На головну сторінку   Всі книги

Титул XII. Про обов'язки префекта Міста

1. Ульпиан в отдельногі книзі «Про обов'язки префекта Міста». У листі божественної Півночі, посланому до Фабію Цилону, префекту Міста, оголошено, що префектура Міста карає за всі злочини, не тільки за ті, які довершені в Місті, але і за довершені за межами Міста в Італії.

з 1. Префект повинен вислухувати жалоби на добродіїв з боку рабів, які вдаються до статуям або були куплені на власні гроші, щоб бути відпущеними на волю. з 2. Він повинен також вислухувати і жалоби потребуючих патронів на їх вольноотпущенников, особливо

patronos egentes de suis libertis querentes audiet, maxime si aegros se esse dicant desiderentque а libertis exhiberi. 3. Relegandi deportandique in insulam, quam imperator adsignaverit, licentiam habet. 4. Initio eiusdem epistulae ita scriptum est: «cum urbem nostram fidei tuae commiserimus»: quidquid igitur intra urbem admittitur, ad praefectum urbi videtur pertinere. Sed et si quid intra centensimum miliarium admissum sit, ad praefectum urbi pertinet: si ultra ipsum lapidem, egressum est praefecti urbi notionem. 5. Si quis servum suum adulterium commisisse dicat in uxorem suam, apud praefectum urbi erit audiendus. 6. Sed et ex interdictis quod vi aut clam aut interdicto unde vi audire potest. 7. Solent ad praefecturam urbis remitti etiam tutores sive curatores, qui male in tutela sive cura versati graviore animadversione indigent, quam ut sufficiat eis suspectorum infamia: quos probari poterit vel nummis datis tutelam occupasse, vel praemio accepto operam dedisse, ut non idoneus tutor alicui daretur, vel consulto circa edendum patrimonium quantitatem minuisse, vel evidenti fraude pupilli bona alienasse. 8. Quod autem dictum est, ut servos de dominis querentes praefectus audiat, sic accipiemus non accusantes dominos (hoc enim nequaquam servo permittendum est nisi ex causis receptis), sed si verecunde expostulent, si saevitiam, si duritiam, si famem, qua eos premant, si obscenitatem, in qua eos compulerint vel compellant, apud praefectum urbi exponant. Hoc quoque officium praefecto urbi а divo Severo datum est, ut mancipia tueatur ne prostituantur. 9. Praeterea curare debebit praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotium suum et temperent his, quae sunt prohibita. 10. Cum patronus contemni se а liberto dixerit vel contumeliosum sibi libertum queratur vel convicium se ab eo passum liberosque suos vel uxorem vel quid huic simile obicit: praefectus urbi adiri solet et pro modo querellae corrigere eum, aut comminari aut fustibus castigare aut ulterius procedere in poena eius solet: nam et puniendi plerumque sunt liberti. Certe si se delatum а liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli poena in eum statui debet. 11. Cura carnis omnis ut iusto pretio praebeatur ad curam

якщо патрони говорять, що вони хворі і бажають, щоб вольноотпущенники їх годували. з 3. Він має право засуджувати до висилки і посилання на острів, вказаний імператором. з 4. На початку цього листа написане наступне: «Відтоді, як ми довірили тобі Наше Місто...», - таким чином, все, що здійснюється в Місті, очевидно, стосується префекта Міста. А якщо що-небудь сталося б в межах 100 миль (від Рима), то це також відноситься до ведіння префекта Міста. Але поза цими межами префект не має судової влади. з 5. Якщо будь-хто скаже, що його раб здійснив перелюбство з його дружиною, то його жалобу повинен розібрати префект Міста. з 6. Він може розбирати справи, пов'язані з интердиктами «Quod vi aut clam»[100] або з интердиктом «Unde vi»[101]. з 7. Звичайно до префекта Міста посилають хранителів або опікунів, які, погано виконуючи свої обов'язки, заслуговують більш суворого покарання, ніж що накладається на запідозрених в ганьбі, (наприклад) того, відносно яких може бути доведено, що вони дали хабар, щоб стати хранителями, або що вони, отримавши плату, приклали зусилля, щоб комусь не був даний відповідний хранитель, або, оголошуючи вартість майна опікуваного, свідомо зменшили її, або відчужували власність опікуваного з явно шахрайськими намірами. з 8. Сказане про те, що префект повинен вислухувати рабів, що скаржаться на добродіїв, ми повинні розуміти не в тому значенні, що раби можуть звинувачувати своїх добродіїв (адже це ніколи не дозволяється рабу, за винятком особливих випадків), а в тому, що раби можуть скромно скаржитися, якщо їх пан виявляє до них лютість, жорстокість, примушує їх голодувати, якщо вони можуть указати префекту Міста на те, що їх примушували або примушують до непристойності.

Божественна Північ ставила префектам в обов'язок захищати рабів проти примушення до проституції. з 9. Крім того, префект Міста повинен піклуватися про те, щоб міняйла чесно вели всі свої справи і стримувалися від того, що заборонено. з 10. Коли патрон заявляє, що його отпущенник поводився нечемно або образливо або заподіяв образу йому, його дітям або його дружині або зробив що-небудь подібне, то звичайно він є до префекта Міста, який накладає покарання в залежності від роду жалоби, або напученням, або прочуханкою, або більш суворою карою, оскільки отпущенники частіше за все заслуговують покарання. Зрозуміло, якщо отпущенник висунув проти патрона карне обвинувачення або вступив проти нього в змову з його ворогами, то його потрібно засудити до рудників. з 11. Турбота про всяке м'ясо, щоб

praefecturae pertinet, et ideo et forum suarium sub ipsius cura est: sed et ceterorum pecorum sive armentorum quae ad huiusmodi praebitionem spectant ad ipsius curam pertinent. 12. Quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur. 13. Et urbe interdicere praefectus urbi et qua alia solitarum regionum potest, et negotiatione et professione et advocationibus et foro, et ad tempus et in perpetuum: interdicere poterit et spectaculis: et si quem releget ab Italia, summovere eum etiam а provincia sua. 14. Divus Severus rescripsit eos etiam, qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum urbi accusandos.

2 Р AULUS libro singulari de officio praefecti urbi Adiri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis causis potest.

3 U LPIANUS libro secundo ad edictum Praefectus urbi cum terminos urbis exierit, potestatem non habet: extra urbem potest iubere iudicare.

XIII. DE OFFICIO QUAESTORIS

1 U LPIANUS libro singulari de officio quaestoris Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores. 1. Et а genere quaerendi quaestores initio dictos et Iunius et Trebatius et Faenestella scribunt. 2. Ex quaestoribus quidam solebant provincias sortiri ex senatus consulto, quod factum est Decimo Druso et Porcina consulibus, sane non omnes quaestores provincias sortiebantur, verum excepti erant candidati principis: hi etenim solis libris

воно постачалося по справедливих цінах, відноситься до турбот префектури, а тому під його спостереженням знаходиться як свиний ринок, так і інші ринки, пов'язані з якого-небудь роду постачанням іншої дрібної і великої рогатої худоби. з 12. Також охорона суспільного спокою жителів і порядок під час уявлень, як здається, відносяться до турбот префекта Міста, і, звісно, він повинен мати воїнів, розставлених по постах для охорони суспільного спокою і для донесення про те, що де сталося. з 13. Префект Міста може заборонити як на час, так і назавжди перебування в Місті і в якій-небудь інакшій із звичайних областей, заняття комерцією, або викладанням, або адвокатською діяльністю, або судової. Він може також заборонити проведення уявлень, і якщо він вишле будь-кого з Італії, він може видалити його також з його власної провінції. з 14. Божественна Північ постановила своїм рескриптом, що тих, про кого говорять, що вони складають недозволену колегію, потрібно звинувачувати перед судом префекта Міста.

2. Павло в окремій книзі «Про обов'язки префекта Міста». З листа божественного Адріана слідує, що (префект Міста) може розбирати позови, що пред'являються банкірами або проти банкірів, а також і (інші) грошові тяжби.

3. Ульпиан у 2-й книзі «Коментарів до едикту». Префект Міста, коли він виявляється за межами Міста, не володіє владою, але він може призначати суддю для розбору тяжб. З точки зору класичної теорії державних фінансів::  З точки зору класичної теорії державних финансов:: 1. фінанси - це завжди грошові відносини 2. фінанси виникають на стадії розподілу, включаючи перерозподіл; 3. фінанси дають про себе знати однонаправленним рухом грошових коштів, т. е. фінанси рухаються тільки в одну сторону; цей рух
Точки прив'язки суспільства: У кожної людини існує своя ієрархія точок прив'язки, тобто:  Точки прив'язки суспільства: У кожної людини існує своя ієрархія точок прив'язки, тобто свої уявлення про задоволення, про проблеми і про їх відносну важливість. Але щоб побудувати суспільство, необхідна взаємодія людей, необхідна наявність загальних точок
точки контролю ринку: Контроль системи через контроль окремих елементовРинок, як система:  точки контролю ринку: Контроль системи через контроль окремих елементовРинок, як система загалом, вільний тоді, коли вільні всі окремі елементи цієї системи. І зворотно, контроль над ринком загалом можливий, якщо встановити контроль хоч би над одним або
Точка зору інновацій і навчання: Дані цієї категорії показників відображають ті області, які:  Точка зору інновацій і навчання: Дані цієї категорії показників відображають ті області, які компанії вважають найбільш важливими для досягнення успіху в конкурентній боротьбі. Однак внаслідок мінливості моделі бізнесу фірма, що успішно функціонувала протягом одного
Точка критичного обсягу виробництва -: об'єм производ- ства, при якому загальні (валові) витрати рівні загальної:  Точка критичного обсягу виробництва -: об'єм производ- ства, при якому загальні (валові) витрати рівні загальній виручці від продажу. Починаючи з цього рівня, підприємство буде отримувати прибуток.
Точка беззбитковості: це величина об'єму продажу, при якій підприємство буде в:  Точка беззбитковості: це величина об'єму продажу, при якій підприємство буде спроможний покрити всі свої витрати (постійні і змінні), не отримуючи прибутку. Об'єм продажу в точці беззбитковості (T'J у вартісному вираженні рівний:13. ПЬлов В. М" Ляпунов С. И. З^п +
4.2 ТНК як інструмент лоббирования політичних інтересів.:  4.2 ТНК як інструмент лоббирования політичних інтересів.: Важливим є і той вплив, який представили ТНК надають на місцеву адміністрацію, з метою поліпшення податкового режиму або дебюрократизації окремих процедур (наприклад, пов'язаних з інвестуванням). Часто саме могутнє лоббі зі