На головну сторінку   Всі книги

Точка равновигодности

Вибір того або інакшого джерела фінансування з позицій впливу на показники прибутку на звичайну акцію залежить від величини процентної ставки по позиках, розміру дивідендів по привілейованих акціях, ставки податку на прибуток і від ефективності самого проекту (рівня прибутку, досягнутого внаслідок здійснення інвестицій).

Таким чином, можна затверджувати, що від розміру прибутку, який отримає фірма внаслідок здійснення інвестиційного проекту, залежить вибір джерела фінансування.

Щоб визначити цю залежність, розраховують так звану точкуравновигодности (рівновага), відповідну об'єму операційного прибутку, при якому вплив збільшення процентних платежів або дивідендів по привілейованих акціях на прибуток, що доводиться на одну звичайну акцію, буде точно таким же, як і вплив збільшення кількості звичайних акцій за рахунок додаткової емісії.

Такий об'єм операційного прибутку відповідає точці равновигодности, коли з точки зору впливу на прибуток на акцію фірмі буде байдуже, яке джерело фінансування вибрати.

Як розрахувати точку равновигодности?

Розрахунок показника прибутку на акцію можна виразити таким чином:

Процентні

платежі

4 ^ _ Ставка4 податку

Дивіденди по привиле- тированним акціях

/

EPS = акціям ^23 13)

Кількість звичайних акцій

Порівняємо два варіанти: залучення позикових коштів на суму 6000 тис. крб. і емісію звичайних акцій на ту ж суму (див. табл. 23.10, 23.11). Прирівняємо показники прибутку на акцію:

1600

(. EBIT- 1800) - (1 - 0,35) (ЕВIT- 0) - (1 - 0,35)

1997

ЕВ1Т= 9054 тис. крб.

Якщо ми порівняємо варіант емісії звичайних і привілейованих акцій, то отримаємо іншу точку равновигодности:

(EBIT- 0) ¦ (1 - 0,35) - 1500 (EBIT- 0) ¦ (1 - 0,35)

1600 " 1997

EBIT= 11 608 тис. крб.

Рис. 23.1. Графічне зображення точок равновигодности

Точки 1800 тис. крб. і 2308 тис. крб. на графіку (мал. 23.1) показують, при якому операційному прибутку показник прибутку на одну звичайну акцію буде нульовим. При фінансуванні за рахунок залучення позикових коштів прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерів, перетвориться в нуль, якщо буде запрацьований прибуток, в точності рівна об'єму процентних платежів (в нашому прикладі 1800 тис. крб.). У разі емісії привілейованих акцій із запрацьованого прибутку виплачується податок, а потім дивіденди по привілейованих акціях.

Тому фірма повинна отримати операційному прибутку в розмірі дивідендів по привілейованих акціях, скорректированним на податок: в нашому прикладі ЕВ1Т= 1500: (1 - 0,35) = 2308 тис. крб.

Перша точка равновигодное™ А = 9054 тис. крб. показує, що прибуток з розрахунку на одну звичайну акцію буде одним і тим же як у разі залучення кредиту, так і при емісії звичайних акцій. Якщо прибуток виявиться вище за 9054 тис. крб., то прибуток на акцію буде вище при борговому фінансуванні, якщо нижче - при фінансуванні шляхом емісії звичайних акцій.

Друга точка равновигодное™ В показує, що при рівні операційного прибутку в 11 608 тис. крб. при фінансуванні як за рахунок випуску привілейованих, так і звичайних акцій буде досягнуть однаковий розмір прибутку на одну звичайну акцію. Якщо прибуток перевищить 11 608 тис. крб., то доцільно випускати привілейовані акції, якщо виявиться нижче - звичайні.

Однак для прийняття остаточного рішення про вибір джерела фінансування недостатньо розрахувати можливий прибуток на акцію і вартість капіталу. Необхідно врахувати цілий комплекс додаткових чинників, які часто не піддаються формалізації.

По-перше, потрібно брати до уваги поточне фінансове положення фірми і його можливу зміну після прийняття рішення про фінансування нового проекту. Необхідно врахувати і майбутні плани фірми. Якщо, наприклад, фірма вибрала як джерело фінансування кредит, вже маючи в структурі свого капіталу позикові кошти, то в майбутньому вона, ймовірно, буде обмежена в залученні додаткових позикових коштів. При виборі джерела фінансування також необхідно враховувати, як цей вибір позначиться на здатності покрити виплати по відсотках і виплатити дивіденди по привілейованих акціях.

По-друге, висока частка позикових коштів в структурі капіталу фірми впливає на міру ризику неплатоспроможності і посилює залежність доходів акціонерів від зміни ринкових умов.

По-третє, вибір джерела фінансування в кожному конкретному випадку повинен враховувати і збереження балансу сил в компанії. Наприклад, додаткова емісія звичайних акцій може привести до того, що зміниться співвідношення сил різних акціонерів і буде втрачений контроль за діяльністю компанії.

В-четвертих, потрібно враховувати положення на ринку капіталів в той момент, коли фірмі потрібно додаткове фінансування.

Всі перераховані чинники розглядаються в комплексі і вибирається такий варіант фінансування, який найбільш подходящ при обліку всіх чинників (часто найменше із золи). ТЛУМАЧЕННЯ КАРНОГО ЗАКОНУ: це з'ясування його змісту, виявлення його значення. Тлумачиться закон,:  ТЛУМАЧЕННЯ КАРНОГО ЗАКОНУ: це з'ясування його змісту, виявлення його значення. Тлумачиться закон, як правило, з метою його застосування. Тлумаченню підлягає як ясний, так і недостатньо ясний закон. Чим більш абстрактно за формулювання закону, ніж точніше визначені його поняття і терміни,
84. Тлумачення: поняття, види, способи.: Реалізація права, т. е. перетворення правових розпоряджень в життя, в:  84. Тлумачення: поняття, види, способи.: Реалізація права, т. е. перетворення правових розпоряджень в життя, в поведінку людей, неможливе без з'ясування змісту юридичних норм, з'ясування волі законодавця, укладеної в них. Цей процес виявлення волі в юридичній науці і практиці
81. Тлумачення норм права, поняття, види і способи.:  81. Тлумачення норм права, поняття, види і способи.: НП - одиничне правило поведінки, формально визначене, гарантоване гос-вом, що має общеобязат. значення для всіх адресатів, вмісне в своїй диспозиції субъектив. юр. права і обяз-ти, і регулир-я опред. вигляд, сторону обществ-х отн-ий.
Тільки в суд...: По стандартах, гаряча вода повинна подаватися 344 дні в році, що на:  Тільки в суд...: По стандартах, гаряча вода повинна подаватися 344 дні в році, що на практиці часто порушується. Ви можете подати колективний позов в суд, і у Вас є великі шанси виграти цю справу. У суді Ви можете зажадати відшкодування матеріальної шкоди в
Толерантність на ігровому полі: Психологи і соціологи продовжують сперечатися на тему, що таке погана і:  Толерантність на ігровому полі: Психологи і соціологи продовжують сперечатися на тему, що таке погана і хороша комп'ютерна гра. Особливо це торкається впливу гри на неокрепшие розуми підростаючого покоління. (Інакший раз зустрічаєш неокрепшие розуми і серед 17-18 літніх.) Пригадався
Точний розрахунок Рокфеллеров: У той час як британський «Круглий стіл», так само як і Гитлер,:  Точний розрахунок Рокфеллеров: У той час як британський «Круглий стіл», так само як і Гитлер, помилялися в оцінках своєї відносної сили, Рокфеллери і їх прихильники, а також група «Вивчення війни і миру» в Раді по міжнародних відносинах все розрахували точно. Вони ясно
З точки зору неокласичної теорії приватних фінансів::  З точки зору неокласичної теорії приватних финансов:: 1. фінанси - це завжди грошові відносини 2. фінанси виникають на стадії розподілу і обміну 3. рух фінансів може бути складним. До фінансових часто відносять кредитні відносини, 4. фінанси володіють цільовим характером Фінансові відносини і