На головну сторінку   Всі книги

2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого тренда

Трендовий аналіз є різновидом горизонтального аналізу, орієнтованого на перспективу. Трендовий аналіз передбачає вивчення показників за максимально можливий період часу, але при цьому кожна позиція звітності порівнюється зі значеннями показників, що аналізуються за ряд попередніх періодів і визначається тренд, т.

е. основна тенденція розвитку показника, що повторюється, вільна від впливу випадкових чинників і індивідуальних особливостей періодів.

Трендовий аналіз дозволяє оцінити якісні зсуви в майновому положенні організації.

Трендовие показники відображають відносні зміни фактичного показника і вимірюються в частках одиниці. Вони виражають тренд основного показника - зміна у часі по відношенню до базового (нормативного, середньому, плановому, торішньому і т. д.) значенню основного показника. Трендовие показники, будучи однотипними і порівнянними, використовуються в розрахунку зведеного індексу.

Показник використання матеріальних ресурсів - материалоемкость продукції (ME) - відношення суми матеріальних витрат МЗ до вартості зробленої продукції ВП:

МЕ = МЗ/ВПхЮ0.

Показник материалоемкости продукції не відповідає логіці формування інтегральних показників, принципам відбору показників для них і не може брати участь в розрахунку інтегрального показника. Однак цей показник в зв'язку з його значущістю бажано врахувати при розрахунку інтегрального показника. Пропонується новий показник, що характеризує материалоемкость продук 18. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги. Треті особи,:  18. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог.: Треті особи - особи, вступаючі у вже виниклий між позивачем і відповідачем процес в зв'язку із зацікавленістю в дозволі суперечки поряд зі сторонами. Треті особи можуть вступити в процес шляхом подачі позову на будь-якій стадії судового процесу. При
2. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги відносно:  2. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги відносно предмета суперечки: Фізична або юридична особа може своєчасно захистити своє суб'єктивне право шляхом вступу в справу як третя особа з самостійними вимогами. Відкриття виробництва у справі на основі заяви позивача передбачає
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет суперечки.:  Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет суперечки.: Під третіми особами, що заявляють самостійні вимоги відносно предмета суперечки, розуміються обличчя, які є суб'єктами правовідносин, пов'язаних зі спірним правовідношенням і мають самостійні, ніяк не пов'язані з домаганнями
31. Треті особи, не заявл-щие самостійні вимоги відносно:  31. Треті особи, не заявл-щие самостійні вимоги відносно предмета суперечки: поняття, порядок вступу в процес, права і обов'язки.: Треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмета суперечки, - це особи, що беруть участь в справі на стороні позивача або відповідача в зв'язку з тим, що рішення у справі може вплинути на їх права або обов'язки по відношенню до однієї з
з 3. Треті особи: Звичайно в цивільному процесі виступають дві сторони з:  з 3. Треті особи: Звичайно в цивільному процесі виступають дві сторони з протилежними інтересами - позивач і відповідач, кожна з яких відстоює свою правоту. Однак в ряді випадків процес ускладнюється, і крім сторін в нього вступають з своєї ініціативи або
4.2. Третейський суд: потенціал, огляд третейських судів РФ, специфіка:  4.2. Третейський суд: потенціал, огляд третейських судів РФ, специфіка розгляду поділа, приклади третейських обмовок. Обмеження в передачі справ. Розгляд третейським судом суперечок з кредитних: Закони потрібні не тільки для того, щоб лякати громадян, але і для того, щоб допомагати ім. Вольтер В США біля 80% всіх
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Внаслідок уніфікації замість трьох різних вузлів А, В,:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Внаслідок уніфікації замість трьох різних вузлів А, В, З створений один уніфікований вузол. Витрати на створення уніфікованого вузла, рівні 10 000 р. повинні бути списані протягом першого року випуску уніфікованого вузла. Початкові