На головну сторінку   Всі книги

Товарна номенклатура

- сукупність всіх ассортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються покупцям конкретним продавцем.

До складу номенклатури фірми «Ейвон» входять товари трьох основних ассортиментних груп: косметика, ювелірні вироби, господарські товари.

Асортимент кожної з них складається з декількох підгруп товарів. Наприклад, асортимент косметичних товарів можна поділити на наступні товарні підгрупи: губна помада, румяна, пудра і т. д. Асортимент загалом і кожна підгрупа складаються з безлічі окремих товарів. Усього в номенклатуру фірми «Ейвон» входить 1300 різних товарів. Великий универсам має справу приблизно з 10 тис. товарів, типовий торговий центр «До- Березень» - з 15 тис., а корпорація «Дженерал електрик» проводить приблизно 250 тис. різних виробів.

Товарну номенклатуру фірми можна описати з точки зору її широти, насиченості, глибини і гармоничности. Поняття ці проілюстровані на мал. 53 на прикладі вибірки товарів широкою споживання, що випускаються корпорацією «Проктер енд Гембл».

Під широтою товарної номенклатури корпорації «Проктер енд Гембл» мають на увазі загальну чисельність ассортиментних груп товарів, що випускаються фірмою. На мал. 53 широта товарної номенклатури представлена шістьма ассортиментними групами туп рів. (Насправді ж корпорація випускає і безліч товарів інших ассортиментних груп, в тому числі зубні еліксири, туалетний папір і т. д.)

Під насиченістю товарної номенклатури корпорації «Проктер енд Гембл» мають на увазі загальне число становлячих її окремих товарів. На мал. 53 представлений 31 товар.

Під глибиною товарної номенклатури корпорації мають на увазі варіанти пропозицій кожного окремого товару в рамках ассортиментной групи. Так, якщо зубну пасту «Хрест» пропонують в трьох різному розфасуванні і з двома ароматами (звичайна і ментоловая), це означає, що глибина її пропозиції рівна шести.

Під гармоничностью товарної номенклатури мають на увазі міру близькості між товарами різних ассортиментних груп з точки зору їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва, каналів розподілу або якихсь інакших показників.

Ассортиментние групи товарів корпорації «Проктер енд Гембл» гармонійні, оскільки все це - товари широкого споживання, минаючі через одні і ті ж канали розподіли. Одночасно вони менш гармонійні з точки зору відмінностей в функціях, що виконуються товарами для покупців.

Ці чотири параметри, що характеризують товарну номенклатуру, допомагають фірмі визначити свою товарну політику. Фірма може розширити свою діяльність чотирма способами. Вона може розширити товарну номенклатуру за рахунок включення в неї нових ассортиментних груп товарів. Вона може збільшити насиченість вже існуючих ассортиментних груп товарів, наблизившись до положення компанії з вичерпним асортиментом. Вона може запропонувати більше варіантів кожного з товарів, що є, т. е. поглибити свою товарну номенклатуру. І нарешті, в залежності від того, чи прагне вона до завоювання міцної репутації в якійсь одній сфері або діяти відразу в декількох сферах, фірма може цілеспрямовано домагатися більшої або, навпаки, меншої гармоничности між товарами різних ассортиментних груп.

Таким чином, ми бачимо, що товарна політика - це багатомірна і складна сфера діяльності, що вимагає прийняття рішенні про конкретні особливості товарної номенклатури, товарного асортименту, використанні марочних назв, упаковки і послуг, Ці рішення повинні прийматися не тільки на основі повного розуміння потреб клієнтів і стратегічних підходів, що використовуються конкурентами, але і з постійно зростаючою увагою до громадської думки і законодавчих актів, що впливає на сферу товарного виробництва (див. врезку 19). Товарний звіт: Всі прибутково-видаткові документи матеріально-відповідальна особа:  Товарний звіт: Всі прибутково-видаткові документи матеріально-відповідальна особа щодня здає в бухгалтерію підприємства або власнику разом з товарним звітом, в якому розділ про рух тари заповнюється при невеликому асортименті тари (до 10 найменувань),
з 3. Товарний і комерційний кредит: За договором товарного кредиту одна сторона зобов'язується надати:  з 3. Товарний і комерційний кредит: За договором товарного кредиту одна сторона зобов'язується надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (ст. 822 ГК). На відміну від договору позики, предметом якого також можуть виступати речі, визначені родовими ознаками,
Товарний асортимент: - група товарів, тісно пов'язаних між собою або внаслідок схожості:  Товарний асортимент: - група товарів, тісно пов'язаних між собою або внаслідок схожості їх функціонування, або внаслідок того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через одні і ті ж типи торгових закладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін.
Товарні і митні документи.: Рахунок - фактура. Товарний рахунок або рахунок-фактура виписується на:  Товарні і митні документи.: Рахунок - фактура. Товарний рахунок або рахунок-фактура виписується на бланку рахунку експортера і містить, як правило, наступні відомості:- найменування і адреса експортера;- найменування і адреса імпортера;- номер і дату рахунку;- кількість, вигляд і
Товарні ресурси: Товарні ресурси - матеріальна основа розвитку товарообороту і:  Товарні ресурси: Товарні ресурси - матеріальна основа розвитку товарообороту і підвищення рівня народного споживання. Джерелами товарних ресурсів є багато які галузі промисловості і сільського господарства. Об'єм промислового і сільськогосподарського
з. 1. Товарні і грошові причини в їх впливі на цінність грошей.:  з. 1. Товарні і грошові причини в їх впливі на цінність грошей.: з 1. На попередніх сторінках ми з'ясували суть поняття цінності грошей, як їх купівельної сили по відношенню до товарів. Ми встановили істинний зміст того ряду явищ, який можна називати коливанням цінності грошей, способи вимірювання цих
3.2 ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО - ПОЧАТКОВИЙ ПУНКТ ВИНИКНЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ:  3.2 ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО - ПОЧАТКОВИЙ ПУНКТ ВИНИКНЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ І ОСНОВНА ФОРМА СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ: У докапіталістичних способах виробництва товарні відносини грали підлеглу роль - сприяли встановленню зв'язків між раніше ізольованими виробничими осередками (щинами, рабовласницькими латифундіями, феодальними маєтками і