На головну сторінку   Всі книги

4.1. Титульний лист

Як будь-який документ бізнес-проект починається з титульного листа, який повинен бути суворо оформленим, лаконічним і привабливим.

На титульному листі приводиться, в довільному, але в порядку, що добре сприймається, наступна інформація:

1.

найменування підприємства, посада і прізвище особи, до якого прямує бізнес-проект;

2. найменування, адреса і кошти зв'язку з підприємством, що впроваджує бізнес-проект і з керівником даного підприємства;

3. повне найменування проекту;

4. коротке найменування проекту (девіз, шифр);

5. прізвище і кошти зв'язку з автором ідеї і розробником бізнесу-проекту;

6. дата почала реалізації проекту;

7. тривалість проекту;

8. період часу, на який актуальні дані проекту;

9. дата складання проекту.

Титульний лист повинен містити всю перераховану вище інформацію, яка необхідна для першого ознайомлення з авторами ідеї, розробниками бізнес-плану і бізнесу-проекту, фізичною або юридичною особою, плануючою реалізацію даного проекту і початки розгляду власне бізнесу-проекту. У випадку якщо якої-небудь інформації не буде, то імовірність подальшої оцінки ефективності і привабливість проекту різко меншає. Титул VIII. Про прийняття на себе обов'язків третейського судді: так:  Титул VIII. Про прийняття на себе обов'язків третейського судді: так винесуть рішення ті, хто прийняв на себе третейський розгляд: 1. Павло у 2-й книзі «Коментарів до едикту». Угода сторін про передачу їх суперечки на дозвіл третейського суду діє подібно судовому порядку і має на меті закінчення суперечок. 2. Ульпиан в 4-й книзі «Коментарів до едикту». Існує
Титул VIII. Про ділення речей і їх властивості: 1. Гай у 2-й книзі «Інстнтуцтш». Найбільш загальним образом речі діляться:  Титул VIII. Про ділення речей і їх властивості: 1. Гай у 2-й книзі «Інстнтуцтш». Найбільш загальним образом речі діляться на дві частини: одні є речами божественного права, інші - людського права. Речі божественного права - це, наприклад, речі священні і релігійні. Святі речі, як,
Титул І. К Веллейанову сенатусконсульту [302]: 1. Павло в 30-й книзі «Коментарів до едикту». У Веллейановом:  Титул І. К Веллейанову сенатусконсульту [302]: 1. Павло в 30-й книзі «Коментарів до едикту». У Веллейановом сенатусконсульте найбільш повно викладається правило про те, щоб жінки не вступали в чиї-небудь зобов'язання [303]. з 1. Оскільки звичаєм віднято у жінок виконання громадянських обов'язків
Титул І. Об встановленні меж: 1. Павло в 23-й книзі «Коментарів до едикту». Позов про встановлення:  Титул І. Об встановленні меж: 1. Павло в 23-й книзі «Коментарів до едикту». Позов про встановлення меж - особистий позов, хоч і використовується для виндикації речі. 2. Ульпиан в 19-й книзі «Коментарів до едикту». Цей позов (про встановлення меж) відноситься до сільських маєтків, хоч
Титул VI. Про тих, хто є (особами) свого або чужого права:  Титул VI. Про тих, хто є (особами) свого або чужого права: 1. Гай в 1-й книзі «Інституцій». Слідує інше ділення з точки зору права осіб: деякі обличчя є обличчями свого права, деякі підлеглі чужому праву. Розглянемо, хто підлеглий чужому праву; бо якщо ми взнаємо, які ці обличчя, то зрозуміємо,
Титул І. О сервітутах: 1. Марциан в 3-й книзі «Правив». Сервітути суть або сервітути:  Титул І. О сервітутах: 1. Марциан в 3-й книзі «Правив». Сервітути суть або сервітути особисті, як те: користування і узуфрукт, - або сервітути речові, якось: сервітути сільських і міських маєтків. 2. Ульпиан в 17-й книзі «Коментарів до едикту». Один з власників
Титул 11. Про походження права і всіх магістратів і про:  Титул 11. Про походження права і всіх магістратів і про спадкоємність мудреців: 1. Гай в 1-й книзі «Коментарів до XII таблиць». Приступаючи до тлумачення законів древності, я вирішив, що мені з потреби доведеться спочатку звернутися до основи Міста: не тому, що я хочу зробити коментарі багатослівними, а тому, що, як