Головна   Всі книги

1.1. Мета і задачі фінансового менеджменту

У умовах ринкової економіки конкурентоздатність будь-якого підприємства може забезпечити тільки ефективне управління рухом його фінансових ресурсів. Для того, щоб раціонально управляти рухом фінансових ресурсів, необхідно знати методологію фінансового менеджменту і володіти умінням використати її на практиці.

Фінансовий менеджмент - це цілісна система знань про фінансові відносини в господарському процесі, фінансовому механізмі, технології управління фінансовою діяльністю компанії. Сьогодні однієї з ключових фігур підприємництва нарівні з керівником-адміністратором, комерційним директором є фінансовий менеджер, оскільки саме він відає грошовими коштами і зобов'язаний стежити за тим, щоб не розтрачувалися вільні фінансові ресурси. Для цього фінансовий менеджер повинен добре знати теорію фінансів, основи менеджменту, придбавати необхідний досвід, напрацьовувати інтуїцію і відчувати ринок.

У малому бізнесі для управління фінансами досить кваліфікації бухгалтера або економіста, оскільки фінансові операції майже не вийдуть за рамки звичайних безготівкових розрахунків, основою яких є грошовий оборот. Зовсім інша картина з фінансами великого бізнесу. Великому бізнесу необхідний великий потік капіталу і, відповідно, великий потік споживачів продукції. У великому бізнесі переважають фінансові операції, пов'язані з інвестиціями, в тому числі з примноженням капіталу. Тому без кваліфікованого фінансового менеджера великий бізнес сьогодні просто неможливий. Це розуміють і керівники компаній, звертаючись за допомогою до професіоналів-консультантів Української Консалтінгової Мережі, які проводять навчання персоналу фінансово-бухгалтерських служб підприємств з метою підвищення їх кваліфікації або допомагають в розв'язанні конкретних питань фінансовий- господарської діяльності. Ціна кредиту: Перше важливе правило: порівнювати пропозиції банків, беручи за основу:  Ціна кредиту: Перше важливе правило: порівнювати пропозиції банків, беручи за основу «відсотки річних», безглуздо. Заявлена річна процентна ставка майже ніколи не відображає реальну вартість кредиту. Багато які вже встигли засвоїти, що на неї крім ставки
Ціна капітальних активів: У попередніх параграфах цього розділу ми обговорювали закономірності:  Ціна капітальних активів: У попередніх параграфах цього розділу ми обговорювали закономірності формування цін на послуги чинників. Як ціна труда ми розглядали ставку заробітної плати, ціною землі і капіталу ми називали відповідно ренту і відсоток. Такі ціни
ЦІНА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ: ціна, що встановлюється на основі рівноваги економічних інтересів:  ЦІНА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ: ціна, що встановлюється на основі рівноваги економічних інтересів товаровиробника і споживача, які враховують всі техніко-економічні характеристики, що зумовлюють попит і пропозицію. Критерієм зацікавленості продавця і покупця
ЦІНА ДЕРЖАВНА: ціна, що встановлюється державними органами.:  ЦІНА ДЕРЖАВНА: ціна, що встановлюється державними органами.
Ціна і прибутковість фінансових активів: Існує фундаментальна зворотна залежність між доходом від:  Ціна і прибутковість фінансових активів: Існує фундаментальна зворотна залежність між доходом від цінного паперу і її ціною. Зростання ціни вище за номінал приводить до падіння доходу і навпаки. Зростання процентних ставок, в свою чергу, приводить до падання цін і приносить проблеми власникам
6. Ціна: Ціна - це форма вираження цінності благ, що виявляється в їх обміні.:  6. Ціна: Ціна - це форма вираження цінності благ, що виявляється в їх обміні. Дане визначення характеризує ціну, як економічну категорію, виникаючу в процесі обміну. Товари і послуги обмінюються в пропорціях, що забезпечують еквівалентність
Мета, задачі і значення підготовки справи до судового розгляду;:  Мета, задачі і значення підготовки справи до судового розгляду;: Після прийняття позовної заяви до виробництва арбітражного суду процес переходить в нову стадію підготовки справи до судового розгляду. Її метою є забезпечення правильного і своєчасного дозволу суперечки. Задачі підготовка поділа до