Головна   Всі книги

Питання для самоконтроля

1. Який напрям теорії фінансів робить акцент на ринках капіталу і великому корпоративному бізнесі?

2. У який період часу з'являється новий напрям - фінансовий менеджмент (ФМ), зрозуміле як система управління фінансами великої компанії?

3.

Що є предметом вивчення в фінансовому менеджменті?

4. Реалізація яких основних принципів забезпечує ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства?

13

5. Що є стратегічною метою фінансового менеджменту?

6. Як що може виступати максимізація прибутку підприємства в ринкових умовах?

7. Які області діяльності фінансового менеджера відносяться до основних?

8. У рамках якого напряму діяльності фінансового менеджера здійснюється загальна оцінка активів підприємства і джерел їх фінансування?

9. У рамках якого напряму діяльності фінансового менеджера передбачається аналіз і оцінка довгострокових і короткострокових рішень інвестиційного характеру?

10. У рамках якого напряму діяльності фінансового менеджера здійснюється загальна оцінка джерел додаткового фінансування?

11. У рамках якого напряму діяльності фінансового менеджера здійснюється загальна оцінка системи контролю за станом і ефективністю використання фінансових ресурсів?

12. Який напрям діяльності фінансового менеджера передбачає детальну оцінку об'єму необхідних фінансових ресурсів, форм їх надання?

13. У рамках якого напряму діяльності фінансового менеджера передбачається аналіз і оцінка ефективності фінансових вкладень?

14.

Яка функція ФМ відповідає за управління ризиками, вибір оптимального способу їх зниження?

15. Яка функція ФМ відповідає за створення органів управління фінансами, фінансових служб, встановлення взаємозв'язку між підрозділами останніх, визначення їх задач і функцій?

16. Яка функція ФМ відповідає за стратегічне і поточне фінансове планування, визначення цінової політики, прогнозування збуту?

17. Яка функція ФМ відповідає за управління грошовими коштами, портфелем цінних паперів, позиковими коштами і т. д.?

18. Яка функція ФМ відповідає за забезпечення мотивацією як власників, так і працівників підприємства?

19. Яка функція ФМ відповідає за встановлення облікової політики, аналіз і інтерпретацію результатів, зіставлення звітних даних з планами, внутрішній аудит?

20. Що можна вважати основними задачами фінансового менеджменту підприємства?

14

21. Які великі області має фінансовий менеджмент як практична сфера діяльності?

22. Хто відноситься до суб'єктів фінансового управління на підприємстві?

23. Від чого залежать розміри керованого грошового потоку підприємства?

24. Що відноситься до об'єктів управління в фінансовому менеджменті?

25. Що передбачає управління основними фондами підприємства?

26. Що відноситься до первинних фінансових інструментів?

27. Що відноситься до повторних фінансових інструментів?

28. Які чинники впливають на якість фінансових рішень, що приймаються? Питання для самопроверки: Охарактеризуйте організаційну структуру Бундесбанка. Розкрийте:  Питання для самопроверки: Охарактеризуйте організаційну структуру Бундесбанка. Розкрийте основні положення Банківського Акту. Що являє собою Федеральне відомство по нагляду за фінансовим ринком? Які його функції? Охарактеризуйте основні операції Буїдесбанка. У
Питання для самопроверки: Дайте характеристику ссудосберегательних асоціацій. У чому їх:  Питання для самопроверки: Дайте характеристику ссудосберегательних асоціацій. У чому їх відмінність від комерційних банків? Які активні і пасивні операції можуть провести ссудосберега- тельние асоціації? У чому відмінність інвестиційних компаній від ссудосберегательних
Питання для самопроверки: Дайте визначення банку по законодавству США. У чому відмінність:  Питання для самопроверки: Дайте визначення банку по законодавству США. У чому відмінність національних банків від банків штатів? Дайте характеристику депозитних інститутів, вхідних в банківську систму США. Охарактеризуйтепроцессидерегулирования в банківській сфері США. Опишіть
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: До розділів 1, 2: Назвіть логічні етапи формування стратегічного:  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: До розділів 1, 2: Назвіть логічні етапи формування стратегічного менеджменту. Назвіть базові моделі стратегічного планування. Розкрийте зміст моделі формування стратегічного плану І. Ансоффа. Зміст комплексною функціональною
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ І ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНІВ: Акціонування як метод інвестування. Бізнес-план інвестиційного:  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ І ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНІВ: Акціонування як метод інвестування. Бізнес-план інвестиційного проекту. Бюджетна ефективність і соціальні результати реалізації інвестиційних проектів. Бюджетне фінансування, самофінансування, акціонування. Бюджетні кошти
Питання для самоконтроля: 1. Якщо робоча сила стане дорожче, а ціна інших чинників:  Питання для самоконтроля: 1. Якщо робоча сила стане дорожче, а ціна інших чинників виробництва не зміниться, станеться заміщення якого-небудь з чинників виробництва? Якщо так, то якого? До яких часів буде відбуватися це заміщення? 2. Як можна пояснити ту, що убуває
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 1. Задачі аудиту розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами. 2.:  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 1. Задачі аудиту розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами. 2. Тестування коштів внутрішнього контролю при аудиті розрахункових операцій з бюджетом і позабюджетними фондами. 3. Аудит системи бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом. 4. Оцінка і