На головну сторінку   Всі книги

Трансакционний попит на гроші

Уильям Баумоль і Джеймс Тобін незалежно один від одного розробили схожі моделі попиту на гроші, що показують, що гроші навіть для поточних трансакцій залежать від рівня процентної ставки. Розвиваючи свої моделі, вони розглядали гіпотетичну людину, яка отримує гроші один раз на початку заданого періоду і тратить їх рівномірно протягом цього періоду.

У цих моделях прибутковість грошей рівна нулю, і людина тримає їх тільки для виконання трансакцій.

Для більш детального розгляду передбачимо, що деякий Грант Сміт отримує 1000 долл. на початку місяця і рівномірно витрачає їх на поточні операції протягом місяця. Якщо Грант тримає весь свій дохід в формі готівки, то графік його грошових залишків має пилкоподібний вигляд, як зображено на мал. 22.2 а. На початку місяця він має 1000 долл., а в кінці місяця - нічого, оскільки всі гроші витрачені в ході трансакцій. У середньому протягом місяця він мав 500 долл. (середнє між 1000 долл. на початку місяця і 0 долл. в кінці місяця).

На початку наступного місяця Грант знов отримує 1000 долл., які він тримає в формі готівки, і ця картина повторюється з місяця в місяць. Середній запас грошових коштів Гранта протягом року становить 500 долл. Оскільки його

Грошові

залишки

(долл.)

1000500Денежние

залишки

(долл.)

1 000 ¦

500-

&. ЛЪ.

1 1

Г

I

11

12 0 i Місяці Місяці

б)

Рис. 22.2. Грошові залишки в моделі Bay моля-Тобина

На мал. 22.2 а дохід в сумі 1000 долл., отриманий на початку місяця, зберігається тільки у вигляді готівки і витрачається рівномірно протягом місяця. На мал. 22.26 половина доходу, отриманого на початку місяця, зберігається у вигляді готівки, а друга половина вкладається в облігації. У середині місяця запас готівки вичерпаний. Продаж облігацій дозволяє отримати гроші для поточних операцій. У кінці місяця запас грошей знов рівний нулю.

номінальний річний дохід становить 12 000 долл., а запас грошей - 500 долл., то швидкість обігу грошей (V = PY/M) рівна 12 000 долл./500 долл. = 24.

Передбачимо, що внаслідок вивчення теорії грошей і банківської справи Грант зрозумів, що вигідніше зберігати в формі готівки не весь дохід, а тільки його частина. У січні він вирішив одну половину свого доходу тримати в формі готівки, а другу вкласти в прибуткові цінні папери, наприклад облігації. Тепер на початку кожного місяця Грант має 500 долл. в готівковій формі і купує казначейські облігації на інші 500 долл. Як показано на мал. 22.26, на початку місяця у нього на руках 500 долл. готівкою, а до середини місяця цей запас скорочується до нуля. Облігації не можна використати безпосередньо при проведенні операцій, тому Грант повинен продати їх і витратити отриману готівку на здійснення операцій до кінця місяця. Тому запас готівки на руках у Гранта в середині місяця зростає до 500 долл., а в кінці місяця знову складає нуль. У наступні місяці Грант поступає аналогічним образом. У результаті середній запас готівки у нього на руках складає середнє значення між 500 долл. і 0 долл., т. е. 250 долл.- вдвоє менше, ніж в першому випадку. При цьому швидкість обігу грошей збільшилася вдвоє: 12 000 долл./250 долл. = 48.

Що виграв Грант, застосувавши нову стратегію? Він отримав відсотки по облігаціях на 500 долл. за половину місяця. При місячній процентній ставці 1% він отримав за місяць додатково 2,5 долл. (1/2 х 500 долл. х 0,01).

Непогано, чи не так? А якби він залишив на початку місяця 333,33 долл. готівкою, то міг би вкласти в облігації 666,67 долл.

Через 10 днів він продав би облігації на суму 333,33 долл., а ще 333,33 долл. залишилися б в формі облігацій ще на 10 днів. Через 20 днів від початку місяця він продав би інші облігації, використавши отриману готівку на поточні операції. У цьому випадку Грант отримав би за місяць додатково 3,33 долл. (1/3 х 666,67 долл. х 0,01 + 1/3 х 333,33 долл. х 0,01). Це навіть краще, ніж вкладати в облігації половину доходу. Середній залишок готівки становив би 333,33 долл./2 = 166,67 долл. Ясно, що чим нижче середній запас готівки, тим вище процентні виплати за облігаціями.

Як ви, ймовірно, здогадалися, тут є пастка. Купуючи облігації, Грант несе трансакционние витрати двох видів. По-перше, платить комісійну винагороду брокерам при купівлі і продажу облігацій. Чим менше Грант залишає готівку і частіше продає облігації, тим більше він платить комісійних. По-друге, для отримання грошей йому доведеться витратити більше часу на поїздки в банк, а час - гроші, т. е. трансакционние витрати зростуть.

Грант стоїть перед вибором. Залишаючи мало готівки, він може отримати багато відсотків по облігаціях, однак при цьому його чекають більш високі трансакци- онние витрати. При високій процентній ставці доходи від облігацій перевищать трансакционние витрати, і Грант буде тримати менше готівки і більше облігацій. Навпаки, якщо процентна ставка низька, трансакционние витрати можуть виявитися вище процентних виплат, і Гранту буде вигіднішим тримати більше готівки і менше облігацій.

З моделі Баумоля-Тобина слідує, що при збільшенні процентної ставки запас готівки по трансакционному мотиву поменшає, а швидкість звертання увеличится8. Іншими словами, трансакционная складова попиту на гроші знаходиться в зворотній залежності від рівня процентної ставки.

Основна ідея моделі Баумоля-Тобина складається в тому, що зберігання грошей викликає альтернативні витрати в розмірі відсотків, які можуть бути отримані по інших активах. Разом з тим зберігання готівки дозволяє уникнути транс- акционних витрат. При збільшенні процентної ставки альтернативні витрати зберігання грошей зростають, і люди зменшують запас готівки для проведення операцій. Використовуючи прості моделі, Баумоль і Тобін виявили важливу закономірність: трансакционний попит на гроші, як і спекулятивний, залежить від процентної ставки. Аналітичний підхід Баумоля-Тобина переконливо демонстриру9

ет переваги економічного моделювання.

Вчися, студент!

Думка про те, що при збільшенні процентної ставки попит на гроші падає, оскільки зростають альтернативні витрати їх зберігання, можна викласти з використанням вже розглянутого поняття очікуваної прибутковості (див. розділ 5). Коли процентна ставка зростає, очікувана прибутковість альтернативного активу (облігацій) підвищується, а очікувана прибутковість грошей меншає в порівнянні з очікуваною прибутковістю облігацій. Отже, попит на гроші падає. Ці два пояснення ідентичні, оскільки зміна альтернативних витрат зберігання активу пояснює зміну його відносної

очікуваної прибутковості. Поняття альтернативних витрат використовується в даному розділі тому, що Баумоль і Тобін вживали його при дослідженні транс- акционного попиту на гроші. Щоб пересвідчитися в рівноцінності двох термінологічних підходів, постарайтеся викласти нижченаведені міркування відносно попиту на гроші по мотиву обережності, використовуючи термінологію очікуваної прибутковості. 3.7. Транспортне обслуговування: Подальший розвиток економіки немислимий без добре налагодженого:  3.7. Транспортне обслуговування: Подальший розвиток економіки немислимий без добре налагодженого транспортного забезпечення. Від його чіткості і надійності багато в чому залежать трудовий ритм підприємств, настрій людей, їх працездатність. Як вид господарської діяльності транспорт
ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА: одна з функцій логистики, на яку покладено здійснення:  ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА: одна з функцій логистики, на яку покладено здійснення доставки матеріальних цінностей до споживача. У кошторисі логистических витрат частка транспортно- експедиційних витрат досягає майже 50%, оскільки крім переміщення (перевезення) вантажів в
Транспортування і зберігання: Транспортування продукту від виробника до споживача - це те,:  Транспортування і зберігання: Транспортування продукту від виробника до споживача - це те, що вельми важко здійснити на практиці. Виробник може мати свій власний транспортний парк, що здійснює перевезення продукту споживачу або посереднику, зайнятому
Трансплантология і право [304]: Людські права засновані на збільшенні вимог до:  Трансплантология і право [304]: Людські права засновані на збільшенні вимог до цивілізованого життя, яким властиве достоїнство кожної живої істоти. Ця ідея слідує за комфортом і зручностями, які спроможний забезпечити наука і технологія. Ми не говоримо просто про
Трансляційний валютний ризик: Трансляційний валютний ризик відомий також як розрахунковий, або:  Трансляційний валютний ризик: Трансляційний валютний ризик відомий також як розрахунковий, або балансовий ризик. Його джерелом є можливість невідповідності між активами і пасивами, вираженими у валютах різних країн. Трансляційний ризик пов'язаний з інвестиціями за рубіж і
4.2 ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В ЗВ'ЯЗКУ З ЗМІНАМИ:  4.2 ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В ЗВ'ЯЗКУ З ЗМІНАМИ МАТЕРІАЛЬНИХ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: За всю історію розвитку людського суспільства виникло декілька типів економічних організмів. Вони розвивалися в певній послідовності - в порядку переходу від найпростіших господарських структур до все більш складних. Початкової і самої
Трансфертні платежі: - передавальні платежі, одна з форм перерозподілу:  Трансфертні платежі: - передавальні платежі, одна з форм перерозподілу державних бюджетних коштів.