несе відповідальність за договором про оренду. І є виражена в листі до Арістону думка нерація, (який вказує), що колону принаймні повинні бьггь надані бочки, і давильня для винограду, і лещата для вичавлення оливкового масла, оснащені вірьовками, а якщо немає, власник повинен їх оснастити. Але і пошкоджену давильню для винограду власник зобов'язаний відремонтувати. А якщо з вини колона що- те з цих (пристосувань) зіпсоване, він несе відповідальність, витікаючу з відносин оренди. А кошики, якими користуються при тиску оливок, колон повинен собі приготувати сам, писав нерацій. А якщо дошками давиться олива, треба, щоб власник готував і давильню, і комір, і дошки, і підіймальне колесо і гвинт, якими підіймається прес. Також казан, в якому олива обмивається гарячою водою, як і інші судини для оливкового масла, треба, щоб готував власник (земельної дільниці), подібно як і бочки для вина, які для негайного використання колон повинен засмолити. 'Все це треба прийняти таким чином, якщо що-небудь спеціально не було передбачене інакше (при укладенні договору)' 70. з 3. Якщо власник вніс в договір найма обмовку про те, що він отримує певну кількість зерна за встановлену ціну, а потім не бажає ні отримати зерно, ні зробити вирахування грошей з найманої плати, то він може вимагати плату в повному розмірі шляхом позову, витікаючого із здачі внаем; але послідовно визнати, що по розсуду судді повинне бути звернено увага, в якому розмірі наймач був зацікавлений в сплаті відповідної частини найманої плати зерном, а не грошима. Те ж потрібно сказати, якщо подібний позов пред'явлений наймачем. з 4. Якщо квартирант додав будівлі двері або щось інше, який позов буде мати місце? І правильніше те, що писав Лабеон, (а саме) що покладається позов з найма, щоб йому було дозволено зняти (її), однак так, щоб він стерігся можливої шкоди, щоб коли прибирає (її), він в чому- або не погіршив стан будівлі, але щоб повернув будинку колишній вигляд. з 5. Якщо квартирант приніс в будинок окуту міддю скриню для зберігання речей і власника обмежив доступ в будівлю, то правильніше, що він несе відповідальність внаслідок найма і по позову про видачу речі, що незаконно втримується, знаючи або не знаючи (про те). Адже в обов'язок судді входить, щоб він примусив його надати квартиранту доступ (в будівлю) і можливість винесення скрині, звісно з витратами для наймодателя. з 6. Обличчя зняло житло на рік і сплатило плату за весь рік, а потім через шість місяців будинок руйнувався або був знищений пожежею; Крейди дуже правильно писав, що наймана плата за залишок часу може

consumpta sit, pensionem residui temporis rectissime Mela scripsit ex conducto actione repetiturum, non quasi indebitum condicturum: non enim per errorem dedit plus, sed ut sibi in causam conductionis proficeret, aliter atque si quis, cum decem conduxisset, quindecim solverit: hic enim si per errorem solvit, dum putat se quindecim conduxisse, actionem ex conducto non habebit, sed solam condictionem, nam inter eum, qui per errorem solvit, et eum, qui pensionem integram prorogavit, multum interest. 7. Si quis mulierem vehendam navi conduxisset, deinde in nave infans natus fuisset, probandum est pro infante nihil deberi, cum neque vectura eius magna sit neque his omnibus utatur, quae ad navigantium usum parantur. 8. Ex conducto actionem etiam ad heredem transire palam est. 9. Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is qui eas conduxerat decessisset, imperator Antoninus cum Divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: «cum per te non stetisse proponas, quo minus locatas operas antonio aquilae solveres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aequum est».

10. Papinianus quoque libro quarto responsorum scripsit diem functo legato caesaris salarium comitibus residui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.

20. Paulus trigensimo quarto ad edictum Sicut emptio ita et locatio sub condicione fieri potest: (1) sed donationis causa contrahi non potest. 2. Interdum locator non obligatur, conductor obligatur, veluti cum emptor fundum conducit, donec pretium ei solvat.

21. IAVOLENUS libro undecimo epistularum Cum venderem fundum, convenit, ut, donec pecunia omnis persolveretur, certa mercede emptor fundum conductum haberet: an soluta pecunia merces accepta fieri debeat? respondit: bona fides exigit, ut quod convenit fiat: sed non amplius praestat is venditori, quam pro portione eius temporis, quo pecunia numerata non esset.

22. Paulus trigensimo quarto ad edictum Item si pretio non soluto inempta res facta sit, tunc ex locato erit actio. 1. Quotiens autem faciendum aliquid datur, locatio est. 2. Cum insulam aedificandam loco, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert et tamen locatio est: locat enim artifex operam suam, id est

бути витребувана зворотно шляхом позову наймача, але не в порядку витребування неповинно отриманого: бо наймач дав більше, (чим слідувало), не по своїй помилці, але в своїх інтересах, виходячи з відносин найма. Інакше, якщо обличчя, що взяло внаем за 10, сплатило 15, якщо воно зробило цей платіж по помилці, оскільки вважало, що зняло майно внаем за 15, то це обличчя не буде мати позов, витікаючий з найма, але буде мати лише кондикцию. Бо є велика відмінність між особою, що сплатила по помилці, і особою, що сплатила уперед всю найману плату. з 7. Якщо будь-хто найнявся перевезти на кораблі жінку і потім на кораблі вона народила дитину, то потрібно схвалити (той погляд), що за (провезення) дитину нічого не повинно бути сплачено, бо провізна плата за нього невелика і він не користується нічим з того, що приготовано для користування що перевозяться на кораблі. з 8. Загальновідомо, що позов, що захищає права наймача, переходить до спадкоємця. з 9. Писар здав свій труд, а потім наймач помер; на прохання писаря імператор Антонін з божественною Північчю дали таку рескрипт: «Оскільки по твоїй заяві від тебе не залежало те, що ти не міг виконати свій труд для Антонія Аквіла, то справедливо, щоб договір був виконаний, якщо в цей рік ти не отримав плати від іншої особи». з 10. Папиниан також писав в 4-й книзі «Відповідей», що в день, коли виконане доручення Цезаря, комитам повинне бути виплачене платня за час (до кінця року), що залишився, якщо тільки після цього вони не були в той же час з іншими (дорученнями).

20. Павло в 34-й книзі «Коментарів до едикту». Як і купівля, наймання може бути довершене під умовою. з 1. Але наймання не може бути укладене з метою дарування. з 2. Іноді наймодатель не є зобов'язаним, а наймач є зобов'язаним, наприклад якщо покупець взяв маєток внаем доти, поки він сплатить (продавцю) куповану ціну.

21. Яволен в 11-й книзі «Листів». Коли я продавав маєток, то було зумовлено, що, поки не сплачена вся ціна, покупець є наймачем маєтка за певну плату; коли купована ціна сплачена, то чи повинна і наймана плата вважатися отриманою? Відповідь: сумлінність вимагає, щоб було виконане те, про що сторони погодилися, але покупець сплачує продавцю найману плату не більш як за той час, поки купована ціна не була сплачена.

22. Павло в 34-й книзі «Коментарів до едикту». Також якщо внаслідок несплати ціни річ стає непроданою, то може бути пред'явлений позов із здачі внаем [616]. з 1. Якщо що-небудь дається для виконання якої-небудь роботи, то це є наймом [617]. з 2. Якщо я даю замовлення на споруду будинку, з тим щоб підрядчик робив все на свої кошти, то він переносить на мене власність на зроблене, і, однаfaciendi

necessitatem. 3. Quemadmodum in emendo et vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque et conductionibus iuris est:

23. Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum et ideo praetextu minoris pensionis, locatione facta, si nullus dolus adversarii probari possit, rescindi locatio non potest.

24. Paulus trigensimo quarto ad edictum Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitratu domini opus adprobetur, perinde habetur, ac si viri boni arbitrium comprehensum fuisset, idemque servatur, si alterius cuiuslibet arbitrium comprehensum sit: nam fides bona exigit, ut arbitrium tale praestetur, quale viro bono convenit, idque arbitrium ad qualitatem operis, non ad prorogandum tempus, quod lege finitum sit, pertinet, nisi id ipsum lege comprehensum sit. quibus consequens est, ut irrita sit adprobatio dolo conductoris facta, ut ex locato agi possit. 1. Si colonus locaverit fundum, res posterioris conductoris domino non obligantur: sed fructus in causa pignoris manent, quemadmodum essent, si primus colonus eos percepisset. 2. Si domus vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, potest dominus, si deseruerit habitationem vel fundi culturam colonus vel inquilinus, cum eis statim agere. 3. Sed et de his, quae praesenti die praestare debuerunt, velut opus aliquod efficerent, propagationes facerent, agere similiter potest. 4. Colonus, si ei frui non liceat, totius quinquennii nomine statim recte aget, etsi reliquis annis dominus fundi frui patiatur: nec enim semper liberabitur dominus eo quod secundo vel tertio anno patietur fundo frui. nam et qui expulsus а

до, це є наймом [618], бо майстер здає свою роботу, т. е. обов'язок роблення. з 3. Подібно тому як при купівлі і продажу природним образом допускається купувати за меншу ціну те, що стоїть дорожче, продавати за велику ціну те, що стоїть дешевше, і таким чином (допускається, щоб сторони) взаємно обходили один одну [619], - те ж є правом і при здачі внаем і при взятті внаем,

23. Гермогениан у 2-й книзі «Видобування із законів», і тому по здійсненні найма наймання не може бути розірване під тим приводом, що наймана плата дуже низька, якщо (наймодатель) не може довести ніякого наміру контрагента [620].

24. Павло в 34-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо в договорі найма міститься правило про те, що робота повинна бути схвалена по розсуду власника, то це розуміється в тому значенні, як якби розумівся розсуд чесного чоловіка. Те ж дотримується, якщо (в договорі) міститься вказівка на розсуд будь-кого іншого. Бо сумлінність вимагає, щоб бьшо виявлений такий розсуд, яке личить чесному чоловіку. Цей розсуд відноситься до якості роботи, а не до продовження терміну, який закінчується згідно з правилами договору, «хіба що це [621] містилося в самому договорі'[622]. З цього слідує, що недійсне схвалення, що пішло на основі наміру підрядчика [623], і (замовник) може пред'явити позов з найма. з 1. Якщо колон здав (піднайняття)маєток, то речі подальшого наймача (піднаймача) не є предметом зобов'язання перед власником [624], але плоди є таким же предметом застави, як якби їх витяг перший колон. з 2. Якщо будинок або маєток здано на п'ять років за (визначену) найману плату і якщо колон або жилець покинув житло або кинув обробку маєтка, то власник може негайно пред'явити до них позов. з 3. Подібно цьому, (власник) може пред'явити позов до вказаних осіб, якщо вони в цей час повинні були що-небудь виконати, наприклад яку-небудь роботу, зробити насадження [625]. з 4. Колон, якому не надана можливість видобування плодів, може негайно пред'явити обгрунтований позов з приводу всього п'ятиріччя, хоч би власник допустив його до видобування плодів на інші роки: бо власник не звільняється від відповідальності внаслідок того, що він допускає

conductione in aliam se coloniam contulit, non suffecturus duabus neque ipse pensionum nomine obligatus erit et quantum per singulos annos compendii facturus erat, consequetur: sera est enim patientia fruendi, quae offertur eo tempore, quo frui colonus aliis rebus illigatus non potest, quod si paucis diebus prohibuit, deinde paenitentiam agit omniaque colono in integro sunt, nihil ex obligatione paucorum dierum mora minuet, item utiliter ex conducto agit is, cui secundum conventionem non praestantur quae convenerant, sive prohibeatur frui а domino vel ab extraneo quem dominus prohibere potest. 5. Qui in plures annos fundum locaverat, testamento suo damnavit heredem, ut conductorem liberaret, si non patiatur heres eum reliquo tempore frui, est ex conducto actio: quod si patiatur nec mercedes remittat, ex testamento tenetur.

25. GAIUS libro decimo ad edictum provinciale Si merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, locatio et conductio contrahi non videtur: sin autem quanti Titius aestimaverit, sub hac condicione stare locationem, ut, si quidem ipse qui nominatus est mercedem definierit, omnimodo secundum eius aestimationem et mercedem persolvi oporteat et conductionem ad effectum pervenire: sin autem ille vel noluerit vel non potuerit mercedem definire, tunc pro nihilo esse conductionem quasi nulla mercede statuta. 1. Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto. 2. Si vicino aedificante obscurentur lumina cenaculi, teneri locatorem inquilino: certe quin liceat colono vel inquilino relinquere conductionem, nulla dubitatio est. de mercedibus quoque si cum eo agatur, repudiationis ratio habenda

користування маєтком на другій або на третій рік. Адже і той. хто. позбавлений орендованого, віддалився в іншу садибу, сам не збирається давати задоволення двом, і не буде зобов'язаний відносно орендних платежів, і наскільки за окремий рік він отримає вигоду, (стільки) придбає. Адже є запізнілою згода на видобування плодів (орендарем), яке пропонується в той час, коли колон, пов'язаний іншими справами, не має можливості скористатися правом на видобування плодів. Але якщо (власник) на декілька днів перешкодив (орендарю користуватися плодами), а потім виражає розкаяння і для колона все відновлюється в колишньому положенні, то гаяння часу на декілька днів анітрохи не поменшує зобов'язання (орендаря). Також аналогічно пред'являє позов з найма той, кому не надається відповідно до договору те, про що домовилися, або власником (йому) забороняється витягувати плоди, або третьою особою, якій власник може заборонити (робити це). з 5. Той, хто здав в оренду земельну дільницю на багато років, в своєму заповіті зобов'язав спадкоємця, щоб він орендаря звільнив від зобов'язання. Якщо спадкоємець не дозволить тому витягувати плоди в час, що залишився (до закінчення терміну дії договору), має місце позов з найма. А якщо не допускається звільнення (орендаря) від орендної плати, (спадкоємець) несе відповідальність на основі заповіту.

25. Гай в 10-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Якщо наймана плата ' загальним образом'[626] обіцяна по розсуду іншої особи, то не вважається, що укладений договір найма; 'якщо ж (вказано, що наймана плата визначається) в розмірі за оцінкою Тіция, то наймання існує під цією умовою; таким чином, якщо визначає найману плату той, хто вказаний на ім'я, то у всіх випадках потрібно вносити найману плату і договір найма є дійсним; але якщо це обличчя не хоче або не може визначити найману плату, то наймання вважається неіснуючим, як якби не було встановлено ніякої найманої плати'[627]. з 1. Якщо будь-хто здав іншому внаем маєток для видобування плодів або здав житло, а потім по якій-небудь причині продає маєток або будівлю, то він повинен потурбуватися, щоб внаслідок цього договору (продаж) покупець дозволив колону витягувати плоди, а жильцю - жити в будинку; інакше той, кому це буде заборонене, пред'являє позов (до наймодателю) з договору найма. з 2. Якщо внаслідок зведення сусідом будови затемнений поверх будинку, (знятий внаем), то наймодатель відповідає перед жильцем; немає ніякого сумніву, що (в цьому випадку) колону або жильцю дозволяється залишити найняте ними (маєток або приміщення); якщо до нього (до жильця) пред'явлений позов про найману плату, то потрібно мати на увазі (необхідність) вирахування. До тому

est. eadem intellegemus, si ostia fenestrasve nimium corruptas locator non restituat. 3. Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet, et ante omnia colonus curare debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cultura deteriorem fundum faceret, praeterea villarum curam agere debet, ut eas incorruptas habeat. 4. Culpae autem ipsius et illud adnumeratur, si propter inimicitias eius vicinus arbores exciderit. 5. Ipse quoque si exciderit, non solum ex locato tenetur, sed etiam lege Aquilia et ex lege duodecim tabularum arborum furtim caesarum et interdicto quod vi aut clam: sed utique iudicis, qui ex locato iudicat, officio continetur, ut ceteras actiones locator omittat. 6. Vis maior, quam graeci 0еои (3ьаи appellant, non debet conductori damnosa esse, si plus, quam tolerabile est, laesi fuerint fructus: alioquin modicum damnum aequo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non aufertur, apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numeratam conduxit: alioquin partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur. 7. Qui columnam transportandam conduxit, si ea, dum tollitur aut portatur aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit: culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset, idem scilicet intellegemus et si dolia vel tignum transportandum aliquis conduxerit: idemque etiam ad ceteras res transferri potest. 8. Si fullo aut sarcinator vestimenta perdiderit eoque nomine domino satisfecerit, necesse est domino vindicationem eorum et condictionem cedere.

26. Ulpianus libro secundo disputationum In operis duobus simul locatis convenit priori conductori ante satisfieri.

27. Alfenus libro secundo digestorum Habitatores non, si Paulo minus commode aliqua parte caenaculi uterentur, statim deductionem ex mercede facere oportet: ea enim condicione habitatorem esse, ut, si quid transversarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri

же висновку ми повинні прийти, якщо наймодатель не виправляє сильно пошкоджені двері і вікна. з 3. Наймач повинен виконати все згідно з умовами найма. І передусім колон повинен потурбуватися про своєчасне виконання сільськогосподарських робіт, щоб невчасна обробка не погіршила маєтка; крім того, він повинен піклуватися про сільські будинки, щоб вони були непошкодженими. з 4. Йому ставиться в провину і те, якщо внаслідок ворожнечі (до колону) сусід вирубає дерева. з 5. Якщо ж він сам їх вирубає, то він відповідає не тільки за договором найма, але і згідно з Аквілієву законом і на основі правив XII таблиць про дерева, зрубані злодійським образом, а одинаково на основі интердикта quod vi aut clam[628]. Але суддя, розглядаючий позов, витікаючий з найма, повинен внаслідок своїх обов'язків втримати наймодателя від пред'явлення інших позовів. з би. Непереборна сила, яку греки називають «силою бога», не повинна заподіювати збиток наймачу, якщо плоди були пошкоджені більше, ніж це терпиме; в інакших випадках колон повинен байдуже перенести помірний збиток, оскільки від нього не віднімаються надзвичайні вигоди. Але ясно, що ми говоримо об ту колоне, який наймає маєток за готівку; в інакшому положенні знаходиться колон-пайовик, який розділяє з власником маєтки і збиток і вигоду як би внаслідок права товариства. з 7. Якщо будь-хто найнявся перевезти колону і якщо ця колона, коли її підіймали, або несли, або ставили, зламалася, то він несе відповідальність в тих випадках, коли це сталося з вини його самого і того, трудом яких він користувався; але провина відсутня, якщо зроблене все, що повинен був дотримувати найстаранніший (людина).

Те ж, звісно, ми думаємо і про ті випадки, коли хто- або найнявся перевезти бочки або колоди; це може бути застосоване і до інших речей. з 8. Якщо той, хто чистить або лагодить чуже плаття, втратить (чуже) плаття і на цій основі дає задоволення власнику, то необхідне, щоб власник поступився йому віндікаційним позовом і кондикцию (до особи, у якої знаходиться плаття).

26. Ульпиан у 2-й книзі «Обговорень». При договорі підряду, укладеному одночасно з двома підрядчиками, покладається, щоб першому підрядчику, (що виконав роботу) раніше, було дано задоволення.

27. Алфен у 2-й книзі «Дигест». Якщо жильці при користуванні якою-небудь невеликою частиною поверху випробовують менше зручності, то вони не можуть негайно зробити вирахування з найманої плати; бо жилець знаходиться в такому положенні, що якщо наступить яка-небудь несподівана обставина, внаслідок якого власнику треба буде

oporteret, aliquam partem parvulam incommodi sustineret: non ita tamen, ut eam partem caenaculi dominus aperuisset, in quam magnam partem usus habitator haberet. 1. Iterum interrogatus est, si quis timoris causa emigrasset, deberet mercedem necne, respondit, si causa fuisset, cur periculum timeret, quamvis periculum vere non fuisset, tamen non debere mercedem: sed si causa timoris iusta non fuisset, nihilo minus debere.

28. Labeo libro quarto posteriorum epitomatorum а lavoleno Quod si domi habitatione conductor aeque usus fuisset, (1) praestaturum etiam eius domus mercedem, quae vitium fecisset, deberi putat. 2. Idem iuris esse, si potestatem conducendi habebat, uti pretium conductionis praestaret, sed si locator conductori potestatem conducendae domus non fecisset et is in qua habitaret conduxisset, tantum ei praestandum putat, quantum sine dolo malo praestitisset, ceterum si gratuitam habitationem habuisset, pro portione temporis ex locatione domus deducendum esse.

29. Alfenus libro septimo digestorum In lege locationis scriptum erat: «redemptor silvam ne caedito neve cingito neve deurito neve quem cingere caedere urere sinito», quaerebatur, utrum redemptor, si quem quid earum rerum facere vidisset, prohibere deberet an etiam ita silvam custodire, ne quis id facere possit, respondi verbum sinere utramque habere significationem, sed locatorem potius id videri voluisse, ut redemptor non solum, si quem casu vidisset silvam caedere, prohiberet, sed uti curaret et daret operam, ne quis caederet.

30. Idem libro tertio digestorum а Paulo epitomatorum Qui insulam triginta conduxerat, singula caenacula ita conduxit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur: dominus insulae, quia aedificia vitium facere diceret, demolierat eam: quaesitum est, quanti lis aestimari deberet, si is qui totam conduxerat ex conducto ageret, respondit, si vitiatum aedificium necessario demolitus esset, pro portione, quanti dominus praediorum

що-небудь зруйнувати, то жилець повинен нести невелику частину незручності; 'однак це не розуміється так, що власник може зняти дах з тієї частини поверху, якою значною мірою користується жилець'[629]. з 1. Також він (Алфен) був такий, що спитався; якщо будь-хто поїде внаслідок страху, то чи повинен він вносити найману плату? Він відповів; якщо була причина, внаслідок якої він боявся настання небезпеки, хоч би небезпеки насправді не було, то не зобов'язаний вносити плату; 'але якщо не було грунтовної причини страху, то проте повинен (вносити плату)'[630].

28. Лабеон в 4-й книзі «З посмертно виданих книг» в скороченні Яволена. А якщо квартиронаймач раніше постійно користувався правом мешкання в будинку, (з1) то (Яволен) вважає, що належить, щоб квартирна плата була внесена навіть за той будинок, який руйнувався. з2. Те ж буде по праву, якщо він мав можливість взяти внаем (інший будинок), з тим, щоб він надав ціну найма. Але якщо наймодатель наймачу не надав право взяти внаем будинок, і той знімав (приміщення), в якому жил, то, вважає (Яволен), він повинен нести відповідальність в розмірі того, скільки він раніше надав без злого наміру. Проте, якщо він раніше володів правом безвідплатного мешкання, то треба пропорційно часу зробити вирахування з обов'язків наймача.

29. Алфен в 7-й книзі «Дигест». У умовах договору оренди було написано; «орендар не повинен ні рубати ліс, ні обдирати кору (з дерев), ні спалювати, ні дозволяти будь-кому драти кору, рубати, палити». Питалося; чи повинен орендар перешкодити, якщо він побачить, що хтось що-небудь з цих речей робить, або він навіть повинен охороняти ліс так, щоб ніхто не міг цього зробити? Я відповів, що слово «дозволяти» має і те і інше значення, але орендодавець швидше всього бажав, щоб це розумілося таким чином, щоб орендар не тільки перешкодив, якщо завдяки випадку побачив би, що хтось рубає ліс, але щоб він піклувався і прикладав зусилля до того, щоб ніхто не рубав.

30. Він же в 3-й книзі «Дигест - видобування з Павле». Той, хто орендував прибутковий будинок за 30, здав в оренду мансарду таким чином, щоб з всіх (квартирантів в результаті поднайма) бьшо зібране 40. Власник будинку, оскільки він заявив, що будівля руйнується, знесла його. Було задане питання; в яку суму повинен бути оцінений позов, якщо його подає той, хто орендував будівлю загалом? (Павло) відповів, що якщо будинок, що знаходиться в аварійному стані був знесений з потреби, то частина того, за скільки власник нерухомості здав її в оренду, що покладається за той час, коли квартиранти не змогли проживати,

locasset, quod eius temporis habitatores habitare non potuissent, rationem duci et tanti litem aestimari: sin autem non fuisset necesse demoliri, sed quia melius aedificare vellet, id fecisset, quanti conductoris interesset, habitatores ne migrarent, tanti condemnari oportere. 1. Aedilis in municipio balneas conduxerat, ut eo anno municipes gratis lavarentur: post tres menses incendio facto respondit posse agi cum balneatore ex conducto, ut pro portione temporis, quo lavationem non praestitisset, pecuniae contributio fieret. 2. Qui mulas ad certum pondus oneris locaret, cum maiore onere conductor eas rupisset, consulebat de actione, respondit vel lege Aquilia vel ex locato recte eum agere, sed lege Aquilia tantum cum eo agi posse, qui tum mulas agitasset, ex locato etiam si alius eas rupisset, cum conductore recte agi. 3. Qui aedem faciendam locaverat, in lege dixerat: «quoad in opus lapidis opus erit, pro lapide et manupretio dominus redemptori in pedes singulos septem dabit»; quaesitum est, utrum factum opus an etiam imperfectum metiri oporteret, respondit etiam imperfectum. 4. Colonus villam hac lege acceperat, ut in incorruptam redderet praeter vim et vetustatem: coloni servus villam incendit non fortuito casu, non videri eam vim exceptam respondit nec id pactum esse, ut, si aliquis domesticus eam incendisset, ne praestaret, sed extrariam vim utrosque excipere voluisse.

31. Idem libro quinto digestorum а Paulo epitomatorum In navem Saufeii cum complures frumentum confuderant, Saufeius uni ex his frumentum reddiderat de communi et navis perierat: quaesitum est, an ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt oneris aversi actione, respondit rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderetur (sicuti cum vestimenta fulloni curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur (eluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa

приймається в розрахунок і в таку суму оцінюється позов. А якщо ж не було необхідності знести, але він зробив це, оскільки захотів побудувати краще, треба, щоб він був присуджений (до виплати) тієї суми, в яку оцінюється інтерес орендаря в тому, щоб квартиранти не переїхали. з 1. Едили в муниципії орендували бані, щоб в цей рік члени муніципальної общини купалися безкоштовно. (Павло) відповів, що, оскільки через три місяці (після укладення договору) трапилася пожежа, можна судитися з господарем бані на основі договору оренди, щоб відбулася виплата (з його сторони) грошей пропорційно часу, протягом якого ним не надавалася можливість для купання. з 2. Той, хто віддав внаем мулів, оговоривши граничну вагу вантажу, що покладається на них, внаслідок того, що наймач, більш тяжким вантажем (навантажуючи), їх зіпсував, звернувся (до юристів) за консультацією з приводу можливості пред'явлення ним позову. (Павло) відповів, що він може правомірно пред'явити позов або на основі Аквілієва закону, або на основі договору найма, але згідно з Аквілієву законом тільки з тим можна судитися, хто тоді (в момент псування) поганяв мулів, а на основі договору найма правомірно подавати позов проти наймача, навіть якщо їх зіпсував інший. з 3. Той, хто заказав споруду будинку, указав в умові договору: «Наскільки в цьому будівництві буде робота по каменю, за камінь і як плата за труд власник за кожний фут [631](вироби) заплатить підрядчику по сім». Було задане питання: чи треба проводити вимірювання вже виготовленого виробу або ще необробленого (каменя)? Павло відповів, що навіть необробленого. з 4. Колон взяв внаем сільський будинок з тією умовою, що поверне його непошкодженим, за винятком випадків, коли пошкодження буде зумовлене силою [632] і ветхістю; раб колона підпалив будинок, і це не з'явилося випадковою подією. (Алфен) відповів, що ця сила не є виключеною [633] і в договорі не міститься правила про те, що якщо будь-хто з домашніх колона підпалить будинок, то колон за це не відповідає; але сторони бажали встановити виключення (відповідальність) для випадків зовнішньої сили.

31. Він же в 5-й книзі «Дигест - видобуванні з Павле». На корабель Сауфея багато які обличчя навантажили зерно [634], Сауфсй одному з них повернув зерно із загальної маси, і (потім) корабель загинув. Питається: чи можуть інші пред'явити позов до корабельщику про свої частини зерна, засновуючись на тому, що він затаїв вантаж? (Алфен) відповів: є два роди найма речей. Або повертається те ж саме, як, наприклад, коли плаття здається чистильнику для приведення його в порядок, або повертається (річ) того ж роду, наприклад дається майстру чисте срібло, щоб були зроблені судини, або золото, щоб були зроблені кільця; в першому випадку

fierent, aut aurum, ut anuli): ex superiore causa rem domini manere, ex posteriore in creditum iri. idem iuris esse in deposito: nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque elusam neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihil alius eum debere apud quem deposita esset, nisi tantundem pecuniae solveret, secundum quae videri triticum factum Saufeii et recte datum, quod si separatim tabulis aut heronibus aut in alia cupa clusum uniuscuiusque triticum fuisset, ita ut internosci posset quid cuiusque esset, non potuisse nos permutationem facere, sed tum posse eum cuius fuisset triticum quod nauta solvisset vindicare, et ideo se improbare actiones oneris aversi: quia sive eius generis essent merces, quae nautae traderentur, ut continuo eius fierent et mercator in creditum iret, non videretur onus esse aversum, quippe quod nautae fuisset: sive eadem res, quae tradita esset, reddi deberet, furti esse actionem locatori et ideo supervacuum esse iudicium oneris aversi, sed si ita datum esset, ut in simili re solvi possit, conductorem culpam dumtaxat debere (nam in re, quae utriusque causa contraheretur, culpam deberi) neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quoniam alicui primum reddere eum necesse fuisset, tametsi meliorem eius condicionem faceret quam ceterorum.

32. IULIANUS libro quarto ex Minicio Qui fundum colendum in plures annos locaverat, decessit et eum fundum legavit. Cassius negavit posse cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nihil heredis interesset. quod si colonus vellet colere et ab eo, cui legatus esset fundus, prohiberetur, cum herede actionem colonum habere: et hoc detrimentum ad heredem pertinere: sicuti si quis rem, quam vendidisset nec dum tradidisset, alii legasset, heres eius emptori et legatario esset obligatus.

33. AFRICANUS libro octavo quaestionum Si fundus quem mihi locaveris publicatus sit, teneri te actione ex conducto, ut mihi frui liceat, quamvis per te non stet, quominus id praestes: quemadmodum, inquit, si insulam aedificandam locasses et solum corruisset, nihilo minus teneberis.

річ залишається за власником, в останньому випадку буде позика. Таке ж право існує відносно зберігання: бо якщо будь-хто передав на зберігання готівку і не передав їх ні упакованими, ні опечатаними, але відлічив їх, то той, що прийняв на зберігання не повинен зробити нічого іншого, крім як сплатити стільки ж грошей. Згідно з цим видно, що зерно зробилося зерном Сауфея і правильно видане ім. Якщо ж зерно кожного було відділене перегородками або було здане в очеретяних кошиках або в бочках, так що він (корабельщик) міг розрізнити, кому належить яке зерно, і не міг спутати зерно, належне різним особам, то той, кому належить зерно, видане корабельщиком (іншій особі), може пред'явити віндікаційний позов. Таким чином, (Алфен) не схвалив пред'явлення позову про утайке вантажу, бо товари, передані корабельщику, були такого роду, що вони негайно стали належними корабельщику, і купець позичив (корабельщику); не видно, що вантаж був затаєний, оскільки він належав корабельщику. Якщо ж річ, яка була передана, повинна бути повернена, то що дав завдання (перевезти вантаж) надається позов, витікаючий з крадіжки, і тому позов про утайке вантажу є зайвим. Якщо вантаж був зданий з тією умовою, що виконання зобов'язання могло бьггь зроблено шляхом повернення подібних же речей, то підрядчик відповідає лише за провину, бо в операціях, які полягають в інтересах обох сторін, боржник відповідає за провину, і принаймні не є провиною та обставина, що з (що був у нього) зерна він повернув одному, оскільки було необхідно видати будь-кому раніше, ніж іншим, хоч би внаслідок цього він зробив положення (що отримав) кращим, ніж (положення) інших.

32. Юліан в 4-й книзі «З Мініция». Той, хто здав в оренду для обробки земельну дільницю на багато років, помер, і заповідав цю дільницю по легату. Кассий заперечує, що колон може бути примушений до обробки дільниці, оскільки в цьому немає матеріальної зацікавленості спадкоємця. Але якщо колон бажає обробляти дільницю і йому перешкоджає той, кому дільниця заповідалася по легату, колон має право подати позов проти спадкоємця. І за цей збиток відповідає спадкоємець. Подібно як якщо будь-хто річ, яку він продав і поки не передав (покупцю), заповідає по легату іншій особі, його спадкоємець буде зобов'язаний і перед покупцем, і перед легатарием.

33. Африкан в 8-й книзі «Питань». Якщо маєток, який ти здав мені внаем, відібраний в казну90, то на основі позову, витікаючого з найма, ти несеш відповідальність відносно допущення мене до видобування плодів, хоч від тебе не залежить надати це. Подібно цьому, говорить (Афрікан), якщо ти дав завдання побудувати будинок і грунт обвалилася, проте ти несеш відповідальність. Бо, якщо ти проnam

et si vendideris mihi fundum isque priusquam vacuus traderetur publicatus fuerit, tenearis ex empto: quod hactenus verum erit, ut pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit eum vacuum mihi tradi, similiter igitur et circa conductionem servandum puto, ut mercedem quam praestiterim restituas, eius scilicet temporis, quo fruitus non fuerim, nec ultra actione ex conducto praestare cogeris, nam et si colonus tuus fundo frui а te aut ab eo prohibetur, quem tu prohibere ne id faciat possis, tantum ei praestabis, quanti eius interfuerit frui, in quo etiam lucrum eius continebitur: sin vero ab eo interpellabitur, quem tu prohibere propter vim maiorem aut potentiam eius non poteris, nihil amplius ei quam mercedem remittere aut reddere debebis,

34. Gaius libro decimo ad edictum provinciale perinde ac latronum incursu id acciderit.

35. Africanus libro octavo quaestionum Et haec distinctio convenit illi, quae а Servio introducta et ab omnibus fere probata est, ut, si aversione insulam locatam dominus reficiendo, ne ea conductor frui possit, effecerit, animadvertatur, necessario necne id opus demolitus est: quid enim interest, utrum locator insulae propter vetustatem cogatur eam reficere an locator fundi cogatur ferre iniuriam eius, quem prohibere non possit? intellegendum est autem nos hac distinctione uti de eo, qui et suum praedium fruendum locaverit et bona fide negotium contraxerit, non de eo, qui alienum praedium per fraudem locaverit nec resistere domino possit, quominus is colonum frui prohibeat. 1. Cum fundum communem habuimus et inter nos convenit, ut alternis annis certo pretio eum conductum haberemus, tu, cum tuus annus exiturus esset, consulto fructum insequentis anni corrupisti, agam tecum duabus actionibus, una ex conducto, altera ex locato: locati enim iudicio mea pars propria, conducti autem actione tua dumtaxat propria in iudicium venient, deinde

даси мені маєток і, перш ніж ти передаси мені повне володіння, маєток буде відібраний в скарбницю, то ти несеш відповідальність за договором купівлі. Правильно, що ця відповідальність виникає в наступному об'ємі: ти повинен повернути ціну, а не відшкодувати мій більш значний інтерес, що полягає в передачі мені володіння маєтком. Я вважаю, що подібні ж правила потрібно дотримувати і при наймі: ти повинен повернути мені найману плату за той час, протягом якого я не витягував плодів, і по позову з найма не зобов'язаний надати що-небудь зверх цього. Бо якщо твоєму колону створили перешкоди до користування маєтком ти сам або особа, якій ти міг заборонити перешкоджати, то ти повинен надати колону стільки, у скільки оцінюється його зацікавленість в користуванні, включаючи і його вигоду91. Якщо ж колону перешкодив (користуватися маєтком) той, кому ти внаслідок непереборної сили або значення цієї особи не міг заборонити (робити перешкоди колону), то ти повинен будеш скласти з колона або повернути йому найману плату - і не більш,

34. Гап в 10-п книзі «Коментарів до провінційному едикту». так само, як якби це трапилося внаслідок нападу розбійників.

35. Африкан в 8-й книзі «Питань». І ця відмінність відповідає тому, яке було введене Сервієм і схвалене майже всіма, що, якщо зданий в оренду загалом (а не поквартирно)прибутковий будинок власник піддасть капітальному ремонту, з тим, щоб орендар не міг витягувати з нього доходи, то звертається увага на те, з потреби чи ні була зруйнована ця будова. Адже в чому різниця, чи примушується орендодавець прибуткового будинку ремонтувати його внаслідок ветхості, або орендодавець земельної дільниці примушується перенести образу від того, кому не може перешкодити? Однак треба розуміти, що ми користуємося цією відмінністю відносно того, хто віддав в оренду з правом видобування плодів свій маєток і уклав договір сумлінно, але не для того, хто обманним шляхом здав в оренду чужий маєток і не може протистояти власнику, щоб він не перешкоджав колону користуватися плодами. з 1. Коли ми спільно володіємо маєтком і між нами відбулося угода, щоб ми за певну плату по черзі на рік брали його в оренду (один у одного), ти, коли твій рік підходив до кінця, умисно знищив плоди наступного року. Я буду судитися з тобою двома позовами, одним як орендар, іншим як орендодавець. Адже по позову, витікаючому із здачі в оренду, моя власна частина (маєтки), а по позову, витікаючому з взяття в оренду, твоя тільки власна частина включаються в судовий розгляд. Потім (Сервій) відмічає наступне: хіба нанесений мені тобою збиток, який буде торкатися моєї частини, не відшкодовується тобою при розділі обita

notat: nonne quod ad meam partem attinebit, communi dividundo praestabitur а te mihi damnum? recte quidem notat, sed tamen etiam servi sententiam veram esse puto, cum eo scilicet, ut, cum alterutra actione rem servaverim, altera perematur. quod ipsum simplicius ita quaeremus, si proponatur inter duos, qui singulos proprios fundos haberent, convenisse, ut alter alterius ita conductum haberent, ut fructus mercedis nomine pensaretur.

36. Florentinus libro septimo institutionum Opus quod aversione locatum est donec adprobetur, conductoris periculum est: quod vero ita conductum sit, ut in pedes mensurasve praestetur, eatenus conductoris periculo est, quatenus admensum non sit: et in utraque causa nociturum locatori, si per eum steterit, quo minus opus adprobetur vel admetiatur, si tamen vi maiore opus prius interciderit quam adprobaretur, locatoris periculo est, nisi si aliud actum sit: non enim amplius praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset.

37. Iavolenus libro octavo ex Cassio Si, priusquam locatori opus probaretur, vi aliqua consumptum est, detrimentum ad locatorem ita pertinet, si tale opus fuit, ut probari deberet.

38. Paulus libro singulari regularum Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quo minus operas praestet. 1. Advocati quoque, si per eos non steterit, quo minus causam agant, honoraria reddere non debent.

39. Ulpianus libro secundo ad edictum Non solet locatio dominium mutare.

40. Gaius libro quinto ad edictum provinciale Qui mercedem accipit pro custodia alicuius rei, is huius periculum custodiae praestat.

41. Ulpianus libro quinto ad edictum Sed de damno ab alio dato agi cum eo non posse Iulianus ait: qua enim custodia consequi potuit, ne damnum iniuria ab alio dari possit? sed Marcellus interdum esse posse ait, sive custodiri potuit, ne damnum daretur, sive ipse custos damnum dedit: quae sententia Marcelli probanda est.

щей власності? Хоч він помічає правильно, але, однак, навіть думка, висловлена Сервієм, я, звісно, вважаю справедливим ' толь- до з тим (уточненням), що, коли яким-небудь з двох позовів я отримаю належне, право на другій втратить силу > 92. Це саме ми розглянемо на більш простому прикладі, якщо передбачається, що між двома (особами), які мали окремі власні маєтки, відбулася домовленість про те, щоб один у іншого взяв в оренду (маєток) таким чином, щоб урожай зараховувався в рахунок орендної плати.

36. Флорентин в 7-й книзі «Інституцій». Якщо даний підряд на виконання роботи (по споруді будови) за загальну ціну, то предмет підряду знаходиться на ризику підрядчика, поки виконана підрядчиком робота не схвалена. Якщо ж підряд даний таким чином, що предмет повинен бути наданий по футах або (інакшим) заходах, то він знаходиться на ризику підрядчика остільки, оскільки він ще не відміряний. І в обох випадках йде у шкоду замовнику, якщо по обставинах, що залежать від нього, не було зроблено схвалення або відмірювання. Якщо, однак, споруда загинула внаслідок непереборної сили раніше, ніж воно було схвалене, то тут ризик замовника, якщо не є інакшої угоди; бо не треба надавати замовнику більш того чого він досяг би своїми турботами і трудом.

37. Яволен в 8-й книзі «З Кассия». Якщо до схвалення роботи замовником робота буде знищена внаслідок якої-небудь сили, то збиток несе замовник, якщо робота була така, що повинна була бути схвалена.

38. Павло в єдиній книзі «Правив». Хто найнявся на роботу, той повинен отримати плату за весь час, якщо обставини, що не залежать від нього привели до того, що він не виконує роботи. з 1. І адвокати не зобов'язані повертати гонорар, якщо по обставинах, від них що не залежить, вони не вели справ.

39. Ульпиан у 2-й книзі «Коментарів до едикту». Звичайно не буває, щоб здача в оренду міняла право власності.

40. Гай в 5-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Хто отримує плату за охорону якої-небудь речі, той повинен прийняти на себе і ризик, пов'язаний з цією охороною.

41. Ульпиан в 5-й книзі «Коментарів до едикту». Але Юліан говорить, що до нього не може бути пред'явлений позов з приводу збитку, заподіяного іншою особою; бо якою охороною він міг би досягнути того, щоб не міг бути протиправно заподіяний збиток іншою особою. Але Марцелл говорить, що іноді це може мати місце: якщо він міг оберегти річ від збитку або якщо охоронець заподіяв збиток; ця думка Марцелла потрібно схвалити.

42. PAULUS libro tertio decimo ad edictum Si locatum tibi servum subripias, utrumque iudicium adversus te est exercendum, locati actionis et furti.

43. IDEM libro vicensimo primo ad edictum Si vulneraveris servum tibi locatum, eiusdem vulneris nomine legis Aquiliae et ex locato actio est, sed alterutra contentus actor esse debet, idque officio iudicis continetur, apud quem ex locato agetur.

44. ULPIANUS libro septimo ad edictum Locare servitutem nemo potest.

45. PAULUS libro vicensimo secundo ad edictum Si domum tibi locavero et servi mei tibi damnum dederint vel furtum fecerint, non teneor tibi ex conducto, sed noxali actione. 1. Si hominem tibi locavero, ut habeas in taberna, et is furtum fecerit, dubitari potest, utrum ex conducto actio sufficiat, quasi longe sit а bona fide actum, ut quid patiaris detrimenti per eam rem quam conduxisti, an adhuc dicendum sit extra causam conductionis esse furti crimen et in propriam persecutionem cadere hoc delictum: quod magis est.

46. ULPIANUS libro sexto libro nono ad edictum Si quis conduxerit nummo uno, conductio nulla est, quia et hoc donationis instar inducit.

47. MARCELLUS libro sexto digestorum Cum apparebit emptorem conductoremve pluribus vendentem vel locantem singulorum in solidum intuitum personam, ita demum ad praestationem partis singuli sunt compellendi, si constabit esse omnes solvendo: quamquam fortasse iustius sit etiam, si solvendo omnes erunt, electionem conveniendi quem velit non auferendam actori, si actiones suas adversus ceteros praestare non recuset.

42. Павло в 13-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо ти таємно викрадеш зданого тобі внаем раба, проти тебе може бути пред'явлений один з двох позовів - позов витікаючий з договору про здачу внаем і позов відносно крадіжки.

43. Він же в 21-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо ти пораниш зданого тобі внаем раба, (проти) тебе в зв'язку з його пораненням є позов з Аквілієва закону і позов з договору найма, але позивач повинен пред'явити один з двох (позовів), і (визначити) це входить в обов'язок судді, перед яким пред'являється позов з найма.

44. Ульпиан в 7-й книзі «Комментаріїєв до едикту». Ніхто не може здати сервітут.

45. Павло в 22-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо я здам тобі в оренду будинок і моїх раб нанесуть тобі збиток або здійснять у тебе крадіжку, я не несу перед тобою відповідальності з договору про оренду, але несу по позову про шкоду, нанесену рабом. з 1. Якщо я здам тобі внаем раба, щоб ти використав його (як слугу) в лавці, і він здійснить крадіжку, то можна засумніватися, чи виявиться придатним позов з договору найма, адже неначе далеко відстоїть від сумлінності припущення, щоб ти зазнав якого-небудь збитку за допомогою тієї речі, яку взяв внаем, або для цього випадку треба сказати, що обвинувачення в крадіжці стоїть за межами правовідношення, витікаючого з договору найма, і що цей делікт підпадає під властивий йому самому спосіб переслідування. Це (остання думка) більш справедливе.

46. Ульпиан в 69-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо будь-хто взяв річ внаем за одну монету [635], то наймання нікчемне, оскільки це прирівнюється до дарування.

47. Марцелл в 6-й книзі «Дигест». Якщо буде очевидно, що при наявності багатьох покупців або орендарів продавець або орендодавець звернув стягнення загалом на одну з декількох осіб, "то окремі обличчя повинні бути примушені до виплати своєї частини тільки в тому випадку, якщо виявляться платоспроможними. Хоч, можливо, навіть правильніше буде (сказати), що, якщо всі будуть платоспроможні, вільний вибір того, до кого пред'явити позов, не повинен відніматися у позивача, якщо він не відмовляється поступитися (відповідачу) своїми позовами проти інших'[636].

48. Він же в 8-й книзі «Дигест». Якщо я для виконання роботи, яку найнявся виконати сам, найму іншого, вірно буде, що я маю (відносно нього) позов з найма. з 1. Той, хто взятого внаем раба або іншу рухому річ не повернув, буде присуджений до сплати в тому розмірі, в якому під присягою буде оцінений позивачем свій збиток.

48. Idem libro octavo digestorum Si cui locaverim faciendum quod ego conduxeram, constabit habere me ex locato actionem. 1. Qui servum conductum vel aliam rem non immobilem non restituit, quanti in litem iuratum fuerit damnabitur.

49. MODESTINUS libro sexto excusationum oi еттітроттої yeuopeuoi q коираторє? ітрій єктістаї та тр? кфйєроиіад- рістбютаї Каїстаро? - уєиєстбаї KwXuovTar кап ті? аттокрифареиод- тоито ттростєХбт) тр рістбшстєі тис тієї Каістаро? xwpliov, co? ттараттоіроад- коХаpound;єтаг тоито єкєХєиоєи 6 айтократшр 2е (3рро?. 1. Ката тайта 8є каї oi х^LpiCo^Т^S-етптротта? р коираторіа? еістіи кекіоХиреиоі рістбойстбаї каї ттара тієї тарієіои хшР^а50.

Idem libro decimo pandectarum Si ignorans quis militi quasi pagano locaverit, exigere illum posse probandum est: non enim contemnit disciplinam, qui ignoravit militem.

51. lAVOLENUS libro undecimo epistularum Ea lege fundum locavi, ut, si non ex lege coleretur, relocare eum mihi liceret et quo minoris locassem, hoc mihi praestaretur, nec convenit, ut, si pluris locassem, hoc tibi praestaretur, et cum nemo fundum colebat, pluris tamen locavi: quaero, an hoc ipsum praestare debeam, respondit: in huiusmodi obligationibus id maxime spectare debemus, quod inter utramque partem convenit: videtur autem in hac specie id silentio convenisse, ne quid praestaretur, si ampliore pecunia fundus esset locatus, id est ut haec conventio pro locatore tantummodo interponeretur. 1. Locavi opus faciendum ita, ut pro opere redemptori certam mercedem in dies singulos darem: opus vitiosum factum est: an ex locato agere possim? respondit: si ita opus locasti, ut bonitas eius tibi а conductore adprobaretur, tametsi convenit, ut in singulas operas certa pecunia daretur, praestari tamen tibi а conductore debet, si id opus vitiosum factum est: non enim quicquam interest, utrum uno pretio opus an in singulas operas collocatur, si modo universitas consummationis ad conductorem pertinuit. poterit itaque ex locato cum eo agi, qui vitiosum opus fecerit, nisi si ideo in operas singulas merces constituta erit, ut arbitrio domini opus efficeretur: tum enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis videtur.

49. Модестин в 6-й книзі «Звільнень (від обов'язків)». Тим, хто став хранителями або опікунами, до складання з себе цих повноважень забороняється ставати орендарями майна особистої скарбниці імператора, і якщо будь-хто (з них), умисно приховуючи це, прийняв на себе обов'язки орендаря імператорських маєтків, він карається, як фальсифікація, що здійснила. Це постановив імператор Північ. з 1. На цій же основі тим, хто здійснює опіку або опікування, навіть забороняється орендувати маєтки державної скарбниці.

50. Він же в 10-й книзі «Пандектов». Якщо будь-хто здав в оренду військовослужбовцю, як людині цивільній, треба схвалити те, що він може зробити стягнення через суд, адже не нехтує правопорядком той, хто не знав про те, що (орендар) є військовим.

51. Яволен в 11-й книзі «Листів». Я здав маєток на тій умові, що якщо воно буде оброблятися не відповідно до договору, то мені дозволяється знову здати його внаем [637], і якщо я здам за меншу плату, то це (різниця) повинне бути мені відшкодоване; і не було угоди, що при здачі внаем за більш високу плату це повинне бути надано тобі. І оскільки ніхто не обробляв маєтка, я його здав за більш високу плату. Питається: чи повинен я надати це?[638](Яволен) відповів: в такого роду договорах ми повинні більше усього звертати увагу на те, про що домовилися сторони: по- видимому, в цьому випадку була мовчазна угода про те, що не повинно бути що-небудь надано (першому наймачу), якщо маєток зданий за велику суму, ' т. е. що ця угода укладена лише в інтересах наймодателя'[639]. з 1. Я здав замовлення на виконання роботи, з тим що я повинен видавати що виконує роботу певну плату за кожний день. Робота була виконана з недоліками. Чи Можу я пред'явити позов з найма? (Яволен) відповів: якщо ти дав замовлення таким чином, що виконуюче замовлення дає поруку за доброкачественность роботи, і хоч би була угода, що певні гроші виплачуються за окремі частини роботи, - що прийняв на себе виконання замовлення повинен нести перед тобою відповідальність, якщо робота здана з недоліками. І не має значення, чи здане замовлення за одну загальну ціну або за ціну, визначувану по окремих частинах роботи, ' якщо на підрядчика покладене завершення всієї роботи. Тому замовник може пред'явити позов з найма до того, хто допустив недоліки у виконаній ним роботі. Якщо ж плата встановлена за окремі частини роботи так, що робота виконується по вказівках власника, то цей випадок розглядається таким чином, що що виконав роботу зовсім не відповідає перед власником за доброкачественность всієї роботи'[640].

52. Pomponius libro trigensimo primo ad Quintum Mucium Si decem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque te conducere, nihil agitur: sed et si ego minoris me locare sensero, tu pluris te conducere, utique non pluris erit conductio, quam quanti ego putavi.

53. Papinianus libro undecimo responsorum Qui fideiussor exstitit apud mancipem pro colono publicorum praediorum, quae manceps ei colono locavit, rei publicae non tenetur: sed fructus in eadem causa pignoris manent.

54. Paulus libro quinto responsorum Quaero, an fideiussor conductionis etiam in usuras non illatarum pensionem nomine teneatur nec prosint ei constitutiones, quibus cavetur eos, qui pro aliis pecuniam exsolvunt, sortis solummodo damnum agnoscere oportere. Paulus respondit, si in omnem causam conductionis etiam fideiussor se obligavit, eum quoque exemplo coloni tardius illatarum per moram coloni pensionum praestare debere usuras: usurae enim in bonae fidei iudiciis etsi non tam ex obligatione proficiscantur quam ex officio iudicis applicentur, tamen, cum fideiussor in omnem causam se applicuit, aequum videtur ipsum quoque agnoscere onus usurarum, ac si ita fideiussisset: «in quantum illum condemnari ex bona fide oportebit, tantum fide tua esse iubes?» vel ita: «indemnem me praestabis?» 1. Inter locatorem fundi et conductorem convenit, ne intra tempora locationis Seius conductor de fundo invitus repelleretur et, si pulsatus esset, poenam decem praestet Titius locator Seio conductori: vel Seius conductor Titio, si intra tempora locationis discedere vellet, aeque decem Titio locatori praestare vellet: quod invicem de se stipulati sunt, quaero, cum Seius conductor biennii continui pensionem non solveret, an sine metu poenae expelli possit. Paulus respondit, quamvis nihil expressum sit in stipulatione poenali de solutione pensionum, tamen verisimile esse ita convenisse de non expellendo colono intra tempora praefinita, si pensionibus paruerit et ut

52. Помпоний в 31-й книзі «Коментарів до Квінту Муцию». Якщо я здав тобі маєток внаем за 10, а ти думаєш, що зняв його за п'ять, то нічого не сталося"; але якщо я буду вважати, що здав за меншу ціну, а ти будеш вважати, що зняв за велику ціну, то (майно) є зданим за ціну, що не перевищує тієї, про яку я думав.

53. Папиниан в 11-й книзі «Відповідей». Той, хто виявиться поручителем за орендаря перед відкупником державних маєтків, які відкупник цьому орендарю здав в оренду, не несе відповідальності перед державою. Але урожай на цій основі залишається предметом застави.

54. Павло в 5-й книзі «Відповідей». Питаю: чи несе відповідальність поручитель за орендаря навіть відносно відсотків, нарахованих із-за невнесення в термін орендної плати, і чи не йдуть йому на користь постанови, якими встановлюється, що тим, хто виплачує гроші за інших, треба визнавати (належний відшкодуванню) збиток тільки в об'ємі основного капіталу? Павло відповів, що якщо навіть за всі борги, витікаючі з оренди, поручитель зв'язав себе зобов'язанням, то він також, за прикладом орендаря, повинен виплачувати відсотки на орендні платежі, внесені з спізненням через прострочення орендаря. Адже хоч по позовах доброї совісті відсотки не стільки виникають із зобов'язання, скільки призначаються по розсуду судді, однак, оскільки поручитель зробив себе додатковим боржником по всіх боргах, представляється справедливим, щоб він сам також визнав тягар відсотків. (Те ж саме має місце) і якщо він поручився в формі стипуляції, (увердительно відповівши на таке питання): «в якому розмірі треба буде того (боржника) присудити (до сплати) по добрій совісті, в такому розмірі чи зобов'язуєшся по совісті твоїй (сплатити)?» або «чи надаси мені винагороду за збитки?». з 1. Між наймодателем і наймачем маєтка відбулося угода про те, що протягом терміну найма наймач Цей не може бути видалений з маєтка проти його волі, і якби він був вигнаний, то наймодатель Тіций сплачував би наймачу Цією неуст ойку в розмірі 10, або про те, що якщо наймач Цей захоче покинуся маєток протягом терміну найма, то він рівним образом сплачує наймодателю Тіцию 10; в цьому вони взаємно дали обіцянку шляхом стипуляції. Питаю: якщо наймач Цей не буде сплачувати найману плату протягом двох років підряд, то чи може він бути видалений (наймодателем) без побоювання, що наймодатель буде зобов'язаний заплатити неустойку? 1 Іавсл відповів: хоч про внесення найманої плати нічого не виражено в стипуляції про неустойку, однак представляється правдоподібним, що сторони умовилися про невидалення колона протягом певного часу (лише в тому випадку), якщо колон буде вносити плату і обрабатиoportet

coleret: et ideo, si poenam petere coeperit is qui pensionibus satis non fecit, profuturam locatori doli exceptionem. 2. Paulus respondit servum, qui aestimatus colonae adscriptus est, ad periculum colonae pertinebit et ideo aestimationem huius defuncti ab herede colonae praestari oportere.

55. Idem libro secundo sententiarum Dominus horreorum effractis et compilatis horreis non tenetur, nisi custodiam eorum recepit: servi tamen eius cum quo contractum est propter aedificiorum notitiam in quaestionem peti possunt. 1. In conducto fundo si conductor sua opera aliquid necessario vel utiliter auxerit vel aedificaverit vel instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea quae impendit ex conducto cum domino fundi experiri potest. 2. Qui contra legem conductionis fundum ante tempus sine iusta ac probabili causa deseruerit, ad solvendas totius temporis pensiones ex conducto conveniri potest, quatenus locatori in id quod eius interest indemnitas servetur.

56. Idem libro singulari de officio praefecti vigilum Cum domini horreorum insularumque desiderant diu non apparentibus nec eius temporis pensiones exsolventibus conductoribus aperire et ea quae ibi sunt describere, а publicis personis quorum interest audiendi sunt, tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari.

57. Iavolenus libro nono ex posterioribus Labeonis Qui domum habebat, aream iniunctam ei domui vicino proximo locaverat: is vicinus cum aedificaret in suo, terram in eam aream amplius quam fundamenta caementicia locatoris erant congessit, et ea terra adsiduis pluviis inundata, ita parieti eius qui locaverat umore praestituto madefacto, aedificia corruerunt. Labeo ex locato tantummodo actionem esse ait, quia non ipsa congestio, sed umor ex ea congestione postea damno fuerit, damni autem iniuriae actio ob ea ipsa sit, per quae, non extrinsecus alia causa oblata, damno quis adfectus est: hoc probo.

вать землю належним образом. Тому якщо обличчя, що не внесло найманої плати, приступить до стягнення неустойки, то наймодатель може скористатися ексцепцией про намір. з 2. Павло відповів, що ризик випадкової загибелі раба, який, підданий грошовій оцінці, був переданий орендарю, буде лежати на орендарі, і тому, якщо раб помре, з спадкоємця орендаря повинна буде стягнута сума грошової оцінки.

55. Він же у 2-й книзі «Сентенцій». Власник складів не відповідає (за вміщені в склад товари), якщо склади були зламані і розграбовані, хіба що він взяв на себе охорону складів; але раби, належні особі, з якою укладений договір, можуть бути піддані допиту під тортурами внаслідок знання ними будови [641]. з 1. Якщо наймач маєтка своїм трудом зробив необхідні або корисні роботи - поліпшив маєток або звів будови або споруди - і про це не було угоди (з наймодателем), то наймач може пред'явити до власника маєтка витікаючий з найма позов про відшкодування йому витрат. з 2. Хто всупереч договору найма покинув маєток до настання терміну (договору) без грунтовної і доведеної причини, той може бути на основі позову з найма присуджений до внесення найманої плати за весь час ' в такому об'ємі, щоб наймодателю бьшо надане відшкодування його збитків'[642].

56. Він же в єдиній книзі «Про обов'язки префекта нічної варти». Якщо наймачі складів і будинків довго не з'являються ' і не вносять за цей час найманої плати' і якщо власники бажають розкрити (склад або будинок) і переписати те, що там знаходиться, то вони (власники) повинні бути вислухані ' компетентним державним чиновником. У таких справах потрібно дотримувати дворічний термін'[643].

57. Яволен в 9-й книзі «З посмертно виданих книг Лабеона». Власник будинку здав в оренду найближчому сусіду двір, що примикає до цього будинку. Цей сусід, оскільки проводив будівництво на своїй дільниці, приніс на цей двір кількість землі, що перевищила рівень цегляного підмурівка будинку орендодавця, і ця земля, розмита безперервними дощами, так зволожила стіну будинку орендодавця, що будівля обрушилася. Лабеон затверджує, що тут покладається тільки позов з договору оренди, оскільки не саме накопичення (землі у дворі), а вогкість з цієї купи потім послужила причиною збитку. (Лабеон говорить, що) позов про збиток внаслідок неправомірної дії повинен бути пов'язаний з тим самим обставиною, від якої понесений збиток, без залучення іншої причини ззовні [644]. Це я схвалюю.

58. LABEO libro quarto posteriorum а Iavoleno epitomatorum Insulam uno pretio totam locasti et eam vendidisti ita, ut emptori mercedes inquilinorum accederent, quamvis eam conductor maiore pretio locaret, tamen id emptori accedit, quod tibi conductor debeat. 1. In operis locatione non erat dictum, ante quam diem effici deberet: deinde, si ita factum non esset, quanti locatoris interfuisset, tantam pecuniam conductor promiserat, eatenus eam obligationem contrahi puto, quatenus vir bonus de spatio temporis aestimasset, quia id actum apparet esse, ut eo spatio absolveretur, sine quo fieri non possit. 2. Quidam in municipio balineum praestandum annuis viginti nummis conduxerat et ad refectionem fornacis fistularum similiumque rerum centum nummi ut praestarentur ei, convenerat: conductor centum nummos petebat, ita ei deberi dico, si in earum rerum refectionem eam pecuniam impendi satisdaret.

59. Iavolenus libro quinto Labeonis posteriorum Marcius domum faciendam а Flacco conduxerat: deinde operis parte effecta terrae motu concussum erat aedificium. Massurius Sabinus, si vi naturali, veluti terrae motu hoc acciderit, Flacci esse periculum.

60. Labeo posteriorum libro quinto а Iavoleno epitomatorum Cum in plures annos domus locata est, praestare locator debet, ut non solum habitare conductor ex calendis illis cuiusque anni, sed etiam locare habitatori si velit suo tempore possit, itaque si ea domus ex kalendis ianuariis fulta in kalendis iuniis permansisset, ita ut nec habitare quisquam nec ostendere alicui posset, nihil locatori conductorem praestaturum, adeo ut nec cogi quidem posset ex kalendis iuliis refecta domu habitare, nisi si paratus fuisset locator commodam domum ei ad habitandum dare. 1. Heredem coloni, quamvis colonus non est, nihilo minus domino possidere existimo. 2. Vestimenta tua fullo perdidit et habes unde petas nec repetere vis: agis nihilo minus ex locato cum fullone, sed iudicem aestimaturum, an possis adversus furem magis agere et ab eo tuas res

58. Лабеон в 4-п книзі «З посмертно виданих книг» в скороченні Яволена. Ти здав в оренду прибутковий будинок загалом за одну ціну і продав його з тією умовою, щоб покупцю як приналежність будинку покладалася квартирна плата жильців. Хоч орендар будинку здав його квартирантам за більш високу ціну, однак покупцю належить те, що тобі був повинен орендар. з 1. При договорі підряду не було сказано, до якого терміну повинна бути виконана робота. Потім, якщо таким чином зроблено не буде, підрядчик зобов'язується в розмірі матеріальної зацікавленості замовника. Я вважаю, що це зобов'язання встановлюється на такий термін, який міг би визначити людина добросовісна, оскільки очевидно, що було у вигляду, щоб справа була кінчена в той термін, раніше якого його виконати неможливо. з 2. Хтось взяв в оренду баню в муниципії за 20 монет в рік і домовився, щоб йому було надано 100 монет на ремонт печі, водопровідних труб і інших подібних речей. Орендар став вимагати ці 100 монет. Я вважаю, що його вимоги повинні бути задоволені, якщо він надасть поруку в тому, що ці гроші витрачаються для виправлення вказаних речей.

59. Яволен в 5-й книзі «З посмертно виданих книг Лабеона». Марций найнявся побудувати будинок для Флакка; коли частина споруди була готова, то будівля була зруйнована землетрусом. Массурий Сабін (указав), що якщо це трапилося внаслідок сил природи, як, наприклад, землетруси, то ризик лежить на Флакке.

60. Лабеон в 5-й книзі «З посмертно виданих книг» в скороченні Яволена. Якщо будинок зданий на декілька років, то наймодатель повинен надати наймачу не тільки можливість жити там з відповідного місяця кожного року, але і можливість здати (приміщення) в субнаем протягом терміну договору. Якщо цей будинок в січневі календи тримався на підпорах і в липневі календи залишався в тому ж положенні, так що в ньому не можна було жити і не можна було показати його іншому обличчю, то наймач нічого не зобов'язаний надати наймодателю; наймач не може бути примушений жити у відремонтованому будинку з липневих календ, ' хіба що наймодатель був готів дати йому (наймачу) зручний будинок для мешкання (з січня по червень) > 104. з 1. Я вважаю, що спадкоємець орендаря, хоч він не є орендарем, проте втримує володіння річчю для власника. з 2. Чистильник плаття втратив твій одяг; ти можеш її зажадати [645][646], але не хочеш пред'явити вимогу про повернення; проте ти пред'являєш витікаючий з найма позов до чистильника [647]. 'Але суддя повинен розсудити, не

consequi fullonis videlicet sumptibus: sed si hoc tibi impossibile esse perspexerit, tunc fullonem quidem tibi condemnabit, tuas autem actiones te ei praestare compellet. 3. Lege dicta domus facienda locata erat ita, ut probatio aut improbatio locatoris aut heredis eius esset: redemptor ex voluntate locatoris quaedam in opere permutaverat, respondi opus quidem ex lege dicta non videri factum, sed quoniam ex voluntate locatoris permutatum esset, redemptorem absolvi debere. 4. Mandavi tibi ut excuteres, quanti villam aedificare velles: renuntiasti mihi ducentorum impensam excutere: certa mercede opus tibi locavi, postea comperi non posse minoris trecentorum eam villam constare: data autem tibi erant centum, ex quibus cum partem impendisses, vetui te opus facere, dixi, si opus facere perseveraveris, ex locato tecum agere, ut pecuniae mihi reliquum restituas. 5. Messem inspiciente colono, cum alienam esse non ignorares, sustulisti, condicere tibi frumentum dominum posse Labeo ait, et ut id faciat, colonum ex conducto cum domino acturum. 6. Locator horrei propositum habuit se aurum argentum margaritam non recipere suo periculo: deinde cum sciret has res inferri, passus est. proinde eum futurum tibi obligatum dixi, ac si propositum fuit, remissum videtur.

7. Servum meum mulionem conduxisti: neglegentia eius mulus tuus perit, si ipse se locasset, ex peculio dumtaxat et in rem versum damnum tibi praestaturum dico: sin autem ipse eum locassem, non ultra me tibi praestaturum, quam dolum malum et culpam meam abesse: quod si sine definitione personae mulionem а me conduxisti et ego eum tibi dedissem, cuius neglegentia iumentum perierit, illam quoque culpam me tibi praestaturum aio, quod eum elegissem, qui eiusmodi damno te adficeret.

8. Vehiculum conduxisti, ut onus tuum portaret et secum iter faceret: id cum pontem transiret, redemptor eius pontis portorium ab eo exigebat: quaerebatur, an etiam pro ipsa sola reda portorium daturus fuerit, puto, si mulio non ignoravit ea se transiturum, cum vehiculum locaret, mulionem

чи можеш ти краще пред'явити позов до злодія і вимагати повернення твоїх речей, кінцеве за рахунок чистильника; якщо суддя убачив, що це для тебе неможливе, то він покладе відповідальність перед тобою на чистильника, але примусить тебе надати йому твої иски'107. з 3. За умовами договору підряд на споруду будинку був даний таким чином, щоб схвалення або несхвалення (результату труда) залежало від замовника або його спадкоємця. Підрядчик за бажанням замовника щось змінив в (побудованому) приміщенні. Я відповів, що хоч, виходячи з умови договору, робота не представляється зробленою (належним образом), але оскільки по волі замовника бьшо внесене виправлення, підрядчик повинен бути виправданий. з 4. Я доручив тобі, щоб ти склав кошторис на споруду вілли. Ти сповістив мене, що витрати повинні становити 200. Я за зазделегідь певну (на основі кошторису) винагороду дав тобі цей підряд. Потім я пересвідчився в тому, що споруда цієї вілли не може відбутися менше ніж за 300. Але тобі вже бьшо передане 100, з яких коли ти витратив частину; я заборонив тобі проводити споруду. Я сказав, що якщо ти не перестанеш проводити споруду, я буду судитися з тобою на основі договору підряду, щоб ти повернув мені гроші, що залишилися. з 5. На очах орендаря ти зібрав урожай, оскільки не знав, що він чужий. Лабеон затверджує, що власник може пред'явити до тебе кондикционний позов про повернення (зібраного) хліба, і орендар повинен пред'явити йому позов з договору оренди, щоб примусити його до цього. з 6. Орендодавець складу мав намір не приймати на свій ризик у себе (на складі) золото, срібло, перли. Потім, коли він взнав, що ці речі внесені (туди), він допустив це. Тому я сказав, що на майбутній час він буде нести перед тобою зобов'язання (відносно збереження цих речей), і якщо бьшо (протилежне) намір, представляється, що він відмовився від нього. з 7. Мого раба ти взяв внаем як погонич мулів. Через його недбайливість загинув твій мул. Я затверджую, що якщо він сам найнявся до тебе, збиток повинен бути відшкодований тобі тільки по позову з пекулия і позову про витребування збагачення домовладики, отриманого від операції підвладного. Ну, а якщо я сам його здав, я несу відповідальність перед тобою навіть зверх того, в чому є з моєї сторони злий намір і недбалість. Адже якщо ти брав у мене внайми погонича мулів, не визначаючи конкретно, кого б ти хотів взяти, і я дав тобі того, чиїм нерадением був погублений мул, тоді як? Я затверджую, що повинен буду нести відповідальність за його провину, оскільки я вибрав того, хто заподіяв тобі такий збиток. з 8. Ти найняв віз з тим, щоб вона перевезла твій вантаж, і здійснила (цей) шлях разом з тобою. Коли вона переїжджала через міст, відкупник (мито з) цього моста зажадав з нього (погонича) мостове мито. Питалося, чи повинен він внести мито за сам віз? Я вважаю, що якщо погонич знав, що він буде там проїжджати,

praestare debere. 9. Rerum custodiam, quam horrearius conductoribus praestare deberet, locatorem totorum horreorum horreario praestare non debere puto, nisi si in locando aliter convenerit.

61. Scaevola libro septimo digestorum Colonus, cum lege locationis non esset comprehensum, ut vineas poneret, nihilo minus in fundo vineas instituit et propter earum fructum denis amplius aureis annuis ager locari coeperat, quaesitum est, si dominus istum colonum fundi eiectum pensionum debitarum nomine conveniat, an sumptus utiliter factos in vineis instituendis reputare possit opposita doli mali exceptione. respondit vel expensas consecuturum vel nihil amplius praestaturum. 1. Navem conduxit, ut de provincia Cyrenensi aquileiam navigaret olei metretis tribus milibus impositis et frumenti modiis octo milibus certa mercede: sed evenit, ut onerata navis in ipsa provincia novem mensibus retineretur et onus impositum commisso tolleretur, quaesitum est, an vecturas quas convenit а conductore secundum locationem exigere navis possit, respondit secundum ea quae proponerentur posse.

62. LABEO libro primo pithanon Si rivum, quem faciendum conduxeras et feceras, antequam eum probares, labes corrumpit, tuum periculum est. Paulus: immo si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum, si operis vitio accidit, tuum erit detrimentum.

III. DE AESTIMATORIA

1. Ulpianus libro trigensimo secundo ad edictum Actio de aestimato proponitur tollendae dubitationis gratia: fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata vendenda datur, utrum ex vendito sit actio propter aestimationem, an ex locato, quasi rem vendendam locasse videor.

тоді, коли здавав віз, платити повинен погонич. з 9. Я вважаю, що орендодавець всіх складів загалом не повинен нести відповідальність за охорону (що складуються) речей перед господарем - (орендарем) складу, яку повинен нести перед суборендарями господар складу, ' хіба що якщо при здачі в оренду відбудеться інакша домовленість'[648].

61. Сцевола в 7-й книзі «Дигест». Колон, незважаючи на те, що за умовами оренди не було передбачено, щоб він розташовував виноградники (на орендованій землі), проте насаджав виноградники на земельній дільниці, і через їх плоди з'явилася можливість здавати його в оренду більше, ніж за 10 золотих в рік, (які стягувалися раніше). Було задане питання про те, що якщо власник пред'явить позов, щоб того колона, що вигнав з дільниці через заборгованість по орендних платежах, то насправді чи може той, ' протипоставити йому ексцепцию відносно злого наміру'[649], зарахувати в рахунок заборгованості витрати, понесені ним на пристрій виноградників? Він відповів, що або (колон, сам пред'явивши позов), повинен буде витребувати (свої) витрати, або йому не буде надано нічого. з 1. (Хтось) найняв корабель, щоб той за певну плату приплив з провінції Киренаїка в Аквілею, навантажений трьома тисячами метрет оливкового масла і вісьма тисячами модиев хліба. Але трапилося так, що навантажений корабель (по незалежних від перевізника причинах) залишався в самій провінції протягом дев'яти місяців, і занурений товар був конфіскований Питалося: чи може господар корабля вимагати у орендаря обумовлену за договором найма плату? Він відповів, що відповідно до тих фактів, які були вказані, може.

62. Лабеон в 1-й книзі «Переконань». Якщо канал, який ти найнявся викопати, - і роботу виконав, - зіпсував обвал і це трапилося до здачі роботи, ризик псування роботи лежить на тобі. Павло, навпаки, якщо це трапилося через нестачі грунту, ризик лежить на замовникові, а якщо через неякісне виконання роботи, збиток відноситься на твій рахунок. Титул VI. Нехай викликані в суд йдуть або представлять поручителів або:  Титул VI. Нехай викликані в суд йдуть або представлять поручителів або (інакше) забезпечення: 1. Павло в 1-й книзі «Коментарів до едикту». Едиктом встановлене, щоб [поручитель, представлений в забезпечення явки в суд [127],] обирався в залежності від характеру справи з багатих людей, крім випадків вибору поручителя з числа близьких людей;
Титул IV. Про продану спадщину або иске49: 1. Помпоний в 9-й книзі «Коментарів до Сабіну». Якщо продається:  Титул IV. Про продану спадщину або иске49: 1. Помпоний в 9-й книзі «Коментарів до Сабіну». Якщо продається спадщина батька, який ще живши або (взагалі) не існує, то ця дія нікчемна, оскільки в світі речей відсутнє те, що продається. 2. Ульпиан в 49-й книзі Коментарів до
Титул II. Про присягу - добровільної, або необхідної, або судової [13]:  Титул II. Про присягу - добровільної, або необхідної, або судової [13] [14] [15]: 1. Гай в 5-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». 'Як найважливіше средство542 для належних дозволу суперечок у вживання увійшла святість присяги, шляхом якої дозволяються спори на основі ' 'или5' угоди що самих позиваються, Sui і
Титул V. Об обмежених в правоздатності: 1. Гай в 4-й книзі «Коментарів до провінційному едикту».:  Титул V. Об обмежених в правоздатності: 1. Гай в 4-й книзі «Коментарів до провінційному едикту». Обмеження в правоздатності є зміна (юридичного) положення. 2. Ульпиан в 12-й книзі «Коментарів до едикту». Цей едикт відноситься до тих випадків обмеження правоздатності,
Титул V. Об обіцянці заплатити гроші [132]: 1. Ульпиан в 27-й книзі «Коментарів до едикту». Цим едиктом претор:  Титул V. Об обіцянці заплатити гроші [132]: 1. Ульпиан в 27-й книзі «Коментарів до едикту». Цим едиктом претор протегує природній справедливості: він охороняє обіцянку (сплатити підтверджений борг), засновану на угоді, оскільки обдурити довір'я є тяжким
Титул VI. Об Македоніановом сенатусконсульте [246]: 1. Ульпиан в 29-й книзі «Коментарів до едикту». Слова Македо:  Титул VI. Об Македоніановом сенатусконсульте [246]: 1. Ульпиан в 29-й книзі «Коментарів до едикту». Слова Македо- нианова сенатусконсульта такі: «Оскільки Македоній серед інших причин (довершеного ним) злочину, які корінити в його характері, привів також і (що лежали на ньому) борги, і так
Титул V. О кондикції у разі ганебного або неправомірного:  Титул V. О кондикції у разі ганебної або неправомірної основи [63]: 1. Павло в 10-й книзі «Коментарів до Сабіну». Все, що дається, дається або для якої-небудь справи, або внаслідок якої-небудь основи - ганебного або чесного; ганебна ж основа може бути або на стороні що дає, а не одержуючого, або тільки