На головну сторінку   Всі книги

51. Вимоги, що пред'являються до інформації, що формується в бухгалтерській звітності

Вимоги до інформації, що формується в бухгалтерській звітності, визначені Федеральним законом, «Про бухгалтерський облік», Положенням по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності і Положенням «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4/99).

Ці вимоги наступні: достовірність і повнота, нейтральність, цілісність, послідовність, сопоставимость, дотримання звітного періоду, правильність оформлення.

Вони є додатковими по відношенню до допущень і вимог, розкритих в Положенні, по бухгалтерському обліку «Облікова політика підприємства» (ПБУ 1/98). ТРЕНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ « Вивчення споживчих переваг»:  ТРЕНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ « Вивчення споживчих переваг»: Уявіть собі, що вам має бути зайнятися маркетингом наручних годин. Перше питання, яке вам має бути дозволити, це - які саме години і серед яких категорій покупців будуть користуватися попитом? Кожне виробів часової промисловості
ТРЕНІНГ: - технологія нововведень, що забезпечує етап підготовки кадрового:  ТРЕНІНГ: - технологія нововведень, що забезпечує етап підготовки кадрового супроводу інновації, в тому числі, наприклад, створення малого підприємства. Виконується фірмами, що спеціалізуються у цьому вигляді інноваційних технологій (кубатори,
Тренд: ця зміна, що визначає загальний напрям розвитку, основну:  Тренд: ця зміна, що визначає загальний напрям розвитку, основну тенденцію тимчасових рядів (тимчасові ряди - впорядковані у часі набори вимірювачів тих або інакших характеристик досліджуваного об'єкта прогнозування). Під ним розуміється
ВИМАГАЙТЕ ДОВІДКУ 0 ВИПЛАТАХ В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД: По письмовій заяві працівника роботодавець зобов'язаний тепер не:  ВИМАГАЙТЕ ДОВІДКУ 0 ВИПЛАТАХ В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД: По письмовій заяві працівника роботодавець зобов'язаний тепер не пізніше трьох днів від дня подачі такої заяви надати працівнику довідку про нараховані і фактично виплачені страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування (ст.
Вимоги, умови і чинники якості системи прийняття рішень:  Вимоги, умови і чинники якості системи прийняття рішень: Рішення - одне з необхідних моментів вольової дії. Вольова дія передбачає попереднє усвідомлення мети і коштів дії, уявне обговорення основ, говорячих за або проти його виконання. Цей процес закінчується
1.8. Вимоги до структури і змісту форм бухгалтерською:  1.8. Вимоги до структури і змісту форм бухгалтерської (фінансової) звітності: Вимоги до форм бухгалтерської звітності викладені в ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» і в Наказі № 67н. При складанні бухгалтерської звітності організація може: використати зразки форм бухгалтерської звітності, приведені в
Вимоги, що пред'являються до юридичних документів, і наслідки їх:  Вимоги, що пред'являються до юридичних документів, і наслідки їх недотримання: Юридичний документ являє собою єдність форми і змісту. юридичний документ = форма + зміст Як вже говорилося раніше, чинне законодавство пред'являє різні вимоги до різних видів документів. Тому весь масив