На головну сторінку   Всі книги

Вимоги, що пред'являються до структури і змісту проектів нормативних правових актів

Загалом про правила юридичної техніки, включаючи загальні правила і спеціальні кошти, існують спеціальні підручники, проте в рамках цього посібника потрібно відмітити наступне.

Загальні вимоги, що пред'являються до структури і змісту проектів нормативних правових актів, можна класифікувати таким чином:

а) Вимоги, що пред'являються до реквізитів нормативних

актів.

1) На першому листі нормативного документа у відповідності

Державним стандартом організаційно-розпорядливої документації повинні бути вказані: форма (вигляд) документа; його назва, що стисло розкриває його зміст; назва органу влади, що прийняв нормативний акт; дата прийняття акту; порядковий номер; зображення Державного герба

Російської Федерації.

2) У кінці документа вказується місце його прийняття; ставиться підпис особи, що прийняла акт, що включає особистий підпис (тільки на оригіналі), його прізвище, ініціали, у відомчих нормативних актах вказується також і спеціальне звання.

б) Вимоги, що пред'являються до преамбул нормативних

актів.

Преамбули, т. е. вступні частини нормативних актів створюються законодавцями в тих випадках, коли існує необхідність роз'яснення цілей і мотивів прийняття нормативного акту. У преамбулі відмічається актуальність акту, що приймається, означається політична обстановка, причини прийняття акту, правові наслідки його прийняття. Однак, означаючи причини прийняття того або інакшого законопроекту, потрібно використати уніфіковані терміни.

Не треба включати у вступну частину і нормативні положення. У преамбулах не повинне бути присутній ділення на статті, пункти і подпункти.

в) Вимоги, що пред'являються до структурної побудови нормативного матеріалу. Норми права, ті, що містяться в законах і підзаконних актах викладаються не суцільним текстом. Для більше за чітке і ясне розуміння норм права тексти нормативних актів поділяються на складові частини.

г) Вимоги, що пред'являються до додатків нормативних актів. Додатки розташовуються після тексту нормативного документа, їм привласнюється відповідний порядковий номер арабськими цифрами. Якщо в проекті нормативного акту приводяться таблиці, графіки, зразки документів, бланки, то вони вміщуються в додатках і в тексті проекту робляться посилання на них.

4.3.2 ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Ухваліть рішення по вибору каналу товародвижения, користуючись:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Ухваліть рішення по вибору каналу товародвижения, користуючись критеріями ефективності розрахунки в млрд. крб.: канал нульового рівня - витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією власної роздрібної торгової мережі - 150; витрати звертання (тово -
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Позиціонування товараФирма проводить і продає промислові:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Позиціонування товараФирма проводить і продає промислові клеячі речовини для різних галузей - споживачів цієї продукції. А - харчова промисловість; Би - промисловість синтетичних матеріалів; У - виробництво стали; Г -
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Пригадаєте будь-які дві торгові конкуруючі організації або кафе:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Пригадаєте будь-які дві торгові конкуруючі організації або кафе (робота і зовнішній вигляд продавців, поведінка споживачів, інтер'єр і т. д.). Проаналізуйте їх роботу з точки зору реалізації концепції маркетингу, враховуючи, що основна мета
2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого:  2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого тренда: Трендовий аналіз є різновидом горизонтального аналізу, орієнтованого на перспективу. Трендовий аналіз передбачає вивчення показників за максимально можливий період часу, але при цьому кожна позиція звітності порівнюється зі
ТРЕХЛИНЕЙНОГО ПРОРИВУ ГРАФІКИ (THREE LINE BREAK): ВИЗНАЧЕННЯ Графіки трехлинейного прориву являють собою ряд:  ТРЕХЛИНЕЙНОГО ПРОРИВУ ГРАФІКИ (THREE LINE BREAK): ВИЗНАЧЕННЯ Графіки трехлинейного прориву являють собою ряд вертикальних прямокутників («ліній»), висота яких визначається величиною цінових змін. У цих графіках - як і в графіках Каги (див. стор. 69), пунктоцифрових графіках (див.
Вимоги, умови і чинники якості системи прийняття рішень:  Вимоги, умови і чинники якості системи прийняття рішень: Рішення - одне з необхідних моментів вольової дії. Вольова дія передбачає попереднє усвідомлення мети і коштів дії, уявне обговорення основ, говорячих за або проти його виконання. Цей процес закінчується
Вимоги до змісту трудового договору.: Як істотні умови трудового договору Трудовим кодексом:  Вимоги до змісту трудового договору.: Як істотні умови трудового договору Трудовим кодексом РФ позначені наступні умови: - місце роботи (з вказівкою структурного підрозділу); - дата почала роботи; - найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою