На головну сторінку   Всі книги

Трансфертна функци

валютного ринку є однією з найважливіших. Переклад валюти з однієї країни в іншу означає придбання купівельної здатності для здійснення платежів у іноземній валюті. Потреба в цьому постійно виникає при імпорті іноземних товарів, послуг, технологій, при здійсненні зарубіжних інвестицій, при поїздках в інші країни і т. п.

Придбання купівельної здатності на території іншої країни робиться за допомогою купівлі іноземної валюти у вигляді банкнот або депозитів.

Валютний ринок існує не тільки у вигляді безпосереднього купівлі-продажу валют, але і у вигляді операцій з валютними депозитами до запитання, т. е. через дебетування і кредитування банківських рахунків замість реальних обмінів валют. У цьому і складається клірингова функція валютного ринку. Кліринговий механізм валютного ринку діє через оборот депозитів до запитання у іноземній валюті, які банки зберігають в банках-кореспондентах, розташованих в інших країнах. Депозити до запитання - це кошти, які використовуються в торгівлі між банками, працюючими на валютному ринку. Механізм клірингу дозволяє здійснювати велику кількість операцій без розрахунку готівкою або переказу коштів. Транспортні засоби: призначені для переміщення людей і вантажів. До них відноситься:  Транспортні засоби: призначені для переміщення людей і вантажів. До них відноситься пересувний склад всіх видів транспорту (залізничного, водного, автомобільного). Потрібно відмітити, що автомобілі і причеп, залізничні вагони, що мають спеціалізоване
Транспортні підприємства: - міський громадський пасажирський транспорт (трополитен,:  Транспортні підприємства: - міський громадський пасажирський транспорт (метрополітен, трамваї, тролейбуси, фунікулери, канатні дороги, автобуси, таксі), водний транспорт місцевого призначення. До споруд зовнішнього благоустрою населених місць, які входять в
Транспортно-заготівельні витрати: (ТЗР) - це витрати організації, безпосередньо пов'язані з:  Транспортно-заготівельні витрати: (ТЗР) - це витрати організації, безпосередньо пов'язані з процесом заготовляння і доставки матеріалів. У склад ТЗР входять: витрати по вантаженню матеріалів і їх транспортуванню, витрати за змістом загото- вительно-складського апарату
1У. Транспорт як сфера комунальної діяльності: Будучи необхідною умовою життя і труда населення, транспорт:  1У. Транспорт як сфера комунальної діяльності: Будучи необхідною умовою життя і труда населення, транспорт відноситься до надто важливих сфер, безпосередньо пов'язаних з добробутом. Зростання цін на проїзд підтверджує факт малої стурбованості держави життям і благополуччям громадян.
Транспонування матриць: Витрат тлтроиашп-м матриці називається заміна рядків матриці на її:  Транспонування матриць: Витрат тлтроиашп-м матриці називається заміна рядків матриці на її Столони із збереженому їх порядку (або. що те ж саме, заміна стовпців матриці на її рядки). Путть дана початкова мат р і па А (1.19). Тоді, згідно з визначенням, транспонована
Трансляційний валютний ризик: Трансляційний валютний ризик відомий також як розрахунковий, або:  Трансляційний валютний ризик: Трансляційний валютний ризик відомий також як розрахунковий, або балансовий ризик. Його джерелом є можливість невідповідності між активами і пасивами, вираженими у валютах різних країн. Трансляційний ризик пов'язаний з інвестиціями за рубіж і
Трансформація фінансової звітності українських підприємств в:  Трансформація фінансової звітності українських підприємств в фінансову звітність по МСФО: Пасполитак Д. Р. студентка 5 курсу Научній керівник: Нестренко О. В., ст. викладач каф. обліку і аудиту Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (м. Кременчук, Україна) В світовій практиці співпраці