На головну сторінку   Всі книги

Трансляційний валютний ризик

Цей ризик відомий також як розрахунковий, або балансовий, ризик. Його джерелом є можливість невідповідності між активами і пасивами, вираженими у валютах різних країн. Наприклад, якщо британська компанія має дочірню філію в США, то у неї є активи, вартість яких виражена в доларах США.

Якщо у британської компанії немає достатніх пасивів в доларах США, компенсуючих вартість цих активів, то компанія схильна до ризику. Знецінення долара США відносно фунта стерлінгів приведе до зменшення балансової оцінки вартості активів дочірньої фірми, оскільки балансовий звіт материнської компанії буде виражатися в фунтах стерлінгів. Аналогічно, компанія з чистими пасивами у іноземній валюті буде схильна до ризику у разі підвищення курсу цієї валюти. Наприклад, компанія взяла кредит в швейцарських франках, оскільки в Швейцарії були низькі процентні ставки, а потім обміняла франки на фунти стерлінгів для фінансування проекту в Сполученому Королівстві. Балансовий звіт покаже збільшення вартості пасивів в фунтах стерлінгів у випадку, якщо курс швейцарського франка по відношенню до фунта стерлінгів зросте.

Важливо дати відповідь на питання, наскільки серйозну загрозу представляє трансляційний ризик. Якщо компанія вважає, що він не має особливого значення, то тоді немає необхідності хеджувати такий ризик. У підтримку цієї точки зору можна сказати, що відображення в балансовому звіті змін активів і пасивів при їх оцінці у базовій валюті є усього лише бухгалтерською процедурою, неважливою істотного. Той факт, що вартість активів дочірньої компанії в США, виражена в фунтах стерлінгів, коливається разом з рухом обмінного курсу долара США до фунта стерлінгів, може ніяк не вплинути на основну діяльність або прибутковість (в доларах США) дочірньої компанії. Тому витрати на хеджування трансляційний ризику можуть вважатися безглуздими, оскільки фактично не існує ризику втрат від коливань курсу. Ця точка зору виправдана, якщо зміни курсу розглядаються як відхилення від відносно стабільного курсу. Однак якщо існує певна тенденція зміни курсу, то сама ця тенденція може виявитися істотною, хоч відхилення від курсу в ту або інакшу сторону можуть і не мати значення.

Тенденція до зниження вартості долара США відносно фунта стерлінгів в довгостроковій перспективі могла б мати істотну значущість для материнської компанії. Навіть якби знецінення долара і не мало наслідків для діяльності дочірньої фірми, майбутні надходження прибутку в фунтах стерлінгів від дочірньої в материнську компанію поменшали б, і було б правильним відобразити таке зменшення в балансовому звіті материнської компанії при оцінці активів дочірньої філії. Таке зменшення вартості активів дочірньої компанії в фунтах стерлінгів вже мало б істотне значення для материнської компанії, і в цьому випадку виникло б питання про необхідність певних заходів по хеджуванню валютного ризику.

Ігнорування відхилень обмінного курсу в ту або інакшу сторону від постійного загалом курсу в довгостроковій перспективі цілком виправдане для активів, наприклад, дочірніх компаній, оскільки подібні активи носять довгостроковий і навіть безстроковий характер. Для активів короткострокового характеру виникає проблема з термінами їх погашення, оскільки ці терміни можуть співпасти з періодом, коли буде особливо несприятливий рівень обмінного курсу. Подібному ризику схильні боргові зобов'язання компаній, виражені у іноземній валюті. Боргові цінні папери можуть мати термін погашення без права його продовження. Навіть якщо обмінний курс фунта стерлінгів до долара просто коливається в межах постійного рівня (при розгляді його на тривалому відрізку часу), для британського позичальника американських доларів ситуація виявиться вельми несприятливою, якщо термін погашення наступить в момент, коли курс долара по відношенню до фунта стерлінгів буде особливо високим. Активи і пасиви, які не можна розглядати як безстрокові, особливо якщо умови і терміни погашення не є гнучкими, створюють імовірність валютного ризику, що є істотним для компанії. З цієї причини в цьому випадку необхідно з всією серйозністю віднестися до хеджування трансляційний валютних ризиків. Трастові банки: Траст-банки унікальні серед японських фінансових установ,:  Трастові банки: Траст-банки унікальні серед японських фінансових установ, оскільки вони об'єднують послуги по фінансуванню з послугами по управлінню активами. У доповнення до звичайних банківських послуг траст-банки використовують свої спеціалізовані знання для
Траст: - це розпорядження держателем власністю, вкладеною засновником:  Траст: - це розпорядження держателем власністю, вкладеною засновником з метою отримання вигід користувачем (бенефициарием). Держатель зобов'язаний управляти власністю, вкладеною в траст, відповідно до рекомендацій особи і організації, що створює
Трасант: - векселедавець, що використовує перевідний вексель.:  Трасант: - векселедавець, що використовує перевідний вексель.
Транзит через карту: Сонце: Збуджує дію. Привертає увагу до будинку або:  Транзит через карту: Сонце: Збуджує дію. Привертає увагу до будинку або залученої планети. Збільшує багатство. Місяць. Сонячне затьмарення: Зміна існуючих умов і позицій. Головна зміна може бути хорошою або поганою. Місяць: Відповідний фокус
Транспортний запас: визначається по нормативах або фактичних даних часу перебування:  Транспортний запас: визначається по нормативах або фактичних даних часу перебування матеріалів в дорозі. Час, необхідний для приймання, розвантаження і складування матеріалів, визначається шляхом технічного нормування цих операцій або хронометражу.
Транспортні засоби: призначені для переміщення людей і вантажів. До них відноситься:  Транспортні засоби: призначені для переміщення людей і вантажів. До них відноситься пересувний склад всіх видів транспорту (залізничного, водного, автомобільного). Потрібно відмітити, що автомобілі і причеп, залізничні вагони, що мають спеціалізоване
з1.5 Транспортна задача лінійного програмування. Математична:  з1.5 Транспортна задача лінійного програмування. Математична модель.: Однорідний вантаж зосереджений у m постачальників в об'ємах. Даний вантаж необхідно доставити n споживачам в об'ємах. Відомі () - вартості перевезення одиниці вантажу від кожного i-го постачальника кожному j-му споживачу. Потрібно скласти такий план