На головну сторінку   Всі книги

Валютна позиція банку

Валютний арбітраж пов'язаний з відкриттям спекулятивної валютної позиції. Валютна позиція банку визначається співвідношенням його вимог і зобов'язань у відповідних валютах. У разі їх рівності валютна позиція буде закритою, при неспівпаданні - відкритої.

Якщо до моменту закриття позиції (купівлі раніше проданої або продаж раніше купленої валюти) курс валют зміниться, банк може отримати по контрсделке меншу суму валюти, ніж він раніше продав, або заплатити більший еквівалент раніше купленої валюти.

Відкрита позиція може бути короткою і довгою. Короткої називається позиція, при якій сума зобов'язань у валюті перевищує суму вимог; вона означається знаком «-». Довга позиція виникає в тому випадку, коли сума вимог у іноземній валюті перевищує суму зобов'язань, і означається знаком «+».

Коротка позиція закривається шляхом купівлі раніше проданої валюти, отже, вона пов'язана з ризиком підвищення курсу валюти. Закриття позиції при зниженні курсу, навпаки, приведе до отримання курсового прибутку. Відповідно коротку позицію потрібно відкривати, якщо очікується пониження курсу валюти.

У разі прогнозування зростання валютного курсу відкривається довга валютна позиція. Вона закривається шляхом продажу раніше купленої валюти, тому при довгій позиції виникає ризик збитку від пониження курсу, в той час як при підвищенні курсу банк отримає прибуток.

Позиції банку по різних валютах

Наприклад, нехай на початок робочого дня банк має по всіх валютах закриті позиції. Якщо провести чотири операції по купівлі фунтів стерлінгів за долари, доларів за евро і за швейцарські франки, а евро за фунти стерлінгів, то позиції банку по різних валютах будуть виглядати так, як представлено в табл.

2.1.

Таблиця 2.1 Номер

операції Куплено Курс Продано Довга

позиція Коротка

позиція

1 1000 ф. ст. 1,90 1900 долл. +1000 ф. ст.-1900 долл.

2 900 долл. 1,25 720 евро +1000 ф. ст.-1000 (900 -

900) долл.;

720 евро

3 2000 долл. 1,25 2500 швейц. фр. +1000 ф. ст.; + 1000 (+2000 - - 1000) долл.-720 евро; -2500 швейц. фр.

4 2280 евро 1,52 1500 ф. ст. +1560 (+2280 - - 720) евро; + 1000 долл.-2500 швейц. фр.;

500 (1000 -

1500) ф. ст.

Банки стежать за зміною валютних позиції по кожній валюті, оцінюють валютний ризик, що міститься в них шляхом визначення можливого результату у разі негайного закриття всіх відкритих позицій по поточних валютних курсах.

Для того щоб визначити можливий результат закриття позицій, потрібно перерахувати всі суми довгих і коротких позицій в яку-небудь одну валюту (частіше за все в національну або долари) по поточних ринкових курсах. Ця операція називається реалізацією прибутку (profit ta^ng), її проводять звичайно в періоди змін курсів. Для обмеження валютного ризику центральні банки встановлюють ліміти відкритих валютних позицій для комерційних банків. Валютна система і її пристрій.: Валюта - грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини:  Валютна система і її пристрій.: Валюта - грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товару. Поняття валюта застосовується в трьох значеннях: грошова одиниця певної країни (долар США, рубель РФ, японська ієна, угорський форинт і т. д.) і той або інакший її тип
1. Валютна система: суть, види, елементи: Валютна система - це форма організацій валютних відносин,:  1. Валютна система: суть, види, елементи: Валютна система - це форма організацій валютних відносин, закріплена національним законодавством Валютні відносини - різновид грошових відносин при функціонуванні грошей в міжнародному обороті. Види: - Національні - операції з
19. Валютна система: суть, елементи.: Валютна система - це форма організації валютних відносин,:  19. Валютна система: суть, елементи.: Валютна система - це форма організації валютних відносин, закріплена національним законодавством (національна система) або міждержавною угодою (світова і регіональна системи). Валютні відносини являють собою різновид
Валютна система Російської Федерації.: У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного:  Валютна система Російської Федерації.: У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного курсу, який залежить від попиту і пропозиції на валютних біржах країни, передусім на ММВБ. Офіційний курс долара США до рубля встановлюється Центральним банком Росії по
Валютна система Росії: Національна валютна система- форма організації валютних відносин:  Валютна система Росії: Національна валютна система- форма організації валютних відносин країни, закріплена національним законодавством, складова частина грошової системи країни. Основа валютної системи РФ- російський рубель. Золотий зміст рубля не
Валютна система: поняття, види.: 1) Національна валютна система базується на національній валюті.:  Валютна система: поняття, види.: 1) Національна валютна система базується на національній валюті. Національна валюта - грошова одиниця країни. Вона існує в готівковій формі (банкноти, монети) і в безготівковій (залишки на банківських рахунках). Її емітентами є
Валютна система і її елементи: Валютна система - правова форма організації валютних відносин,:  Валютна система і її елементи: Валютна система - правова форма організації валютних відносин, яка історично склалася на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків. Економічні, політичні, культурні і інші зв'язки між окремими країнами породжують валютні