На головну сторінку   Всі книги

3.8 ТНК Центральних і Східних Європи. Участь Росії

Найбільший інтерес для нас представляють дані про 25 найбільші транснаціональні корпорації Центральної і Східної Європи. У цей час вони розподілені між дев'ятьма країнами базування: Хорватія - 5 ТНК, Словенія - 5, Угорщина - 4, Російська Федерація - 3, Чеська Республіка - 2, Польща - 2, Словаччина - 2, Латвія - 1 і Румунія - 1.

У спеціалізації цих ТНК найчастіше представлені такі галузі, як транспорт (7 компаній), горнодобивающая промисловість і нафтогазовий комплекс (5 ТНК), хімічна і фармацевтична промисловість (3 компанії).

У 2001 році уперше в список найбільших ТНК Центральної і Східної Європи попали три російські корпорації: «ЛУКойл» і два морських пароплавства (Приморське і Далекосхідне). Входження російських пароплавств в перелік найбільших ТНК Центральної і Східної Європи пояснюється дуже легко: ранжирование компаній проводилося по розміру зарубіжних активів, а більшість кораблів Приморського і Далекосхідного пароплавства плаває під іноземними прапорами.

Досягненням є те, що «ЛУКойл» очолив список найбільших компаній Центральної і Східної Європи, причому його зарубіжні активи більш ніж в сім разів перевищують відповідний показник наступної за ним латвійської компанії (Latvian Shipping Co.). Приведемо дані по 10 найбільшим ТНК Центральних і Східних Європи, т. до. всі російські компанії входять в цей перелік (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Характеристика 10 найбільших ТНК Центральної і Східної Європи, ранжируваних по об'єму зарубіжних активів (за даними 1999 року) Компанія Ранг по об'єму зарубіжних активів Зарубіжні активи, % від всіх активів компанії Зарубіжний продаж, % від загального об'єму продажу Зарубіжний персонал, % від всього персоналу компанії Індекс

транснациональ-ности,

% Ранг по

індексу

транснацио-наль-ности

ЛУКойл, РФ 1 38,4 42,6 8,3 29,8 9 Latvian Shipping Co., Latvia 2 97,6 100,0 64,3 87,3 1 Hrvatska

Elektroprivreda d.d., Croatia 3 11,7 1,3 0 4,3 10 Podravka Group, Croatia 4 59,9 30,6 7,3 32,6 8 Приморське морське

пароплавство, РФ 5 57,7 73,2 47,1 59,3 3 Gorenje Group, Slovenia 6 38,2 52,9 8,8 33,3 7 Далекосхідне морське

пароплавство, РФ 7 40,3 73,2 3,0 38,8 5 Pliva Group, Croatia 8 19,8 65,5 33,7 39,7 4 TVK Ltd., Hungary 9 31,7 63,1 17,7 37,5 6 Motokov a.s., Czech Republic 10 62,3 74,5 57,6 64,8 2 Розраховане на основі даних, що містяться в World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2001.

Російська нафтова компанія «ЛУКойл» лідирувала серед інших ТНК і по об'єму операцій по поглинанню іноземних компаній.

Можна назвати чотири найбільші операції, починаючи з 1998 року: поглинання румунської компанії «Petrotel SA» (1998 рік, за 56 млн. долл., 51% статутних капітали), болгарської корпорації «Neftokhim» (1999 рік, за 361 млн. долл., 58% статутних капітали), Одеського нафтопереробного заводу на Україні (1999 рік, за 6,5 млн. долл., 51,9% статутних капітали) і американській компанії «Getty Oil Plc.» (2000 рік, за 71 млн. долл., 100% статутних капітали). Особливо підкреслюється значення останньої операції: ЛУКойл називається першої російської ТНК, що поглинула американську нафтову компанію. Причому, «Getty Oil Plc.» володіє 1260 роздрібними торговими підприємствами в 13 державах.

Незважаючи на те, що «ЛУКойл» однозначно лідирує серед компаній по всіх абсолютних показниках (зарубіжним і загальним активам, продажу, чисельності персоналу), по рівню транснациональности він займає відповідно до даних, приведених в табл. 6, скромне дев'яте місце, а з 25 найбільших компаній Центральної і Східної Європи - 15 місце.

Головним чинником, перешкоджаючим включенню російських компаній в подібного вигляду рейтинги, є відсутність прозорості в їх діяльності. Компанії недостатньо відкриті, не публікується звітність, складена по західних стандартах. Так, як явний претендент на лідерство в переліку найбільших компаній Центральної і Східної Європи розглядався «Газпром», однак достовірна консолідована інформація по іноземних активах виявилася ЮНКТАД недоступної.

Рівень і динаміка індексів транснациональности цих трьох груп ТНК (світових, країн, що розвиваються і країн Центральної і Східної Європи) істотно розрізнюються. Індекс транснациональности найбільших ТНК країн, що розвиваються зріс з 19,8% в 1993 році до 38,9% в 1999 році, а найбільших транснаціональних корпорацій Центральної і Східної Європи з 26% в 1998 році до 32% в 1999 році. Індекс транснациональности 100 найбільших корпорацій світу залишався досить стабільним і високим (52%). Тільки не це - тільки не радянськими рублями!: Цей непристойний анекдот я переказувати не буду, але значення його в тому,:  Тільки не це - тільки не радянськими рублями!: Цей непристойний анекдот я переказувати не буду, але значення його в тому, що деяка представниця древнейшей професії в одному західному порту була готова на будь-які перекручення - крім одного: приймати до оплати валюту самої великої країни світу.
Толерантність на ігровому полі: Психологи і соціологи продовжують сперечатися на тему, що таке погана і:  Толерантність на ігровому полі: Психологи і соціологи продовжують сперечатися на тему, що таке погана і хороша комп'ютерна гра. Особливо це торкається впливу гри на неокрепшие розуми підростаючого покоління. (Інакший раз зустрічаєш неокрепшие розуми і серед 17-18 літніх.) Пригадався
6.1. ТОТОЖНІСТЬ СЕЯ І ЗАКОН СЕЯ: Не підлягає сумніву, що економисти-классики, за невеликим:  6.1. ТОТОЖНІСТЬ СЕЯ І ЗАКОН СЕЯ: Не підлягає сумніву, що економисти-классики, за невеликим винятком, визнавали закон, який, як правило, приписують Жану Батисту Сею. Його робота була опублікована на початку XIX в., хоч, як показав Соуелл (Sowell, 1974), різні варіанти
1. Точні відсотки з фактичним числом днів позики:  1. Точні відсотки з фактичним числом днів позики: цей спосіб дає самі точні результати і застосовується багатьма центральними і великими комерційними банками. Він характеризується тим, що для розрахунку використовується точне число днів позики, тимчасова база дорівнює фактичній тривалості року.
1.1. Точки зору на власність як рівні пізнання її суті:  1.1. Точки зору на власність як рівні пізнання її суті: Відповідно до сформульованої вище задачі в даному параграфі на основі селективного аналізу проводиться класифікація основних напрямів дослідження власності, визначення її суті і економічного змісту. Іноді може
Точки контролю ринку: Давайте більш детально розглянемо точки контролю ринку, контролю:  Точки контролю ринку: Давайте більш детально розглянемо точки контролю ринку, контролю товарообміну і торгівлі. Для цього нам треба розглянути весь ланцюжок відносин, виникаючих при товарообміні. Контроль на фізичному рівні (инуждение військовою або поліцейською силою
ТОЧКА ЗБИТКОВОСТІ (ЗБИТКУ): економічна ситуація на підприємстві, при якій виручка від:  ТОЧКА ЗБИТКОВОСТІ (ЗБИТКУ): економічна ситуація на підприємстві, при якій виручка від реалізації продукції менше поточних витрат виробництва: до до ЕЦД. lt; ЄС,. л,., де Ц,., З,.- оптова ціна і собівартість одиниці /-й продукції; Aj - річний об'єм