На головну сторінку   Всі книги

Товарна продукція

- кількість виробів, об'єм робіт, послуг, призначених для реалізації, повністю закінчених у виробництві. Звичайно продукція вважається повністю закінченою після її остаточного приймання службою контролю.

Обсяги відвантаженої і товарної продукції пов'язані наступною залежністю:

З тп= Соп + Сгпк ~ Сгпн, (8-4)

де Соп - собівартість відвантаженої в звітному періоді продукції, руб;

З тп - собівартість товарної продукції, виробленої в цьому періоді, руб;

Сгпн, Сгпк - залишки товарної продукції відповідно на початок і кінець звітного періоду (по собівартості), крб.

Ця формула і використовується для розрахунку.

На основі зовнішньої бухгалтерської звітності може бути розрахована тільки собівартість товарної продукції, зробленої з початку звітного року.

Залишки готової продукції визначаються за формою 1 "Бухгалтерський баланс" на початок і кінець періоду, по рядку 215 "Готова продукція і товари для перепродажу" (залишки на складі).

Потрібно врахувати, що оцінка обсягу товарної продукції, зробленої підприємством, є наближеною. Причина в тому, що в рядку 215 форми 1 враховуються в загальній сумі залишки "товарів для перепродажу". Якщо підприємство займається, крім виробничої, ще і торговою діяльністю, ці залишки існують. Для точності розрахунків вони повинні бути виключені. Однак зробити це за даними зовнішньої бухгалтерської звітності неможливо.

Після розрахунку собівартості товарної продукції можна зробити її наближену оцінку у відпускних цінах (це - одна з традиційних задач аналізу). Точна оцінка при цьому неможлива, оскільки в формі 1 залишки готової продукції (рядок 215) враховуються тільки по собівартості.

Для цієї мети розраховується коефіцієнт перекладу собівартості у відпускні ціни (без ПДВ):

Кп=Врп/Срп, (8-5)

де Врп - виручка (нетто) за формою 2 (стор. 010), руб; Срп - собівартість реалізованої продукції, крб. Тоді приблизний обсяг товарної продукції у відпускних цінах (без ПДВ) в звітному періоді може бути розрахований, як:

ТП=Кп*Стп - (8.6)

Аналогічно можна перерахувати у відпускних цінах і інші показники. Валова продукція - загальна кількість виробів (робіт, послуг), що знаходилися у виробництві в звітному періоді. При цьому міра їх готовності не має значення: в складі валової продукції враховуються як повністю виготовлені вироби, так і незавершене виробництво.

Собівартість товарної і валової продукції пов'язана наступною залежністю:

Свп = Стп + Снзпк ~ Снзпн, (8-7)

де Свп - собівартість валової продукції звітного періоду, руб;

Снзпн, Снзпк - залишки незавершеного виробництва (не повністю виготовленої продукції) відповідно на початок і кінець звітного періоду (по собівартості), крб.

Ця формула і використовується для розрахунку.

Відмітимо, що по зовнішній бухгалтерській звітності може бути визначена тільки собівартість валової продукції.

Становлячі формули (8.7) визначаються таким чином:

собівартість товарної продукції - по формулі (8.4);'залишки незавершеного виробництва - за формою 1

"Бухгалтерський баланс" по рядку 214 "Витрати в незавершеному виробництві (витрати звертання)".

Потрібно відмітити приближенность розрахунку. Вона зумовлена тим, що по рядку 214 крім витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, враховуються також залишки по рахунках 29,30,36,44. Однак виділити суму залишків по цих рахунках лише за даними форми 1 не представляється можливим.

Продемонструємо викладений тут метод на даних прикладу 6.1. Початковими даними є таблиця 6.1 (форма 1) і таблиця 6.2 (форма 2).

Розрахунок починаємо з дослідження форми 2. У ній приведений обсяг реалізованої продукції як у відпускних цінах (без ПДВ) - 6200, так і по собівартості:

СРП = Сп+ З до+ Су = 4520 + 600 + 140 = 5260 Потім розраховується обсяг відвантаженої продукції (по собівартості):

Соп = Срп + Сопк - Сопн = 5260 + 3455 - 5090 = 3625 Визначаємо обсяг товарної продукції:

а) по собівартості

З тп= Соп + Сгпк - Сгпн = 3625 + 70 - 30 - 3665

б) у відпускних цінах

коефіцієнт перерахунку собівартості в ціни: Кп=Врп/Срп = 6200/5260 =1,179

товарна продукція у відпускних цінах: ТП=Кп*Стп = 3665 * 1,179 = 4320

Потім розраховується обсяг валової продукції (по собівартості):

Свп = Стп + Снзш - Снзпн = 3665 + 4280 - 3190 =

4755

Бачимо, що в звітному періоді у підприємства була виробнича діяльність. На це вказує наявність товарної і валової продукції. ТОВАРОВИРОБНИК: фізична або юридична особа, организующее виробництво:  ТОВАРОВИРОБНИК: фізична або юридична особа, организующее виробництво продукції.
Товародвіженіє: - переміщення товарів в економічному і географічному просторі,:  Товародвіженіє: - переміщення товарів в економічному і географічному просторі, т. е. передача прав власності на товар від одного власника до іншого і транспортування товару до місця його створення або місця зберігання до місця кінцевого споживання. Рух
Товарний знак: - марка або її частина, забезпечена правовим захистом. Товарний знак:  Товарний знак: - марка або її частина, забезпечена правовим захистом. Товарний знак захищає виняткові права продавця на користування марочною назвою і/або марочним знаком (емблемою).
з 3. Товарний і комерційний кредит: За договором товарного кредиту одна сторона зобов'язується надати:  з 3. Товарний і комерційний кредит: За договором товарного кредиту одна сторона зобов'язується надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (ст. 822 ГК). На відміну від договору позики, предметом якого також можуть виступати речі, визначені родовими ознаками,
ТОВАРНІ ЗАПАСИ: готова продукція, підготовлена для реалізації і що знаходиться в:  ТОВАРНІ ЗАПАСИ: готова продукція, підготовлена для реалізації і що знаходиться в сфері товарного обігу, т. е. на складі, в дорозі і т. д.
Товарні ринки: Основні лондонські товарні ринки діляться між металами і м'якими:  Товарні ринки: Основні лондонські товарні ринки діляться між металами і м'якими товарами Метали торгуються на Лондонській біржі металів (LME), а «м'які» товари котируються на Liffe Мідь, свинець, цинк, нікель, олово, срібло, алюміній і алюмінієві сплави - все
з. 1. Товарні і грошові причини в їх впливі на цінність грошей.:  з. 1. Товарні і грошові причини в їх впливі на цінність грошей.: з 1. На попередніх сторінках ми з'ясували суть поняття цінності грошей, як їх купівельної сили по відношенню до товарів. Ми встановили істинний зміст того ряду явищ, який можна називати коливанням цінності грошей, способи вимірювання цих