На головну сторінку   Всі книги

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

знати:

- суть, функції і основні принципи організації фінансового менеджменту;

- його інформаційне забезпечення;

- основні напрями діяльності в області управління фінансами.

уміти використати:

- аналізувати інформаційні і статистичні матеріали за оцінкою фінансового становища підприємства;

- використати сучасні принципи організації і методи управління фінансами підприємства.

володіти:

побудовою функціонально-орієнтованих схем фінансового управління;

- методами оцінки ефективності фінансової діяльності господарюючого суб'єкта;

- методами оцінки найважливіших фінансових документів (звітності).

- 2. Треті особи в цивільному процесі: У справах позовного виробництва завжди є дві сторони. Наявність:  2. Треті особи в цивільному процесі: У справах позовного виробництва завжди є дві сторони. Наявність співпозивачів і співвідповідачів положення не міняє. Однак є випадки, коли у виході справи зацікавлене ще одне обличчя, яке ні позивачем, ні відповідачем не є. Ця особа процесуальний
з 3. Треті особи: Звичайно в цивільному процесі виступають дві сторони з:  з 3. Треті особи: Звичайно в цивільному процесі виступають дві сторони з протилежними інтересами - позивач і відповідач, кожна з яких відстоює свою правоту. Однак в ряді випадків процес ускладнюється, і крім сторін в нього вступають з своєї ініціативи або
Третейська угода: Для передачі справи на розгляд третейського суду сторонам договору:  Третейська угода: Для передачі справи на розгляд третейського суду сторонам договору необхідно укласти третейського угода. Відмітимо, що подібна угода можливо і на стадії судочинства в звичайному суді. Третейська угода укладається в
Третейський суд: поняття, значення, правове регулювання:  Третейський суд: поняття, значення, правове регулювання діяльності. Порядок розгляду суперечок третейськими судами.: Трете? йский суд (Комерційний арбітраж) - недержавний судовий орган, що дозволяє спори за економічними (господарським) договорами юридичних осіб між собою, юридичних осіб і громадян, громадян між собою. Система третейських судів є
4.7 Тренувальні завдання по темі «Кредитна і банківська система»:  4.7 Тренувальні завдання по темі «Кредитна і банківська система»: Завдання 1. 1. У чому складається специфіка кредитної сфери і на яких принципах здійснюється в ній банківська діяльність? 2. Перерахуйте основні функції банків, виділивши чисто банківські і властивих іншим кредитно - фінансовим інститутам, укажіть
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Ухваліть рішення по вибору каналу товародвижения, користуючись:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Ухваліть рішення по вибору каналу товародвижения, користуючись критеріями ефективності розрахунки в млрд. крб.: канал нульового рівня - витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією власної роздрібної торгової мережі - 150; витрати звертання (тово -
ТРЕНІНГ-ТЕСТИ: Вибрати один правильний варіант відповіді для кожного питання 1. Закон:  ТРЕНІНГ-ТЕСТИ: Вибрати один правильний варіант відповіді для кожного питання 1. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови немінливі, виявляється: а) в зростанні пропозиції; б) в зниженні пропозиції; у) в зростанні об'єму пропозиції; г) в падінні об'єму