На головну сторінку   Всі книги

Вимоги, що пред'являються до упаковки як

оригінальність (по можливості патентна захищеність)

функціональність, зручність

естетичний вплив на споживача

можливість використання в рекламних цілях

відносно невисокі витрати

забезпечення збереження якості товарів на шляху від виробника до споживача

забезпечення раціональних одиниць для транспортування, вантаження, вивантаження і складування товарів

створення оптимальних - по масі і об'єму одиниць для продажу товарів

виділення товару підприємства від товарів-конкурентів

допомога покупцю в пошуку товару і ототожненні ei'u з проводь гелем

пр і д ав ать т ов ару про пр їжу льон ний ви д

відповідати рівню ціни виробу ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Внаслідок уніфікації замість трьох різних вузлів А, В,:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Внаслідок уніфікації замість трьох різних вузлів А, В, З створений один уніфікований вузол. Витрати на створення уніфікованого вузла, рівні 10 000 р. повинні бути списані протягом першого року випуску уніфікованого вузла. Початкові
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Розрахувати тривалість послідовного, паралельно-послідовного і паралельного виробничого циклів. Визначити коефіцієнти параллельности для двох останніх циклів. Початкові дані: t1 = 1, t2 = 4, t3 = 2, t4 = 5
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Ухваліть рішення по вибору каналу товародвижения, користуючись:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Ухваліть рішення по вибору каналу товародвижения, користуючись критеріями ефективності розрахунки в млрд. крб.: канал нульового рівня - витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією власної роздрібної торгової мережі - 150; витрати звертання (тово -
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Який тип дослідження і чому був найбільш ефективний для:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Який тип дослідження і чому був найбільш ефективний для наступних ситуацій: а) фірма, що випускає замінник цукру, хотіла б вишвить міру впливу на об'єм продажу людей фізичних нормальних; б) парфюмерна фірма, що випускає два вигляду
2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого:  2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого тренда: Трендовий аналіз є різновидом горизонтального аналізу, орієнтованого на перспективу. Трендовий аналіз передбачає вивчення показників за максимально можливий період часу, але при цьому кожна позиція звітності порівнюється зі
ВИМАГАЙТЕ ДОВІДКУ 0 ВИПЛАТАХ В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД: По письмовій заяві працівника роботодавець зобов'язаний тепер не:  ВИМАГАЙТЕ ДОВІДКУ 0 ВИПЛАТАХ В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД: По письмовій заяві працівника роботодавець зобов'язаний тепер не пізніше трьох днів від дня подачі такої заяви надати працівнику довідку про нараховані і фактично виплачені страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування (ст.
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ:  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ: Вивчивши дисципліну, студент повинен: знати: · суть, функції і основні принципи організації фінансового менеджменту; · його інформаційне забезпечення; · основні напрями діяльності в області управління фінансами. уміти використати: ·