Головна   Всі книги

ТРАКТУВАННЯ РІШЕННЯ

Характер інформації про неконтрольовані чинники. Для опису чинників, які не піддаються контролю, часто їх найбільш вірогідні значення приймаються за одиничні точки. Більш переважним є використання розподілу імовірності для опису діапазону значень, які ці чинники можуть приймати.

Допущення про міру контрольованості чинників.

Чинники, які частково піддаються нашому контролю, іноді розглядаються як неконтрольовані. Наприклад, попит на нову продукцію для зручності може бути розглянутий як довільний неконтрольований чинник. Але він не повністю знаходиться поза контролем більшості компаній. Відділи маркетингу можуть надавати і часто дійсно впливають на попит, направляючи на ці цілі велику частину своїх зусиль.

Визначеність слідств вибору певної альтернативи. Чи Передбачаємо ми, що кожне можливе слідство в межах задачі, що вирішується відоме нам з певною часткою упевненості або кожна комбінація альтернатив рішення може генерувати цілий ряд можливих наслідків?

Менеджери не повинні розглядати рішення як щось незмінне. Незалежно від первинного представлення рішення є можливість змінити, часто тимчасово, їх погляди на це рішення - або для збільшення корисності від цього рішення, або з метою надання допомоги безпосередньо процесу прийняття рішення (мал. 33).

Рис. 33. Основні елементи трактування рішення Транспортування: забезпечує переміщення товару з місця виробництва до місця його:  Транспортування: забезпечує переміщення товару з місця виробництва до місця його продажу і використання. Витрати на реалізацію розглянутих в даному розділі функцій фізичного розподілу - робота із замовленнями, обробка вантажів, організація складського господарства,
Трансплантология і право [304]: Людські права засновані на збільшенні вимог до:  Трансплантология і право [304]: Людські права засновані на збільшенні вимог до цивілізованого життя, яким властиве достоїнство кожної живої істоти. Ця ідея слідує за комфортом і зручностями, які спроможний забезпечити наука і технологія. Ми не говоримо просто про
42. Трансмісійний механізм.: Монетарний трансмісійний механізм - це система взаємно:  42. Трансмісійний механізм.: Монетарний трансмісійний механізм - це система взаємно адаптованих і спільно функціонуючих економічних змінних, що передають грошові імпульси на реальний сектор економіки Ринок грошей: нульова трансмісія. При зростанні об'єму
Трансграничні інвестиційні потоки: Досі ми в основному говорили про грошові потоки між країнами,:  Трансграничні інвестиційні потоки: Досі ми в основному говорили про грошові потоки між країнами, які виникали внаслідок торгових відносин. Це потоки в рамках поточного платіжного балансу (current account), які показують, скільки країна отримує від продажу своїх
Трансформація фінансової звітності українських підприємств в:  Трансформація фінансової звітності українських підприємств в фінансову звітність по МСФО: Пасполитак Д. Р. студентка 5 курсу Научній керівник: Нестренко О. В., ст. викладач каф. обліку і аудиту Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (м. Кременчук, Україна) В світовій практиці співпраці
Трансфертні платежі: - передавальні платежі, одна з форм перерозподілу:  Трансфертні платежі: - передавальні платежі, одна з форм перерозподілу державних бюджетних коштів.
Трансфертна ціна: - оптова ціна, обслуговуюча оборот товарів і послуг всередині даного:  Трансфертна ціна: - оптова ціна, обслуговуюча оборот товарів і послуг всередині даного підприємства або фірми; по цій ціні здійснюються розрахунки за сировину, матеріали, напівфабрикати і послуги.