На головну сторінку   Всі книги

2. Вимоги, що пред'являються до рішень суду

Рішення суду, будучи актом правосуддя, має певну встановлену законом процесуальну форму.

Рішення суду повинно відповідати цілому ряду вимог, найважливішими з яких є законність і обгрунтованість.

Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, дозволив справу згідно із законом (ч. 2 ст. 213 ГПК).

Рішення суду може бути визнане незаконним, якщо порушені або неправильно застосовані норми матеріального права (застосований закон, який не розповсюджується на ці правовідносини, не застосований закон, належний застосуванню), а також порушені норми процесуального права (якщо це порушення привело або могло привести до неправильного дозволу справи).

Обгрунтованим є рішення, прийняте на основі цілком і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на основу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (ч. 3 ст. 213 ГПК).

Відповідно до принципу безпосередності судового розгляду справи рішення може бути обгрунтованим лише такими доказами, які отримані в певному законом порядку і перевірені в тому судовому засіданні, в якому приймається рішення. Недопустиме витребування і приєднання до справи матеріалів для підтвердження виведення і рішення після його прийняття.

Якщо докази, які є в справі, зібрані в порядку, передбаченому ст. 132 ГПК (судові доручення по збору доказів), ст. 133 ГПК (забезпечення доказів), ст. 180 ГПК (допит свідків), суд може обгрунтовувати ними рішення тільки при умові, якщо ці докази були досліджені в сукупності з іншими матеріалами справи.

Суд зобов'язаний правильно встановити всі обставини, що мають значення для справи, дати оцінку всім доказам, які надані сторонами. При цьому суд оцінює относимость і допустимість доказів, достовірність кожного доказу окремо, а також достовірність і взаємний зв'язок доказів в їх сукупності.

Якщо суд, оцінивши докази, кожне окремо і все в сукупності, встановить, що представлені матеріали, свідчення свідків, інші докази не підтверджують обставин, на які сторони посилаються як на основу своїх вимог або заперечень, він повинен в рішенні вмотивувати свій висновок про це.

Таким чином, обгрунтованим признається рішення, коли виведення, викладене в резолютивній частині рішення, відповідає обставинам справи.

До рішення суду крім законності і обгрунтованості пред'являються інші вимоги: повнота, визначеність, безумовність, чіткість.

Повнота рішення означає, що суд в рішенні повинен дати відповідь на всі питання, що дозволяються судом відносно обставин справи, якими влаштовувалися вимоги і заперечення сторін, доказів, що має значення для справи.

Крім цього, суд вирішує питання про негайне виконання рішення, про розподіл між сторонами судових витрат. Якщо одночасно з основним позовом розглядається зустрічний позов, то в рішенні повинна бути даний відповідь на всі вимоги по основному і зустрічному позову.

Неповнота рішення може виразитися в тому, що суд, вирішивши питання про право, не указав суми грошових коштів, належних стягненню, майно, належне передачі, або які дії треба здійснити, а також не допустив негайного виконання рішення у справі, не вирішив питання про судові витрати і не ухвалив рішення на яку-небудь позовну вимогу, з приводу якого сторони представляли докази і давали пояснення. У цих випадках суд, що прийняв рішення з своєї ініціативи або по заяві осіб, тих, що беруть участь в справі може прийняти додаткове рішення.

Визначеність рішення означає, що в ньому повинне бути ясно вирішений питання відносно змісту прав і обов'язків сторін в зв'язку з тим спірним матеріальним правовідношенням, яке служить предметом розгляду справи. Рішення суду повинно містити відповідь, кому належать права, на кому лежать обов'язки, яка сума підлягає стягненню.

Вимога визначеності судового рішення тісно пов'язана з вимогою неприйняття альтернативного рішення якщо позивач згодний з будь-яким з передбачених законом варіантів і в зв'язку з цим відповідним образом формулює вимоги. Вони повинні бути конкретизовані позивачем з вибором одного певного способу захисту.

Безумовність рішення означає, що в рішенні не повинне міститися вказівок на можливість виконання судового рішення в залежності від настання яких-небудь умов. Наприклад, не можна приймаючи рішення про виселення за неможливістю спільного мешкання, ставити його виконання в залежність від отримання особою іншого житлового приміщення, що виселяється.

Чіткість рішення означає вимогу до змісту рішень, т. е. рішення повинне бути викладене чітко, не містити помилок, описок. Якщо в судовому рішенні допущені описки або арифметичні помилки суд з своєї ініціативи або по заяві осіб, що беруть участь в справі, може виправити їх (ст. 219 ГПК).

Питання про внесення виправлень дозволяється в судовому засіданні, про що постанавливается визначення. Нез'явлення осіб, що беруть участь в справі, сповіщених про час і місце засідання, не є перешкодою для розгляду питання про внесення виправлень. Виправлення в рішеннях повинні бути обумовлені перед підписом судді. ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Які географічні сегменти виберуть середнє підприємство з:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Які географічні сегменти виберуть середнє підприємство з виробниче - збутовою потужністю в 3 млн. ед. в рік і мале підприємство з потужністю в 500 тис. ед.? Параметри сегментів ринку Сегменти Ємність Число Їх частка Середня норма Ціна за
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Пригадаєте будь-які дві торгові конкуруючі організації або кафе:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Пригадаєте будь-які дві торгові конкуруючі організації або кафе (робота і зовнішній вигляд продавців, поведінка споживачів, інтер'єр і т. д.). Проаналізуйте їх роботу з точки зору реалізації концепції маркетингу, враховуючи, що основна мета
ТРЕНІНГ: - технологія нововведень, що забезпечує етап підготовки кадрового:  ТРЕНІНГ: - технологія нововведень, що забезпечує етап підготовки кадрового супроводу інновації, в тому числі, наприклад, створення малого підприємства. Виконується фірмами, що спеціалізуються у цьому вигляді інноваційних технологій (кубатори,
42. ТРЕК ЧАСУ: Представте лінію вашого життя, що протяглася від народження до:  42. ТРЕК ЧАСУ: Представте лінію вашого життя, що протяглася від народження до даного моменту. Назвемо її «трек часу». Поступово повертаючись по треку часу назад, можна виявити велику кількість психотравмирующих подій. Декілька прикладів. Молодої
Вимоги закупівель у місцевих постачальників: Уряди країн можуть перешкодити експорту продукції:  Вимоги закупівель у місцевих постачальників: Уряди країн можуть перешкодити експорту продукції іноземних компаній або діяльності цих компаній на їх території, вимагаючи від них здійснення закупівель товарів або послуг у місцевих постачальників. Наприклад, уряд Китаю вимагає,
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ:  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ: Студент повинен отримати тверду і досить повну систему знань: розуміти економічну суть і зміст різних категорій інвестицій і інвестиційної діяльності в умовах невизначеності і ризиків; мати чітке уявлення про методи
Вимоги до змісту основних розділів бізнес-плану підприємства:  Вимоги до змісту основних розділів бізнес-плану підприємства технічного сервісу: Розділ «Резюме» Резюме відображає основну ідею проекту і узагальнює основні висновки і результати по розділах бізнес-плану. Його задача полягає в тому, щоб в стислій і доступній формі викласти суть бізнес-плану. Доцільно привести інформацію про