На головну сторінку   Всі книги

Титул І. О відновленні в первинному положенні

1. Ульпиан в 11-й книзі «Коментарів до едикту». Корисність даного титулу не потребує рекомендації, бо сам титул це показує. У цьому титулі претор багато разів приходить на допомогу людям, що зробив промах, або обдуреним, або потерпілим збиток внаслідок страху, або (чужого) лукавства, або віку, або своєї відсутності,

2.

Павло в 1-й книзі «Сентенцій», або внаслідок зміни їх (юридичного) положення, або внаслідок правомірної помилки.

3. Модестин в 8-й книзі «Пандект». Претор обіцяє відновлення в первинному положенні у всіх позовних вимогах на основі дослідження справи, т. е. щоб була встановлена правомірність цих позовних вимог і їх істинність, і на цій основі (претор) приходить на допомогу окремим особам.

4. Каллистрат в 1-й книзі «Застерігаючого едикта». Я знаю, що, на думку багатьох, не вислухується той, хто вимагає відновлення первинного положення внаслідок досить дрібної справи або суми, якби тим (відновленням) був заподіяний збиток більшій справі або сумі.

5. Павло в 7-й книзі «Коментарів до едикту». Ніхто не вважається відчуженим від справи, відносно якого претор пообіцяє, що воно буде відновлене в первинному положенні.

6. Ульпиан в 13-й книзі «Коментарів до едикту». Не тільки спадкоємці особи молодше за 25 років можуть бути відновлені в первинному положенні, але також і спадкоємці тих, хто був відсутній по державних справах, а також (спадкоємці) всіх тих, хто самі могли бути відновлені в первинному положенні, і так вирішується вельми часто. Отже, зможе бути відновлений в первинному положенні той, хто або є спадкоємцем, або той, кому повернена спадщина, або спадкоємець підвладного сина-воїна. Відповідно, якщо обличчя, що не досягло 25 років, віддається в рабство або стає служницею, то їх пану дається відновлення в первинному положенні в межах встановленого терміну. Але якщо випадкове це обличчя, що не досягло 25 років, було обдурено в отриманій (паном) спадщині, то Юліан в 17-й книзі дигест пише, що пан може мати мотив до відмови від нього не тільки відповідно до пільги за віком, але навіть якщо вік його і не захищає. Бо пільгою законів користуються не ради отримання спадщини, але ради покарання.

7 Marcellus libro tertio digestorum Divus Antoninus Marcio Avito praetori de succurrendo ei, qui absens rem amiserat, in hanc sententiam rescripsit: «Etsi nihil facile mutandum est ex sollemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est. Itaque si citatus non respondit et ob hoc more pronuntiatum est, confestim autem pro tribunali te sedente adiit: existimari potest non sua culpa, sed parum exaudita voce praeconis defuisse, ideoque restitui potest». 1. Nec intra has solum species consistet huius generis auxilium: etenim deceptis sine culpa sua, maxime si fraus ab adversario intervenerit, succurri oportebit, cum etiam de dolo malo actio competere soleat, et boni praetoris est potius restituere litem, ut et ratio et aequitas postulabit, quam actionem famosam constituere, ad quam tunc demum descendendum est, cum remedio locus esse non potest.

8 Macer libro secundo de appellationibus Inter minores viginti quinque annis et eos qui rei publicae causa absunt hoc interest, quod minores annis etiam qui per tutores curatoresve suos defensi sunt, nihilo minus in integrum contra rem publicam restituuntur, cognita scilicet causa: ei vero qui rei publicae causa absit, ceteris quoque qui in eadem causa habentur, si per procuratores suos defensi sunt, hactenus in integrum restitutione subveniri solet, ut appellare his permittatur.

II. QUOD METUS CAUSA GESTUM ERIT

1 Ulpianus libro undecimo ad edictum Ait praetor: «Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo». Olim ita edicebatur «quod vi metusve causa»; vis enim fiebat mentio propter necessitatem impositam contrariam voluntati: metus instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. Sed postea detracta est vis mentio ideo, quia quodcumque vi atroci fit, id metu quoque fieri videtur.

7. Марцелл в 3-й книзі «Дигест». Про допомогу особі, що втратила річ під час своєї відсутності, божественний Антонін дав претору Марцию Авіту рескрипт наступного змісту: «Хоч вельми нелегко вносити зміни у встановлений порядок, але там, де цього вимагає явна справедливість, необхідно приходити на допомогу. Отже, якщо викликаний в суд не відповів на виклик і внаслідок цього було винесене рішення (проти нього), а він тут же прийшов до тебе, поки ти ще засідав в суді, то ти можеш ще з'ясувати, чи не з'явилася його відсутність слідством не його провини, а несприйняття ним голосу, що викликав в суд, і відновити його в колишньому стані». з 1. Але допомога цього вигляду не обмежується тільки цим прикладом; дійсно, треба надавати допомогу тим, хто був обдурений без своєї провини, якщо обманні дії здійснює противник, і цю допомогу треба надавати навіть тоді, коли може бути використаний позов про обман. І хорошому претору більш личить повертати судову справу в первинне положення, як цього вимагають розум і справедливість, ніж надавати позов, манливий за собою ганьбу; до цього (позову) потрібно сходити лише тоді, коли не можуть бути використані інші кошти.

8. Мацер у 2-й книзі «Про апеляції». Між особами, що не досягли 25 років, і тими, хто відсутній по державних справах, відмінність складається в тому, що особи молодше за 25 років, навіть ту, яка захищається їх хранителями і опікунами, проте всупереч державному (рішенню) відновлюються в первинному положенні, зрозуміло, після розслідування справи; тому ж, хто був відсутній по державних справах, і всім іншим, хто знаходиться в таких же обставинах, якщо вони захищаються своїми повіреними, звичайно тільки в тому значенні виявляється сприяння у відновленні в первинному положенні, що їм дозволяється апелювати. ТОЧКИ: АсцендентТакже називається Asc, висхідний знак і куспид 1-го:  ТОЧКИ: АсцендентТакже називається Asc, висхідний знак і куспид 1-го домаКоренное значення: Матеріалізація. Кореляції: Зовнішній вигляд, умови оточення, «Я», ім'я країни або компанії, населення. Економічні показники: Покупці. Відношення публіки до поточних
Точка зору споживача: Підтримка хороших взаємовідносин з споживачами є важливою:  Точка зору споживача: Підтримка хороших взаємовідносин з споживачами є важливим чинником для виживання компанії. Вона повинна навчитися дивитися на себе очима споживачів. Інтереси клієнтів звичайно оцінюються у чотирьох напрямах: час, якість,
ТОЧКА ЗБИТКОВОСТІ (ЗБИТКУ): економічна ситуація на підприємстві, при якій виручка від:  ТОЧКА ЗБИТКОВОСТІ (ЗБИТКУ): економічна ситуація на підприємстві, при якій виручка від реалізації продукції менше поточних витрат виробництва: до до ЕЦД. lt; ЄС,. л,., де Ц,., З,.- оптова ціна і собівартість одиниці /-й продукції; Aj - річний об'єм
Точка беззбитковості, запас фінансової міцності, операційний:  Точка беззбитковості, запас фінансової міцності, операційний леверидж.: Беззбитковість роботи підприємства залежить від багатьох чинників, в тому числі від вибору оптимального обсягу виробництва і доцільних темпів розвитку підприємства; для аналізу беззбитковості необхідно уміти визначати точку беззбитковості
Точка беззбитковості: це величина об'єму продажу, при якій підприємство буде в:  Точка беззбитковості: це величина об'єму продажу, при якій підприємство буде спроможний покрити всі свої витрати (постійні і змінні), не отримуючи прибутку. Об'єм продажу в точці беззбитковості (T'J у вартісному вираженні рівний:13. ПЬлов В. М" Ляпунов С. И. З^п +
3.4 ТНК і національні інтереси.: Діяльність ТНК тісно - пов'язана з інтересами держав їх:  3.4 ТНК і національні інтереси.: Діяльність ТНК тісно - пов'язана з інтересами держав їх походження. Переважна більшість сучасних держав має яскраво виражену національну спрямованість. Їх метою є забезпечення високого рівня, якості і тривалості
Титул XXI. Про обов'язки того, кому делегована юрисдикція:  Титул XXI. Про обов'язки того, кому делегована юрисдикція: 1. Папиниан в 1-й книзі «Питань». Та (влада), яка надається особливо за допомогою закону або сенатусконсульта або постанови принцепсов, не передається шляхом делгирования юрисдикції. Ту ж (влада), яка належить (будь-кому) по