На головну сторінку   Всі книги

23.. Торговий капітал. Товарна біржа

New Roman","serif"' > В умовах класичного ринку торговий капітал відособився від промислового. Стався своєрідний розподіл праці між промисловим, торговим і позиковим капіталом. Торговий капітал- частина суспільного капіталу, кіт.

функціонує в сфері звертання. Причиною такої спеціалізації і відособлення з'явилося зростання ефективності виробництва в зв'язку з прискоренням обороту капіталу. Витрати в торгівлі є витрати звертання (чисті витрати звертання, пов'язані з рухом товару як мінової вартості - касова справа, б/у, з/п продавців і т. п., додаткові витрати звертання, пов'язані з рухом товару як споживної вартості - транспортування, упаковка, сортування, зберігання і т. п. і трансакционние - витрати по захисту своїх прав - оформлення і висновок договорів, охорона якості товару і його товарного знака). Торговий прибуток - надбавка до купованої ціни товару або різниця між роздрібними і оптовими цінами. Її величина, взята в розрахунку на ед. торгового капіталу, д. би. рівна середньорічному прибутку, який приносить капітал, функціонуючий в різних галузях ринкового хоз-ва (процес вирівнювання норми прибутку). У Росії норма прибутку в торгівлі і фин. сфері набагато вище, ніж в галузях матеріального пр-ва. Форми торгівлі: 1) постачання товару на вільний ринок; 2) формування портфеля замовлень, т. е. певні товари постачаються на зазделегідь відомий ринок (чинники виробництва і ринку ресурсів); 3) оптова торгівля (конкурсні торги, аукціони, ярмарки, біржі); 4) роздрібна торгівля (магазини самообслуговування, магазини-склади, торгівля по каталогах, замовлення поштою, торгові автомати, продаж товарів з доставкою на будинок і т. п.); 5) особливе значення в сучасній торгівлі придбали біржі. Товарна біржа - це організований, регулярно діючий оптовий ринок, на якому торгівля ведеться по стандартах і зразках, а ціни формуються на основі попиту і пропозиції.

Види бірж: з т. зр. об'єкта торгівлі: а) готівка, на якій об'єктом купівлі-продажу виступає реальний товар; б) термінові (ф'ючерсні), на яких об'єктом купівлі-продажу виступають контракти, права на товар; з точки зору учасників операцій: відкриті, на яких при операціях можуть брати участь продавці і покупці (разові клієнти); закриті, на яких присутність продавців і покупців заборонена; по організаційно-правовому статусу: публічні (гос.) і приватні (ВАТ, ЗАТ). Принципи організації функціонування біржі: вищим органом управління біржею є збори членів біржі. Постійно діючий керівний орган - рада директорів. Робочим органом біржі є правління на чолі з президентом. До робочих органів біржі традиційно входять шість підрозділів (комісій): Котирувальна комісія, задача якої розробка довідкових цін; Арбітражна комісія - своєрідний третейський суд для дозволу суперечок; Реєстраційне бюро, задача якого реєстрація всіх біржових операцій і заявок; Інформаційно - довідковий відділ (джерело всієї інформації про біржу); Експертне бюро (експертиза якості товарів, відповідність їх стандарту); Розрахункова палата (здійснює розрахунки по всіх біржових операціях). Всі робочі органи товарної біржі діляться на периферійні і центральні. Перші обслуговують клієнтів до і після продажу, другі на самій біржі. Центральними робочими фігурами є брокери і маклери - посередники при висновку біржових операцій. Вони працюють від імені і за рахунок клієнтів, отримуючи від операції гарантійний внесок - маржу. Два "золотих" правила функціонування біржі: 1) некомерційний характер (сама біржа не явл. продавцем або покупцем), 2) біржа - це неприбуткова установа (існує за рахунок внесків і маржі). Головною ознакою біржового товару є стандартизація. Товар повинен бути масовим, однорідним, стандартним. Товарна форма кредиту: Товарна форма кредиту історично передує грошовій формі.:  Товарна форма кредиту: Товарна форма кредиту історично передує грошовій формі. Використовується при продажу товарів на виплат платежу, при оренді майна (в т. ч. лізингу обладнання), прокаті речей. Часто супроводиться грошовою формою кредиту. Грошова форма
Товарна форма кредиту: Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі.:  Товарна форма кредиту: Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі. Можна передбачити, що кредит існував до грошової форми вартості, коли при еквівалентному обміні використовувалися окремі товари (хутра, худоба і пр.). Першими кредиторами були
Товарна біржа: - спеціально організований ринок, де продаються і купуються:  Товарна біржа: - спеціально організований ринок, де продаються і купуються масові товари. На товарній біржі можуть укладатися як операції спот (постачання готівкового товару негайно або в дуже короткі терміни), так і операції на постачання в певному місці і до
Товариство на вірі (командитне): - об'єднання двох або декількох осіб для здійснення:  Товариство на вірі (командитне): - об'єднання двох або декількох осіб для здійснення підприємницької діяльності, в якому одні учасники (повні товариші) несуть відповідальність у справах товариства як своїм внеском, так і всім своїм майном, а інші (коммандисти)
ТОВАРИСТВО: Фірмове найменування товариства повинно містити вказівка на вигляд:  ТОВАРИСТВО: Фірмове найменування товариства повинно містити вказівка на вигляд його діяльності, мати позначення «зареєстроване товариство» і, в залежність від міри відповідальності, доповнення «з обмеженою відповідальністю», «з необмеженою
Товар і його властивості: Ключовою категорією товарного виробництва є товар.:  Товар і його властивості: Ключовою категорією товарного виробництва є товар. Існують різні розуміння його суті. Звернемося хоч би до двох з них. У марксистській теорії товар розглядається як корисний че - ловеку продукт труда, призначений для продажу.
Той самий етрогГотовьте гроші: Ханука на дворі: З святом Ханука пов'язана одна з самих чудових єврейських:  Той самий етрогГотовьте гроші: Ханука на дворі: З святом Ханука пов'язана одна з самих чудових єврейських традицій - «хануке гелт», традиція «ханукальних грошей», приписуюча давати дітям і внукам декілька монет в дні свята Ханука. У общинах ця традиція виконується по-різному: в