На головну сторінку   Всі книги

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Вимоги до оформлення роботи загалом узгоджені з положеннями державного стандарту оформлення науково- дослідницьких робіт (ГОСТ 7.32-91 (ИСО 5966-82) "Звіт про науково- дослідницьку роботу. Структура і правила оформлення"). ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ:  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ: Вивчивши дисципліну, студент повинен: знати: · суть, функції і основні принципи організації фінансового менеджменту; · його інформаційне забезпечення; · основні напрями діяльності в області управління фінансами. уміти використати: ·
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ:  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ: Студент повинен отримати тверду і досить повну систему знань: розуміти економічну суть і зміст різних категорій інвестицій і інвестиційної діяльності в умовах невизначеності і ризиків; мати чітке уявлення про методи
1.8. Вимоги до структури і змісту форм бухгалтерською:  1.8. Вимоги до структури і змісту форм бухгалтерської (фінансової) звітності: Вимоги до форм бухгалтерської звітності викладені в ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» і в Наказі № 67н. При складанні бухгалтерської звітності організація може: використати зразки форм бухгалтерської звітності, приведені в
Вимоги до змісту основних розділів бізнес-плану підприємства:  Вимоги до змісту основних розділів бізнес-плану підприємства технічного сервісу: Розділ «Резюме» Резюме відображає основну ідею проекту і узагальнює основні висновки і результати по розділах бізнес-плану. Його задача полягає в тому, щоб в стислій і доступній формі викласти суть бізнес-плану. Доцільно привести інформацію про
Вимоги, що пред'являються до умовно осуджених в період:  Вимоги, що пред'являються до умовно осуджених в період випробувального терміну: Течія випробувального терміну при умовному засудженні завжди зв'язується з певними вимогами, які закон пред'являє до умовно осудженого. У різні періоди часу в законодавстві і в теорії кримінального права питання про об'єм і
Вимоги, що пред'являються до структури і змісту проектів:  Вимоги, що пред'являються до структури і змісту проектів нормативних правових актів.: Загалом про правила юридичної техніки, включаючи загальні правила і спеціальні кошти, існують спеціальні підручники, проте в рамках цього посібника потрібно відмітити наступне. Загальні вимоги, що пред'являються до структури і змісту проектів
з 1. Вимоги, що пред'являються до грошей як їх знаряддя:  з 1. Вимоги, що пред'являються до грошей як їх знаряддя обращения.- Вимоги технічні: портативність, міцність і т. п.-: з 1. Другою функцією грошей є їх робота як знаряддя обміну. Виробники товарів в сучасному господарстві лише в рідких випадках обмінюються надлишками своїх продуктів безпосередньо, величезна ж маса мінових актів відбувається при