На головну сторінку   Всі книги

85. Валютний курс як економічна категорія. Управління валютним курсом

Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний курс як вимірювач вартісного змісту валют. Він являє собою співвідношення між грошовими одиницями різних країн, визначуване їх купівельною здатністю і рядом інших чинників.

Валютний курс необхідний для міжнародних валютних, розрахункових, кредитно-фінансових операцій.

Валютний курс - це не технічний коефіцієнт перерахунку, а «ціна» грошової одиниці даної країни, виражена у іноземній валюті або міжнародних валютних одиницях (СДР).

Вартісною основою курсових співвідношень валют є їх купівельна здатність, що виражає середні національні рівні цін на товари, послуги, інвестиції. До чинників, що впливають на валютний курс, відносяться наступні:

- стан економіки (макроекономічні показники, темп інфляції, рівень процентних ставок, діяльність валютних ринків, валютна спекуляція, валютна політика, стан платіжного балансу, міжнародна міграція капіталу, міра використання національної валюти в міжнародних розрахунках, прискорення або затримка міжнародних розрахунків);

- політична обстановка в країні;

- міра довір'я до валюти на національному і світовому ринках.

Названі чинники визначають попит і пропозицію валюти.

Зниження курсу національної валюти (девальвація) звичайно вигідне експортерам, оскільки вони отримують експортну премію (надбавку) при обміні вирученої іноземної валюти (наприклад, долара), що подорожчала на подешевевшую національну (якщо курс рубля знизився з 25 до 30 крб. за 1 дол., то така надбавка рівна 5 крб. на 1 дол.).

Імпортери при девальвації програють, оскільки їм дорожче обходиться купівля валюти ціни контракту (в тому ж прикладі долар буде коштувати 30 крб., а не 25 крб.). При падінні курсу національної валюти меншає реальний борг, виражений в ній, але збільшується зовнішня заборгованість у іноземній валюті, придбання якої обходиться дорожче.

Підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземних грошових одиниць (ревальвація) надає, в принципі, протилежний вплив на міжнародні економічні відносини. Наприклад, підвищення курсу рубля до долара приносить збитки російським експортерам.

На основі курсового співвідношення валют з урахуванням питомої ваги країни в світовій торгівлі визначають ефективний валютний курс. Реальний курс розраховують як номінальний курс, наприклад, рубля до долара, помножений на співвідношення рівнів цін в Росії і США.

Валютний курс - об'єкт державного і міждержавного роллирования. Проблема курсоутворення поміщається важливу у валютно-економічній політиці країни, оскільки зміна курсових співвідношень валют впливає на перерозподіл частини ВВП країни через світові ринки товарів, послуг, капіталів. 36. Валютний ринок в Росії.: Основними складовими валютного ринку в Росії виступають: - ринок:  36. Валютний ринок в Росії.: Основними складовими валютного ринку в Росії виступають: - ринок готівкової валюти; - ринок безготівкової валюти. Ринок готівкової валюти представлений валютно-обмінними операціями фізичних осіб через комерційні банки і банкнотними операціями,
27. Валютний ринок: поняття, особливості.: Склад частиною вал с-ми явл-ця вал ринок - це сфера ек отн-й,:  27. Валютний ринок: поняття, особливості.: Склад частиною вал с-ми явл-ця вал ринок - це сфера ек отн-й, проявл-щихся при осущ-ії опцій по купівлі-продажу ин вал, ц/би в ин вал, а тж опцій по инвестир-ю кап у вал. Происх соглас-е інтересів продацов і пок-лей вал цен-тей. Вал ринками наз тж
Розділ 16. Валютний ринок і евро: Фондові ринки іноді поводяться ірраціонально, але в порівнянні з:  Розділ 16. Валютний ринок і евро: Фондові ринки іноді поводяться ірраціонально, але в порівнянні з валютним ринком (foreign exchange), або ринком ФОРЕКС (forex), на яких продаються і купуються різні валюти, вони є зразком розсудливості. Зміни у вартості однієї валюти
Валютний ринок: Валютний ринок - сукупність валютних операцій, що здійснюються:  Валютний ринок: Валютний ринок - сукупність валютних операцій, що здійснюються резидентами і нерезидентами. Структуру валютного ринку утворять валютні відносини внаслідок здійснення валютних операцій суб'єктами валютного ринку. Валютні операції можуть
7.1. Валютний ризик: Особливе місце серед ризиків займають валютні ризики - небезпека:  7.1. Валютний ризик: Особливе місце серед ризиків займають валютні ризики - небезпека валютних втрат внаслідок зміни курсу валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу в період між підписанням зовнішньоторгівельної або кредитної угоди і здійсненням
1. Валютний курс і рівень внутрішніх цін: Зміни валютного курсу надають безпосередній вплив на:  1. Валютний курс і рівень внутрішніх цін: Зміни валютного курсу надають безпосередній вплив на рівень внутрішніх цін через вартість імпорту у національній валюті. Цей вплив здійснюється по двох каналах: (1) через безпосередню зміну цін товарів, що імпортуються і
Валютний курс і паритет купівельної здатності.:  Валютний курс і паритет купівельної здатності.: Валютний курс - це ціна однієї валюти, виражена у іншій валюті. Валютний курс встановлюють за допомогою спеціальної процедури, званою валютною котировання. Валютна котировання (від франц. Coter) - це фіксування курсу національною грошовою