На головну сторінку   Всі книги

23. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмета суперечки

Інший вигляд участі третьої особи в цивільному судочинстві передбачений ст. 43 ГПК. Це треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмета суперечки. Вказана категорія осіб не є суб'єктом спірного правовідношення.

Проте вони є повноправними учасниками процесу і мають в справі юридичний інтерес, зумовлений захистом своїх суб'єктивних прав. Відповідно до названої статті вказані обличчя можуть вступити у вже виниклий процес, якщо рішення у справі здібно вплинути на їх права і обов'язки по відношенню до однієї з сторін. Ці права і обов'язки і складають юридичний інтерес третьої особи в чужому процесі.

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог відносно предмета суперечки, може вступити в справу на стороні позивача або відповідача до прийняття судом рішення.

Участь третіх осіб, що не заявили самостійних вимог відносно предмета суперечки, в цивільному процесі забезпечує виконання цілого комплексу процесуальних задач: 1) захист матеріально-правових інтересів громадян, організацій, виступаючих в процесі як третя особа; 2) сприяння і захист суб'єктивних прав громадян і організацій, виступаюших як сторони у справі; 3) досягається всебічна і повна відповідність з об'єктивною істиною, встановлення всіх обставин у справі; 4) сприяє економії часу і сил суду.

Під основою вступу (залучення) третьої особи в процес розуміються об'єктивні дані про положення суб'єкта в системі матеріальних правовідносин. Це, передусім, дані про наявність матеріального правовідношення між третьою особою і однієї з сторін у справі, а також юридичні факти, з наявністю або відсутністю яких закон зв'язує зміну, припинення даного правовідношення або виникнення нового.

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог відносно предмета суперечки, - це передбачуваний учасник матеріального правовідношення, взаємопов'язаного зі спірним правовідношенням; разом з тим він знаходиться за межами основного спірного матеріального правовідношення, не будучи його суб'єктом.

Якщо третя особа бере участь на стороні відповідача, воно не пов'язане правовідношенням з позивачем, не володіє по відношенню до останнього правами і не несе обов'язку.

Якщо ж третя особа виступає на стороні позивача, у нього немає суб'єктивних прав і юридичних обов'язків по відношенню до відповідача, оскільки немає з ним зв'язку по правовідношенню.

Саме тому, що третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет суперечки, не є суб'єктом основного спірного правовідношення, законодавець обійшов його і в ряді суб'єктивних процесуальних прав, належних сторонам.

Так, третя особа не має права на зміну основи і предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, на зустрічний позов, а також на відмову від позову, визнання позову або укладення світової угоди, на вимогу примусового виконання судового рішення. Права, в яких обмежена третя особа, є розпорядливими, т. е. направленими на розпорядження об'єктом суперечки. Не будучи суб'єктом основного спірного правовідношення між сторонами, третя особа не може здійснювати процесуальні дії, направлені на розпорядження об'єктом цього правовідношення.

Та обставина, що треті особи, що беруть участь в процесі в порядку ст. 43 ГПК, наділені, по суті, всіма процесуальними правами і процесуальними обов'язками сторін, за невеликим, але важливим вилученням, є однією з причин змішення третіх осіб цього вигляду з співучасниками.

Не будучи передбачуваними суб'єктами спірного матеріального правовідношення, треті особи, що не заявляють самостійних вимог відносно предмета суперечки, ніяких матеріальних благ для себе не придбавають. Тому закон і не надає цим обличчям повного об'єму прав, що беруть участь в справі і обов'язків сторони. Однак оскільки треті особи беруть участь в справі на стороні позивача або відповідача, вони, отже, сприяють захисту суб'єктивних прав і інтересів сторін, що охороняються законом.

Найбільш типова основа участі в процесі третьої особи, що не заявляє самостійну вимогу на предмет суперечки, - це можливість пред'явлення до нього регресного позову.

Третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет суперечки, частіше за все виступає в процесі на стороні відповідача і зацікавлена у відмові судом в задоволенні позовних вимог.

Беручи участь в чужому процесі, третя особа, що не заявляє самостійних вимог, допомагає позивачу або відповідачу, на стороні якого воно виступає, добитися винесення рішення на його користь, але тим самим захищає свої інтереси: запобігає для себе можливості регресної відповідальності перед стороною (або настання інакших несприятливих наслідків) або забезпечує собі можливість пред'явлення вимоги до сторони в майбутньому. При цьому третя особа самостійно розпоряджається своїми процесуальними правами і не пов'язана з волею сторони, підсобником якої воно є. ТРИ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПИ КОНВЕНЦІЇ: Доступ до інформації є першим принципом Конвенції. У:  ТРИ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПИ КОНВЕНЦІЇ: Доступ до інформації є першим принципом Конвенції. Відповідно до цього принципу будь-яка людина або НКО може звернутися до державного органу за отриманням екологічної інформації, а державний орган зобов'язаний надати ту, що запитується
НА ТРИНАДЦЯТИ САНЯХ В АМЕРИКУ: Назад до первинної історії: Едгару Сиссону з групою:  НА ТРИНАДЦЯТИ САНЯХ В АМЕРИКУ: Назад до первинної історії: Едгару Сиссону з групою американських дипломатів вдалося перебратися через лінію фронту «червоних» і «білих», що воювали один з одним в фінській громадянській війні. Втеча на санях продовжується. 13 кошлатих поні весь
ТРИ МІСЯЦІ СЕРЕД ПІРАМІД: ЗИМА 1929 РОКУ: Батько був немало заінтригований досягненнями археологів, що відкрили:  ТРИ МІСЯЦІ СЕРЕД ПІРАМІД: ЗИМА 1929 РОКУ: Батько був немало заінтригований досягненнями археологів, що відкрили так багато що про виникнення великих цивілізацій древності. Будучи молодою людиною, він виявляв особливу цікавість до роботи Інституту Сходу Чикагського університету, яка очолювала
Три фінальних питання об автокредитах: 1. Що треба зробити, щоб отримати кредит? Для початку можна пройти:  Три фінальних питання об автокредитах: 1. Що треба зробити, щоб отримати кредит? Для початку можна пройти попередню кваліфікацію - або на сайте банку в Інтернеті, або в автосалоне, або в самому банку. Потім треба зібрати п принести заданий банком пакет документів, а також
Трьохстороння схема Девіда: Однак 1973 рік і нафтова криза, що вибухнула відмітили найважливіший:  Трьохстороння схема Девіда: Однак 1973 рік і нафтова криза, що вибухнула відмітили найважливіший поворотний момент в глобальній стратегії могутнього американського истеблишмента навколо Девіда Рокфеллера і його братів. Рішення впливових кіл навколо Рокфеллеров (гло
Трикутні нечіткі числа: Тепер для тієї ж лінгвістичної змінної задамо терм-безліч:  Трикутні нечіткі числа: Тепер для тієї ж лінгвістичної змінної задамо терм-безліч Т1={U приблизно одинаково а}. Ясно, що а ± d » а, причому по мірі убування d до нуля міра упевненості в оцінці зростає до одиниці. Це, з точки зору функції приналежності,
Розділ третій Початок змін: У Прокуратурі Союзу ССР Р. А. Руденко довелося розчищати «авгиеви:  Розділ третій Початок змін: У Прокуратурі Союзу ССР Р. А. Руденко довелося розчищати «авгиеви стайні», в які фактично перетворилися органи правопорядку, так і сама законність в країні. Сталинскому беззаконню і свавіллю треба було поставити надійний заслін. Саме Роман