На головну сторінку   Всі книги

Трансакционний мотив

Згідно з класичним підходом, населення тримає гроші як засіб обміну (для виконання щоденних трансакцій). Слідуючи класичній традиції, Кейнс підкреслив, що ця складова попиту на гроші визначається, передусім, рівнем трансакцій.

Погоджуючись з думкою класиків, що рівень трансакцій пропорційний доходу, Кейнс вважав, що трансакционная складова попиту на гроші пропорційна доходу. з1.5 Транспортна задача лінійного програмування. Математична:  з1.5 Транспортна задача лінійного програмування. Математична модель.: Однорідний вантаж зосереджений у m постачальників в об'ємах. Даний вантаж необхідно доставити n споживачам в об'ємах. Відомі () - вартості перевезення одиниці вантажу від кожного i-го постачальника кожному j-му споживачу. Потрібно скласти такий план
1У. Транспорт як сфера комунальної діяльності: Будучи необхідною умовою життя і труда населення, транспорт:  1У. Транспорт як сфера комунальної діяльності: Будучи необхідною умовою життя і труда населення, транспорт відноситься до надто важливих сфер, безпосередньо пов'язаних з добробутом. Зростання цін на проїзд підтверджує факт малої стурбованості держави життям і благополуччям громадян.
Транспортування.: Від вибору перевізника залежить і рівень цін товарів, і:  Транспортування.: Від вибору перевізника залежить і рівень цін товарів, і своєчасність їх доставки, і стан товарів в момент їх прибуття до місць призначення. Адже все це в свою чергу позначиться на мірі задоволення споживачів.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА МОНОПОЛІЯ: найбільші промислово-фінансові організації з високою концентрацією:  ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА МОНОПОЛІЯ: найбільші промислово-фінансові організації з високою концентрацією виробництва і капіталу як всередині країни, так і за її межами. Спеціалізуються на виробництві певної номенклатури промислової продукції, яка займає високу частку
Трансляційний валютний ризик: Цей ризик відомий також як розрахунковий, або балансовий, ризик. Його:  Трансляційний валютний ризик: Цей ризик відомий також як розрахунковий, або балансовий, ризик. Його джерелом є можливість невідповідності між активами і пасивами, вираженими у валютах різних країн. Наприклад, якщо британська компанія має дочірню філію в США, то у неї
Трансформація фінансової звітності українських підприємств в:  Трансформація фінансової звітності українських підприємств в фінансову звітність по МСФО: Пасполитак Д. Р. студентка 5 курсу Научній керівник: Нестренко О. В., ст. викладач каф. обліку і аудиту Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (м. Кременчук, Україна) В світовій практиці співпраці
Трансфертне ціноутворення в умовах неповністю конкурентного:  Трансфертне ціноутворення в умовах неповністю конкурентного зовнішнього ринку.: При умовах, що розглядаються філія А транснаціональної компанії може максимізувати свій прибуток, здійснюючи цінову дискримінацію, мал. 7.10. DBH - попит на продукцію філії А на зовнішньому ринку; MRBH - граничний дохід відділення А на зовнішньому