На головну сторінку   Всі книги

Точка зору прихильників монетаризму

Спочатку проаналізуємо наслідки безперервного зростання пропозиції грошей з точки зору прихильників монетаризму. Розглянемо мал. 27.2. Передбачимо, що первинному стану економіки відповідає точка 1 на перетині кривих сукупного попиту (AD) і сукупної пропозиції (AS), де обсяг випуску знаходиться на природному рівні F при рівні цін Ру Якщо грошова маса стабільно зростає протягом року, то крива сукупного попиту зміщається вправо - в положення ADr За дуже короткий час точка рівноваги економіки може смеIi

I /вище,

а сукупний випуск збільшитися до До (природного рівня). Однак падіння безробіття нижче природного рівня викличе зростання заробітної плати, і крива сукупної пропозиції почне швидко зміщатися вліво. Вона зупиниться тільки в положенні AS, де обсяг випуску повернеться до природного рівня на довгостроковій кривій сукупної пропозиції. Точка рівноваги переміститься в положення 2, а рівень цін виросте з Р} до При цьому рівень цін виросте до Р.. Якщо зростання грошової маси продовжиться в подальші роки, то рівень цін в економіці буде неухильно підвищуватися, т. е. виникне інфляція.

*n Y Сукупний випуск, У

Рис. 27.2. Реакція на тривале зростання грошової маси

Тривале зростання грошової маси зміщає криву сукупного попиту вправо - з положення ADX в ADy AD3 і ADe в той час як крива сукупної пропозиції змішається вліво - з положення Л5, в AS2, AS3 і ASr В результаті рівень цін постійно зростає - з Р, до Р, Р3 і Ні. З позицій монетаризму, пропозиція грошей - єдине джерело зміщення кривої сукупного попиту, т. е. перехід точки економічної рівноваги з положення 1 в точки 2 і 3 викликай однією рушійною силою. З точки зору прихильників монетаризму, високий темп інфляції породжується швидким зростанням грошової маси. ТОПИЛИ В РІКАХ...: До князівства Василя Івановича всім викритим в підробці грошей по:  ТОПИЛИ В РІКАХ...: До князівства Василя Івановича всім викритим в підробці грошей принаймні шкур зі спини не здирали, олово в горло не заливали. Судячи по літо- пйсям, до централізації Русі у наших предків взагалі не існувало якого-небудь певного покарання
У тому або інакшому вигляді релігія грошей існувала скрізь, де люди:  У тому або інакшому вигляді релігія грошей існувала скрізь, де люди шанували гроші і коштовності.: У тому або інакшому вигляді релігія грошей існувала скрізь, де люди шанували гроші і коштовності. Але абсолютну владу над миром золотий телець і бог Мамона стали завойовувати з кінця XV віку. Матеріалістична сторона цього процесу багато разів описана в
6. Тлумачення карного закону. Види тлумачення.: Тлумачення карного закону - способи роз'яснення карного закону:  6. Тлумачення карного закону. Види тлумачення.: Тлумачення карного закону - способи роз'яснення карного закону для його з'ясування. Тлумачення уг-про закону поділяється на декілька видів в залежності від суб'єкта, способу і об'єму тлумачення. У залежності від суб'єкта, який роз'яснює
Тлумачення: поняття, види, способи.: Реалізація права, т. е. перетворення правових розпоряджень в життя, в:  Тлумачення: поняття, види, способи.: Реалізація права, т. е. перетворення правових розпоряджень в життя, в поведінку людей, неможливе без з'ясування змісту юридичних норм, з'ясування волі законодавця, укладеної в них. Цей процес виявлення волі в юридичній науці і практиці
Тлумачення (інтерпретація) норм права: поняття, структура і принципи:  Тлумачення (інтерпретація) норм права: поняття, структура і принципи: Тлумачення (інтерпретація) норм права - найважливіша умова їх правильного розуміння і застосування. Не будь тлумачення, весь складний процес правореализації був би надто утруднений, а у відомому значенні неможливий. У юриспруденції під тлумаченням
Толерантність на ігровому полі: Психологи і соціологи продовжують сперечатися на тему, що таке погана і:  Толерантність на ігровому полі: Психологи і соціологи продовжують сперечатися на тему, що таке погана і хороша комп'ютерна гра. Особливо це торкається впливу гри на неокрепшие розуми підростаючого покоління. (Інакший раз зустрічаєш неокрепшие розуми і серед 17-18 літніх.) Пригадався
1. Точні відсотки з фактичним числом днів позики:  1. Точні відсотки з фактичним числом днів позики: цей спосіб дає самі точні результати і застосовується багатьма центральними і великими комерційними банками. Він характеризується тим, що для розрахунку використовується точне число днів позики, тимчасова база дорівнює фактичній тривалості року.